Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken
2133 Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
01. Openbaarheid en citeren
02. Een restant-archief "Duitsche Zaken"
03. Het Rijkscommissariaat. Een burgerlijk bestuur in uniform
04. Een nieuwe hiërarchie
05. Gelderland en Arnhem. Burgemeester Bloemers
06. De Gemeente tussen bezetter en bevolking
07. Materiële lasten van de bezetting
08. De Afdeling "Duitsche Zaken"
09. Betrekkingen met de Wehrmacht
10. Betrekkingen met het Rijkscommissariaat en de NSV
11. De chef "Duitsche Zaken" kabinetschef van de burgemeester
12. Het gebruik van het archief
Inventaris
4. Behandeling van declaraties wegens zogenaamde Regelmatige Verrichtingen voor de Duitse Wehrmacht
2133 Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken
Inventaris
4.
Behandeling van declaraties wegens zogenaamde Regelmatige Verrichtingen voor de Duitse Wehrmacht
Behandeling van declaraties wegens zogenaamde Regelmatige Verrichtingen voor de Duitse Wehrmacht, betreffende leveranties, diensten en gebruik van roerend goed.
34 "Correspondentie R-verrichtingen" over betalingen wegens leveranties, diensten en vordering van roerend goed voor de Duitse Wehrmacht, de zogenaamde regelmatige verrichtingen, 1940, 1941. 1 pak
N.B. Globaal chronologisch per zaak. Betreft vooral bedrijven en openbare instellingen. Blijkens een rondschrijven van de burgemeester aan gemeentelijke diensten en bedrijven van 27-03-1941 voerde de Wehrmachtbefehlshaber op 01-11-1940 voor R-verrichtingen in beginsel contante betaling in. Aan het begin enige afschriften van voorlopige aanwijzingen en bekendmakingen, vervallen schuldbekentenissen wegens voorschotten en stukken over gebruik van bankkluizen en -meubilair door de Reichskreditkasse in mei, juni en juli 1940. Enkele stukken betreffen Nederlandse of Franse militaire vorderingen, schade uit de mobilisatietijd of geld, afgegeven door Nederlandse krijgsgevangenen; andere bevatten lijstjes van auto's of fietsen die in mei '40 door Duitsers al of niet met inachtneming van de regels zijn gevorderd. Uit november 1940 stukken betreffende een enquête over de financile gevolgen voor de Gemeente van de voorschotten wegens R-verrichtingen. Van 17-04-1941 een overzicht van de lonen, d
oor Gemeentewerken van september 1940 tot en met maart 1941 uitbetaald voor werk aan het "Pionierpark Arnhem". Aan het eind stukken over stroomlevering door de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, hoofdzakelijk op de Veluwe en in de Achterhoek, en over werkzaamheden, met name aan het vliegveld Teuge.

Kenmerken

Datering:
1940-1954
Auteur:
J.P. Vredenberg
Thema trefwoorden:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal