Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
x3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Algemeen
3. Werkzaamheden en taken
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inleiding
3. Werkzaamheden en taken
Een groot deel van hun taken moesten de provincies uitvoeren op grond van diverse wetten. Dit noemde men medebewindstaken..
Daarnaast mochten de provincies op grond van de Provinciewet en de daaraan voorafgaande Provinciale wet zelf taken uitvoeren, de zogenaamde autonome taken..
GS bereidde de besluitvorming van PS voor en voerde daarna de besluiten van PS uit..
.
Samengevat hadden PS en GS de volgende taken:.
-de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten;.
-de vaststelling en uitvoering van provinciale besluiten zoals verordeningen en reglementen;.
-het beslissen in geschillen;.
-het beheer over de provinciale financiën en eigendommen;.
-de vertegenwoordiging van de provincie in rechtszaken;.
-de benoeming, schorsing en het ontslag van ambtenaren bij het provinciaal bestuur;.
-de voorbereiding van de vergaderingen van PS;.
-het goedkeuren of ter kennisneming aannemen van besluiten van gemeenten en waterschappen;.
-het vaststellen van plannen en voorwaarden van aanbesteding van openbare werken in opdracht van de provincie;.
-het toezicht op gemeenten en waterschappen;.
-het toezicht op alle zaken de provincie betreffende;.
-het maken van jaarverslagen..
.
Sinds de jaren 50 zijn de taken van de provincies aanzienlijk toegenomen..
In het verslag van de PS-vergadering van 7 juni 1978 is vermeld dat het takenpakket van de provincies aanzienlijk is uitgebreid door onder meer nieuwe werkzaamheden die voortvloeien uit de milieuhygiënische wetten, de Wet op de bejaardenoorden en de Bibliotheekwet, terwijl bestaande taken betreffende ruimtelijke ordening, bescherming van natuur en landschap, waterschappen en gemeentelijke herindelingen meer aandacht vergen.
Per 1 januari 1981 beëindigde de provincie Gelderland het griffie-diensten-model. Gelderland ging als eerste provincie over op een nieuw organisatiemodel, het zogenaamde sectoren-model. In de toen ingestelde 12 diensten-nieuwe-stijl werden de ambtenaren van de diensten-oude-stijl (Provinciale Waterstaat, Provinciale Planologische Dienst en Provinciale Landbouwkundige Dienst) die veelal meer technische, onderzoeks- en uitvoerende taken hadden samengevoegd met de griffie-ambtenaren die dezelfde onderwerpen behartigden, maar dan vanuit een meer juridisch perspectief..
In de jaren zeventig zijn de voorbereidingen van deze grootscheepse reorganisatie begonnen en daarvan vindt u de neerslag in dit archief.
4. Personeel en huisvesting
5. Archiefvorming en inventarisatie
6. Tips voor onderzoekers
7. Literatuur
8. Afkortingen
9. Foto's
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1902) 1950-1979 (2006)
Auteur:
J. Prins (Provincie Gelderland), Doxis Informatiemanagers, J.H.G. Harder
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS