Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
x3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Algemeen
4. Werkzaamheden en taken
5. Personeel en huisvesting
6. Archiefvorming en inventarisatie
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inleiding
6.
Archiefvorming en inventarisatie
Het hier beschreven archief van PS en GS van Gelderland wordt ook wel het griffie-archief genoemd. Dit archief bestond tot 1981 naast de archieven van de diensten PW, PPD en PLD. Dit archief bestrijkt de periode 1950-1979, met enkele uitlopers naar verleden en toekomst. In de jaren zeventig van de 20e eeuw is het archief van PS uit de periode 1814-1949 overgebracht naar het Rijksarchief in de provincie Gelderland, de voorganger van het Gelders Archief. Toen zijn ook de gedrukte PS-notulen uit de periode 1950-1959 overgebracht. De rest van het PS-archief vanaf 1950 is in deze inventaris beschreven.
Ook het archief van GS uit de periode 1813-1949 is in de jaren zeventig van de vorige eeuw overgebracht naar het Rijksarchief in Gelderland.

Er is gekozen voor de cesuur in het archief per 1 januari 1950 omdat het archief vanaf die datum geordend werd met behulp van een nieuw systeem: zaaksgewijze ordening in dossiermappen.
Voor de ordening op onderwerp werd gebruik gemaakt van de Basis Archief Code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, versie 1971.
De documenten zijn in de oorspronkelijke orde bewaard. De uiterlijke vorm is alleen vermeld als het niet omslagen betreft. Om de beschrijvingen niet onnodig lang te maken zijn op een enkele uitzondering na de woorden “stukken betreffende” weggelaten.
Dit archief is afgesloten per 1 januari 1980 omdat vanaf toen het archief geordend werd in zogenaamde tienjarenblokken: 1980-1989, 1990-1999 enzovoort.

Het gebied rondom de Duitse plaats Elten was als Drostambt Elten van 1949 tot 1963 onderdeel van Nederland. De neerslag van de taken van de provincie Gelderland ten aanzien van dit Drostambt Elten is gelet op de speciale status van dit gebied als een apart onderdeel opgenomen in deze inventaris. Zie verder de toelichting bij dit onderwerp in de inventaris.
Een groot deel van dit archief kwam voor vernietiging in aanmerking op grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van Provinciale Organen 2005 en voorgaande lijsten. De van de vernietiging gemaakte verklaringen van vernietiging bevinden zich in dit archief en de volgende archiefblokken.

De bewerking van dit archief is in opdracht van de provincie Gelderland voor een groot deel uitgevoerd door Doxis Informatiemanagers, geadviseerd door J.H.G. Harder van het Gelders Archief. J.Prins van de provincie Gelderland heeft de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden uitgevoerd. Daarnaast heeft hij in de afrondende fase van de bewerking mede op advies van dhr. Harder vele aanvullingen gemaakt op de door Doxis gemaakte concept-beschrijvingen. Ook maakte hij het merendeel van de toelichtende teksten en de inleiding op het archief.

In deze inventaris is een aantal gedeponeerde archieven opgenomen. Dit betreft de archieven van:
- de Gelderse Monumentencommissie;
- de Commissie van advies inzake de herziening van de gemeentegrenzen in de Bommelerwaard;
- het Wegschap Noord-Zuid;
- de Gelderse Recreatiecommissie;
- de Gelderse Molencommissie.
Deze archieven zijn in deze inventaris opgenomen omdat de commissies en het wegschap zijn ingesteld door GS, de leden door hen werden benoemd en het secretariaat gevoerd werd door de provincie.
7. Tips voor onderzoekers
8. Literatuur
9. Afkortingen
10. Foto's
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1902) 1950-1979 (2006)
Auteur:
J. Prins (Provincie Gelderland), Doxis Informatiemanagers, J.H.G. Harder
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS