Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Archief en inventarisatie
4. Verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven
5. Genealogisch overzicht
Inventaris
7. Niet bewaard gebleven charters
N.B. In de loop van de tijd zijn zeer veel archiefbescheiden uit de Gelderse landsheerlijke archieven verloren gegaan, deels al tijdens de landsheerlijke periode, deels daarna, tot aan het begin van het moderne archiefwezen in de negentiende eeuw en zelfs ook nog tijdens die periode (vgl. inv.nr. 5270 met regesten).
In de door G. van Hasselt, I.A. Nijhoff en hun opvolgers vervaardigde beschrijving van de Charterverzameling (bekend onder nr. 0243, zie inv.nrs. 5296 e.v.), is een aantal nummers opgenomen behorend tot het archief van de graven en hertogen dat tegenwoordig ontbreekt. Dit betreft vooral charters die ter hand gesteld waren aan P. Bondam, maar niet zijn teruggekeerd. Zij zijn hieronder gespecificeerd.
Daarnaast zijn in het Koninklijk Huisarchief twee inventarissen van archivalia uit het Gelderse hertogelijke archiefdepot in het kasteel te Buren bewaard gebleven. De daarin beschreven stukken zijn over het algemeen verloren gegaan. Voor regesten van deze deperdita zie inv.nr. 5270.
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Inventaris
7.
Niet bewaard gebleven charters
N.B. In de loop van de tijd zijn zeer veel archiefbescheiden uit de Gelderse landsheerlijke archieven verloren gegaan, deels al tijdens de landsheerlijke periode, deels daarna, tot aan het begin van het moderne archiefwezen in de negentiende eeuw en zelfs ook nog tijdens die periode (vgl. inv.nr. 5270 met regesten).
In de door G. van Hasselt, I.A. Nijhoff en hun opvolgers vervaardigde beschrijving van de Charterverzameling (bekend onder nr. 0243, zie inv.nrs. 5296 e.v.), is een aantal nummers opgenomen behorend tot het archief van de graven en hertogen dat tegenwoordig ontbreekt. Dit betreft vooral charters die ter hand gesteld waren aan P. Bondam, maar niet zijn teruggekeerd. Zij zijn hieronder gespecificeerd.
Daarnaast zijn in het Koninklijk Huisarchief twee inventarissen van archivalia uit het Gelderse hertogelijke archiefdepot in het kasteel te Buren bewaard gebleven. De daarin beschreven stukken zijn over het algemeen verloren gegaan. Voor regesten van deze deperdita zie inv.nr. 5270.
Specificatie van de bescheiden die verloren zijn gegaan en worden vermeld in de beschrijving van de toenmalige Charterverzameling (zie inv.nrs. 5296 e.v.):
- Tussen nr. 163 en 164 doorgehaald nummer 164 in de hand van Van Hasselt:
1338.01.09
Hendrik van Saffenberg, ridder, verklaart voor 150 mark Brabants leenman van Gelre geworden te zijn.
- 220
1326.02.24
Gelijktijdig afschrift van twee akten:
1. Reinoud (II), zoon van Gelre, verklaart dat voor het gerecht van Zutphen heer Johan, heer van Bylandt en zijn vrouw Catharina 3/4 van de gruit aldaar aan de stad Zutphen hebben verkocht zoals zij voor de helft hielden van de proost van Zutphen en voor 1/4 van de heer van Keppel
NB Origineel: ZuRAZ 0001 Oud-archief van de stad Zutphen, inv.nr. 1373, aan de hand daarvan aangepast (o.m. de onjuiste datum 1326.09.21);
2. Reinoud (II), zoon van Gelre, verlengt de verpanding aan de stad Zutphen van de accijnzen aldaar met 10 jaar.
- 377
Register van afschriften van privileges der stad Zutphen, 1190, 1271, 1316, 1316, 1316, 1318, 1324, 1330, 1343, 1348, 1359, 1423, 1359, 1372, 1423, 1432, 1372, 1375, 1375, 1420, 1420, 1410, 1420, 1432, 1441, 1465, 1465, 1465, 1465, 1468.
NB Einde 15e eeuw. 1 katern.
- 490
1386.06.25
Criminele sententie tegen heer Bruisten van Herwijnen, ridder, door schepenen van Zaltbommel.
NB In Nijhoffs tijd verloren geraakt, zie GldA, 1185 I.A. en P. Nijhoff, inv.nr. 17, nr. 490. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 114.
- 738
1465.09.17
Akte van verpanding, door de pandhouders van de korenrenten van Veluwe overgelegd bij de lossing in 1549. Gecancelleerd.
NB Leeg nummer; beschrijving van A.H. Martens van Sevenhoven met de aantekening dat het stuk aan Bondam was uitgeleend en niet terug werd ontvangen. Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 745
1403.04.11
Kwitantie van Johan van Dune (waarschijnlijk) ten behoeve van de hertog.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 755
1461.02.24
Akte waarbij Hendrik van Baexen hertog (Arnold) trouw belooft.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 767
1444.03.09
Akte (papier) betreffende het ambt van Maas en Waal, aan de hertog gegeven.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 768
1461.07.20
Brief van de hertogin van Kleef aan hertog Arnold bij haar uitspraak in het geschil tussen de hertog en zijn vrouw.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 770
1450.05.27
Akte waarbij Brand de Roever de voorwaarden aanvaardt waarop de hertog hem heeft vergund om zijn tienden te Brede te verpanden.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 789
1468.05.28
Akte van verpanding door Willem van Egmond van twee waarden aan de Waal.
NB Afschrift (papier). Afschrift daarvan: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 792
1476.06.14
Akte waarbij Karel, hertog van Bourgondië aan Alphert Schimmelpenninck uitstel van zekere betalingen verleent. Afschrift.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 807
NB Zie inv.nr. 5080 nr. 5 (regest 5080.1-0001).
- 814
1417.05.05
Notariële akte waarin enkele keizerlijke privileges zijn opgenomen betreffende de bevoegdheid van de hertog om privileges te verlenen.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 841
1461.08.22
Kwitantie van Scheiffart van Nie voor hertog Arnold.
- 851
1425.05.15
Kwitantie van Floris van Dalem voor hertog Arnold.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43, zie inv.nr. 2458 en noot bij Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 33.
- 869
1413.10.17
Kwitantie van Willem van Loon, graaf van Blankenheim, voor hertog Reinoud IV.
- 872
1419.01.27
Bevestigingsbrief van de koper van de gruit, waarschijnlijk te Wenerinck.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 891
1463.03.13
Kwitantie van Johan en Dirk van Gymnich voor hertog Arnold.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 896
(1449).09.27
Brief van de stad Nijmegen aan hertog Arnold inzake een verleend vrijgeleide.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 897
1446.04.22
Akte van verzoening ten overstaan van hertog Arnold, tussen heer Evert van Wilp, ridder, en Walraven van Haeften.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 903
1481.02.28
Akte van bevestiging door Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk en Maria, hertogin van Bourgondië van de verpandingen van ambten door Dirk van der Horst van hertog Arnold verkregen.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 965
1425.10.01
Schuldbekentenis van Jan van Arkel voor Willem van Gendt.
NB Afschrift: GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 977
1455.09.27
Akte van verpanding van de smaltienden onder Ede, Bennekom en de Aanstoot (Otterlo). Gecancelleerd.
NB Zie NB bij 738.
- 995
1509.02.10
Akte waarbij een rente uit een hofstede onder Bemmel wordt opgedragen aan Gerard ter Stege.
NB Zie NB bij 738.
- 1119, 1135 en 2085: lege nummers.
- 2416
1444.10.01
Akte van verpanding door hertog Arnold van de Bysseler en Nunspeter tienden aan Hendrik van Brienen.
NB Ongeveer gelijktijdig afschrift (papier). 2005.09 niet aangetroffen. Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 218.
- 2943
1523.05.14
Akte van verpanding door hertog Karel van het richterambt van het Oldebroek aan Lubbert van Keppel.
NB Ten tijde van A.H. Martens van Sevenhoven nog aanwezig maar ca. 1975 al verloren (vgl. aantekening in 5298).

Kenmerken

Datering:
(969) 1107-1543 (2020)
Auteur:
I.A. Nijhoff, A.H. Martens van Sevenhoven, P.J. Meij, A.H. Jenniskens, J. den Draak, M. van Driel, red. F.J.W. van Kan
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal