Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer
0012 Gelderse Rekenkamer

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Kaarten en teekeningen
A. Kaarten van de groote rivieren en aanwassen in die rivieren
II. Waal
N.B. Enkele kaarten hebben betrekking op de z.g. Oude Waal, t.w. het gedeelte van de Waal, dat sinds de totstandkoming van het Pannerdenschc kanaal Rijn heet. Ook de kaarten, waarop de Waal en de Maas te zamen voorkomen, in verband met het graven van het Vorensche kanaal, en die van dat kanaal zelf zijn in deze afdeeling opgenomen.
K47 Caarte van de rivier de Waal, boven van Keekerdom benede Schenckenschans, alwaar de caarte no. I [no. 5], van Embrick beginnende, eyndigt, tot voor de stadt Nijmegen.., gemaekt ten tijde als den Nederrijn tussen de Schans en 't Tolhuys bijnaer geheel droogh was, door G. PASSAVANT, naar zijn teekening van 1696, gekopieerd in 1697 (gekleurd). Met een misteekend exemplaar. NB. inv. no. 684. In dorso: no. 2. Deze kaart is in 1885 bij FRED. MULLER te Amsterdam aangekocht. Zie voorts de noot bij no. 5.
0K61 "Carte van bevaringe, gedaen door de Rekenkamer des vorstendoms Gelre ende graeffschap Zutphen, anno 1634 den 10 Octobris, van de sanden, gelegen onder den weert ontrent de Snor", onder Dodewaard, door NICOLAES VAN GEELKERCK, (1634) (gekleurd)
Inv. no. 668.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Kaarten en teekeningen
A. Kaarten van de groote rivieren en aanwassen in die rivieren
II. Waal
N.B. Enkele kaarten hebben betrekking op de z.g. Oude Waal, t.w. het gedeelte van de Waal, dat sinds de totstandkoming van het Pannerdenschc kanaal Rijn heet. Ook de kaarten, waarop de Waal en de Maas te zamen voorkomen, in verband met het graven van het Vorensche kanaal, en die van dat kanaal zelf zijn in deze afdeeling opgenomen.
0K61
"Carte van bevaringe, gedaen door de Rekenkamer des vorstendoms Gelre ende graeffschap Zutphen, anno 1634 den 10 Octobris, van de sanden, gelegen onder den weert ontrent de Snor", onder Dodewaard, door NICOLAES VAN GEELKERCK, (1634) (gekleurd)
Inv. no. 668.
K70 Caarte van de situatie der rivier de Waal, alsmede van de Voorn-en Herwaerdense gaten, mitsgaders van de Maasstroom tussen Tiel en Bommel, door I. VAN HEUVEL, 1721 (gekleurd). NB. inv. no. 567. Dit onnauwkeurig geteekende kaartje betreft het plan tot afdamming van de bedoelde verbindingen tusschen Maas en Waal. Nauwkeuriger en op grooter schaal vindt men dezelfde situatie op nos. 71 en 72.
K71 Caarte van de situatie der rivieren de Waal en de Maas omtrent de gaten van de Voorn, Herwaerden en St. Andries, alsmede derselver versandingen en project tot verbeteringe, door I. VAN HEUVEL, 1727 (gekleurd). NB. inv. no. 567.

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal