Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Aanwijzingen voor het gebruik
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Het archief
4. Literatuur
5. Bijlagen
Inventaris
1. Inrichting en bestuur
1.4. Stukken betreffende de leden van de Broederschap
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
Inventaris
1. Inrichting en bestuur
1.4.
Stukken betreffende de leden van de Broederschap
96 "Wapen-boeck der Heeren Broederen van St. Nicolai, zoals deselve zedert 1424 successivelijk op St. Thomasdag sijn verkooren, te samen vergaedert door Coenraed Jan van Zuylen van Nievelt, Heer tot de Glinthorst en Veldhuysen en lidt in de Ridderschap van Veluwen en Borgemeester der Stadt Arnhem", vermoedelijk 1740. 1 deel
N.B. Dit in lederen band met goud-opdruk gebonden deel, waarin tevens is opgenomen een lijst van broeders over de periode 1424-1740, alsmede afbeeldingen van Sint-Nicolaas en van het zegel van de Broederschap (op dezelfde wijze als in inv.no. 95), bevat voorin de vermelding: "Dit Wapen-Boek is volgens Resolutie van den 24e December 1767 door de Leden, thans de Broederschap constitueerende, te weten: Mr. Johan Brantsen, Ontfanger Generaal des Quartiers van Veluwen; Mr. Hendrik Willem Brantsen, Secretaris van de Heeren Gedeputeerde Staten des Quartiers, en Raad-Secretaris der Stad Arnhem; mitsgaders Mr. Johan Umbgrove, Commis-Generaal; aangekogt, en aan de Broederschap verëerd". Coenraed Jan van Zuylen van Nievelt was in 1740 tot lid van de Broederschap verkozen en heeft toen vermoedelijk dit wapenboek aangelegd of laten aanleggen; over verkiezingen van Broeders na 1740 bevat dit deel geen aantekeningen; ongeveer een derde van de (papieren) bladen is niet beschreven. Na de dood van Van Zuylen van Nievelt, in 1767, werd het boek op de auctie van zijn boedel gekocht door de hierboven genoemde heren Brantsen en Umbgrove, die het vervolgens aan de Broederschap ten geschenke gaven "... om gevoegt te konnen worden bij, en te strekken tot vermeerderingh van het tegenwoordig wapenboek deses Huyses, met den jaere 1726 begonnen". Het geschenk werd eenstemmig aanvaard, "... ten eynde aldaer voor nu en naemaals onder de archieven als tot een legger te worden geseponeert, en tot naericht van de posteriteit te konnen verstrekken, sullende oversulx vooraen in het meergemelte wapenboek van deese resolutie, en dat hetselve door de tegenwoordige leden aen deesen Huyse tot een present is gedaen, mentie werden gemaekt" (Notulen van de vergadering d.d. 24 december 1767; inv.no. 3, folio 84 verso - 85). i

Kenmerken

Datering:
1352-1892
Auteur:
P.R.A. van Iddekinge
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal