Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Familie Bosch van Rosenthal
0724 Familie Bosch van Rosenthal

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Dankwoord
4. De families die het archief vormden
5. Muziekhandschriften
6. Geschiedenis van de archieven
7. Verantwoording van de inventarisatie
8. Betekenis van het familiearchief voor het historisch onderzoek
9. De schrijfwijze van namen
Inventaris
8. Bijlage
0724 Familie Bosch van Rosenthal
Inventaris
8.
Bijlage
In 1984 schonk L.H.N.F.M. Bosch van Rosenthal aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam enige stukken, afkomstig van zijn vader L.H.N. Bosch van Rosenthal (1884-1953), betrekking hebbend op zijn activiteiten in de jaren 1940-1946.
De in het RIOD vervaardigde beschrijvingen luiden als volgt:
2251 a 1. Twee versies van een verslag, door Bosch van Rosenthal gedicteerd, over zijn belevenissen tijdens de oorlog. Ter sprake komen o.a. de Meidagen van 1940, de positie van de Duitse keizer, de bevoegdheden van de secretarissen-generaal, zijn ontslag als commissaris van de Koningin, zijn contacten met de illegaliteit en het functioneren van de Vertrouwensmannen, o.a. op Dolle Dinsdag. (ongedateerd)
2. Afschrift van een brief (met bijlage) door Bosch van Rosenthal geschreven aan een niet nader aangeduide relatie betreffende de bevoegdheden en het optreden van de secretarissen-generaal tijdens de oorlog.
3. Memorandum, in het najaar van 1944 door Bosch van Rosenthal geschreven, betreffende de houding van de Nederlandse burgemeesters tijdens de bezetting; met voorstellen voor de zuivering van dit corps na de bevrijding.
4. Kort memorandum (met bijlagen) van Bosch van Rosenthal over een onderhoud met de Beauftragte voor de provincie Utrecht betreffende diens eis, van alle aanschrijvingen aan burgemeesters op de hoogte gesteld te worden.
5. Exemplaar van het Commentaar (uit 1943) op de "Aanwijzingen, in geval van een vijandelijke aanval", vastgesteld door de Raad van Ministers in mei 1937.
6. Map persoonlijke correspondentie van Bosch van Rosenthal, o.a. vele brieven van burgemeesters en ambtenaren van de provincie Utrecht naar aanleiding van zijn ontslag in februari 1941.
7. Twee losse stukken, waaronder een ontvangstbewijs voor een ingeleverd radiotoestel. Genealogische schema's: zie studiezaalexemplaar

Kenmerken

Datering:
1418-2010
Auteur:
F.F.J.M. Geraedts, W.T. Resida, M. Jacobs-Driessen
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal