Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer
0012 Gelderse Rekenkamer

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Kaarten en teekeningen
A. Kaarten van de groote rivieren en aanwassen in die rivieren
I. Rijn en Lek
N.B. Enkele kaarten hebben betrekking op de z.g. Oude Waal, t.w. het gedeelte van de Waal, dat sinds de totstandkoming van het Pannerdenschc kanaal Rijn heet. Ook de kaarten, waarop de Waal en de Maas te zamen voorkomen, in verband met het graven van het Vorensche kanaal, en die van dat kanaal zelf zijn in deze afdeeling opgenomen.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Kaarten en teekeningen
A. Kaarten van de groote rivieren en aanwassen in die rivieren
I.
Rijn en Lek
N.B. Enkele kaarten hebben betrekking op de z.g. Oude Waal, t.w. het gedeelte van de Waal, dat sinds de totstandkoming van het Pannerdenschc kanaal Rijn heet. Ook de kaarten, waarop de Waal en de Maas te zamen voorkomen, in verband met het graven van het Vorensche kanaal, en die van dat kanaal zelf zijn in deze afdeeling opgenomen.
K5 Caarte van de rivieren den Bovenrijn van Embrick tot Schenckenschans en vandaer de Wael een uyr beneedewaerts tot de rigter Vermeer, gelijck oock den Nederrijn voorbij het Tolhuys tot aen den Houtbergh", door G. PASSAVANT, naar zijn teekening van 1696, gekopieerd in 1697 (gekleurd). NB. inv. no. 684. Op deze kaart een uitvoerige toelichting. Een voorgenomen doorsnijding van het Spijk is er in rood op geteekend. In dorso: no. 1. Deze kaart vormt met die onder nos. 27, 47 en 87 (in dorso genummerd 2-4) een stel, dat naar de in 1696 voor den Raad van State vervaardigde kaarten door PASSAVANT in 1697 aan de Rekenkamer is geleverd blijkens de daarvan bewaarde declaratie (inv. no. 1945). De oorspr. kaarten (of duplikaten daarvan?) behooren tot het archief der Gedeputeerden van het kwartier van Nijmegen, behoudens dat die, waarnaar de hier beschreven kaart is geteckend, verloren is.
K11 Carte van de rijsweerden van den Scholffert, in en aan den Rijn gelegen, door NICOLAES GEELKERCK, 1637 (gekleurd). NB. inv. no. 859. De pachters der perceelen zijn vermeld.
K27 Caarte van de rivier den Neederrijn en IJssel boven den dorren heuvel aan de Slangh, den Neederrijn tot Arnhem en den IJssel van IJsseloort tot bij den grooten Durck, door G. PASSAVANT, naar zijn teekening van 1696, gekopieerd in 1697 (gekleurd). In duplo. NB. inv. no. 684. Op deze kaart een uitvoerige toelichting. Een ontworpen doorsnijding van de Pley is er op aangegeven. In dorso: no. 3. Een exemplaar is in 1885 bij FRED. MULLER te Amsterdam aangekocht. Zie voorts het aangeteekende bij no. 5.

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal