Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
x3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Algemeen
4. Werkzaamheden en taken
5. Personeel en huisvesting
6. Archiefvorming en inventarisatie
7. Tips voor onderzoekers
8. Literatuur
9. Afkortingen
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inleiding
9.
Afkortingen
AMvB = Algemene maatregel van bestuur
BB = Bescherming Bevolking
BBRA = Bezoldigingsbesluit rijksambtenaren
BWR = Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid
CdK = Commissaris der Koningin
COG = Coördinatiecommissie voor de ontwikkeling van Gelderland
DHI = Directeur Hoofd Ingenieur
ETI = Economisch Technologisch Instituut
GAC = Gelderse Archeologische Commissie
GITP = Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie
Gld = Gelderland
GMC = Gelderse Monumentencommissie
GMR = Gelderse Monumentenraad
GRC = Gelderse recreatiecommissie
GS = Gedeputeerde Staten
HID = Hoofdingenieur-directeur
IBBC = Interbestuurlijke begeleidingscommissie
inv.nr. = inventarisnummer
IPO = Interprovinciaal overleg
K.B. = Koninklijk Besluit
MIP = Monumenten inventarisatie project
MWG = Monumentenwacht Gelderland
NB = Noord-Brabant
N.H. = Nederlands Hervormd
NS = Nederlandse Spoorwegen
O = Overijssel
OLR = openluchtrecreatie
PCCV = Provinciaal Centrum Civiele Verdediging
PCW = Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid
PGEM = Provinciale Gelderse Electriciteitsmaatschappij
PLD = Provinciale Landbouwkundige Dienst
PPC = Provinciale planologische commissie
PPD = Provinciale Planologische Dienst
PPR = Politieke Partij Radicalen
PS = Provinciale Staten
PW = Provinciale Waterstaat
PWP = Provinciaal Wegenplan
R.K. = Rooms Katholiek
STIMA = Stichting tot bevordering van het massaonderzoek ten behoeve van tuberculosebestrijding
U = Utrecht
UVV = Unie van Vrijwilligers
VGPP = Vereniging van Gelders Provinciaal Personeel
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten
WMG = N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland
WOG = N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland
WOG = Werkgroep openluchtrecreatie Gelderland
WOSAN = Werkgroep overleg streekplan Arnhem - Nijmegen
10. Foto's
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1902) 1950-1979 (2006)
Auteur:
J. Prins (Provincie Gelderland), Doxis Informatiemanagers, J.H.G. Harder
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS