Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken
2133 Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
01. Openbaarheid en citeren
02. Een restant-archief "Duitsche Zaken"
03. Het Rijkscommissariaat. Een burgerlijk bestuur in uniform
04. Een nieuwe hiërarchie
05. Gelderland en Arnhem. Burgemeester Bloemers
06. De Gemeente tussen bezetter en bevolking
07. Materiële lasten van de bezetting
08. De Afdeling "Duitsche Zaken"
09. Betrekkingen met de Wehrmacht
10. Betrekkingen met het Rijkscommissariaat en de NSV
11. De chef "Duitsche Zaken" kabinetschef van de burgemeester
12. Het gebruik van het archief
Inventaris
3. Afhandeling van niet-vergoede schade wegens vorderingen of diensten
Afhandeling van niet-vergoede schade wegens vorderingen of diensten, opgelegd door de Duitse Wehrmacht of het Rijkscommissariaat.
"Afwikkeling Duitsche Zaken", correspondentie met particulieren en betrokken instanties over vergoeding van oorlogsschade en restitutie van gelden die de Gemeente daarbij heeft voorgeschoten, met stukken uit 1944, 1945-1954. 4 omslagen
N.B. Zie voor een agenda op deze stukken inv. no. 33. Tot februari 1950 genummerd 1-330. De nummers 73, 90, 112, 179, 206, 208, 230, 258, 308 en 315 ontbreken. No. "0" betreft infiltratie van een "foute" chauffeur bij het Militair Gezag in Amsterdam, no. 1 voorbeelden van rechtsherstel, no. 29 adressen van Duitse militaire en burgerlijke instanties en van NSB- en aanverwante instellingen in Arnhem. No. 112 behelst een declaratie van de voorschotten die de Gemeente van 1 augustus 1944 tot 16 april 1945 heeft verstrekt aan huurvergoeding wegens vordering door de Wehrmacht, no. 121 een herinnering door de Gemeente aan een declaratie uit 1944 wegens voorgeschoten vergoedingen voor bezettingsschade, no. 159 een declaratie van huurvergoeding wegens vordering van gemeentelijke gebouwen door de Wehrmacht. Met name uit 1947 correspondentie over stroeve terugbetaling van voorgeschoten vergoedingen wegens vordering van panden door het voormalig Rijkscommissariaat. No. 268 bevat een specificatie van het werk van gemeentepersoneel aan herstel van het vliegveld Deelen tussen 17-08 en 06-09-1944. Uit no. 269 en 307 blijkt het ontbreken van specifieke regelingen voor vergoeding van schade door anti-joodse maatregelen. No. 271 is een memorandum over de financile implicaties van de constructie die chef Duitsche Zaken Vuursteen in juni 1944 bedacht om burgemeester Bloemers een botsing met de bezetter te besparen over gedwongen tewerkstelling van arbeidskrachten op het vliegveld Deelen. Achter in inv. no. 31 verklaringen van particulieren over schade door vordering van onroerend goed door Duitsers of geallieerden en overzichtsstaten van schade door vordering van gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen, tot augustus 1945.
33 Agenda op de correspondenties "Engelsche Zaken" en "Afwikkeling Duitsche Zaken" (inv. no. 28-31), 1945-1954. 1 deel
N.B. De stukken "Engelsche Zaken" ontbreken; ze besloegen de jaren 1945-1947 en waren onderverdeeld in Algemeen, Vordering onroerend goed, Inkwartiering, Vordering roerend goed, Plundering en Verkeersongevallen. Zie de Inleiding.
2133 Secretarie Gemeente Arnhem, afdeling Duitse Zaken
Inventaris
3. Afhandeling van niet-vergoede schade wegens vorderingen of diensten
33
Agenda op de correspondenties "Engelsche Zaken" en "Afwikkeling Duitsche Zaken" (inv. no. 28-31), 1945-1954. 1 deel
N.B. De stukken "Engelsche Zaken" ontbreken; ze besloegen de jaren 1945-1947 en waren onderverdeeld in Algemeen, Vordering onroerend goed, Inkwartiering, Vordering roerend goed, Plundering en Verkeersongevallen. Zie de Inleiding.
Datering:
1945-1954
Omvang:
deel

Kenmerken

Datering:
1940-1954
Auteur:
J.P. Vredenberg
Thema trefwoorden:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal