Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Aanwijzingen voor het gebruik
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Het archief
4. Literatuur
5. Bijlagen
Inventaris
2. Beheer der financiën en goederen
2.4. Stukken betreffende renten, tijnsen, schulden etc.
873 Akte van overdracht door Kyrstiaen Kyvit van een drietal renten, gaande uit diverse huizen, aan de Broederschap, 1414. 1 charter
N.B. Zie reg.no. 139.
139 Ghercelys van Aller en Winant van Doernic, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Kyrstiaen Kyvit overgedragen heeft aan Gheryt Schoelre, ten behoeve van de Broederschap, de volgende jaarrenten:
1. 4 pond, gaande uit huis en erf van Herman Worm, vroeger van Aernt van den Loet, gelegen tussen huis en erf van Derych van der Marck en dat van Mette Meye;
2. 18 schellingen 6 penningen en 3 hoenders, gaande uit huis en erf van Nenne Slet, gelegen aan de openbare straat;
3. 30 schellingen, gaande uit huis en erf van Johan van der Straten, gelegen tussen huis en erf van Deryck Offerman en het huis van Lamay
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
Inventaris
2. Beheer der financiën en goederen
2.4. Stukken betreffende renten, tijnsen, schulden etc.
873 Akte van overdracht door Kyrstiaen Kyvit van een drietal renten, gaande uit diverse huizen, aan de Broederschap, 1414. 1 charter
N.B. Zie reg.no. 139.
139
Ghercelys van Aller en Winant van Doernic, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Kyrstiaen Kyvit overgedragen heeft aan Gheryt Schoelre, ten behoeve van de Broederschap, de volgende jaarrenten:
1. 4 pond, gaande uit huis en erf van Herman Worm, vroeger van Aernt van den Loet, gelegen tussen huis en erf van Derych van der Marck en dat van Mette Meye;
2. 18 schellingen 6 penningen en 3 hoenders, gaande uit huis en erf van Nenne Slet, gelegen aan de openbare straat;
3. 30 schellingen, gaande uit huis en erf van Johan van der Straten, gelegen tussen huis en erf van Deryck Offerman en het huis van Lamay
Datering:
1414 april 21 [des saterdaiges nae des Heiligen Sacramentsdaighe]
NB:
a. Oorspr. (inv.no. 873); met de zegels der oorkonders.
Dorsaal: "Item uyt Aernts huus Van Loet sal niet mer wesen dan drie pont ende die sijn geloest".
b. Afschrift in inv.no. 102, folio 32 verso.
c. Afschrift in inv.no. 104, folio 10.
Erboven: "Vyer pont uut Jans huus van Sonsebec. Item 1½ pont uyt Jans Huus Van Wesell in die Oeverstraet alreneest Offermans huyss. Item 18 scillingen 's yaers ende 6 d. ende drye hoenre op den oert van de Cortestraet. Modo Frans van Ray ende 30 scillingen uyt Jans huus Van der Straten in die Oeverstraet voertijts Johans van Wesell alreneest Offermans modo Derrick ter Neess". In margine: "Is onbekent".
Toegangsnummer:
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

Kenmerken

Datering:
1352-1892
Auteur:
P.R.A. van Iddekinge
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal