Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
x3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Algemeen
4. Werkzaamheden en taken
5. Personeel en huisvesting
6. Archiefvorming en inventarisatie
7. Tips voor onderzoekers
8. Literatuur
9. Afkortingen
10. Foto's
Inventaris
5. Gedeponeerde archieven
5.2. Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen, 1946-1949
N.B. De Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen in de Bommelerwaard werd in 1946 ingesteld door GS. De commissie had tot taak te onderzoeken of uit een oogpunt van geografie, sociografie, economie, stedebouwkunde en overheidsbeheer de gemeentelijke indeling van de Bommelerwaard gewijzigd moest worden. Na het uitbrengen van het advies betreffende de Bommelerwaard werd ook advies gevraagd betreffende andere herzieningen van gemeentegrenzen. De naam van de commissie werd daarom in 1947 veranderd in Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen. Zie ook de sub-rubrieken betreffende herziening van gemeentegrenzen in de rubriek Toezicht op gemeenten in het GS archief.
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inventaris
5. Gedeponeerde archieven
5.2.
Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen, 1946-1949
N.B. De Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen in de Bommelerwaard werd in 1946 ingesteld door GS. De commissie had tot taak te onderzoeken of uit een oogpunt van geografie, sociografie, economie, stedebouwkunde en overheidsbeheer de gemeentelijke indeling van de Bommelerwaard gewijzigd moest worden. Na het uitbrengen van het advies betreffende de Bommelerwaard werd ook advies gevraagd betreffende andere herzieningen van gemeentegrenzen. De naam van de commissie werd daarom in 1947 veranderd in Commissie van advies inzake herziening van gemeentegrenzen. Zie ook de sub-rubrieken betreffende herziening van gemeentegrenzen in de rubriek Toezicht op gemeenten in het GS archief.
5.4. Gelderse recreatiecommissie, 1956-1979
N.B. Doordat het toerisme in Gelderland sterk toenam, werd de bestudering van het recreatievraagstuk in breed verband noodzakelijk. Om dit vraagstuk te kunnen bestuderen besloten GS in 1956 tot het instellen van de Gelderse recreatiecommissie (GRC). Deze commissie had als doel het recreatiewezen in Gelderland te bestuderen en GS te adviseren omtrent de op recreatie betrekking hebbende zaken. Daarnaast had de commissie enkele bijzondere taken:
-rapporteren omtrent de vraag of er maatregelen getroffen moesten worden ten aanzien van kamperen en bivakkeren en zo ja, op welke wijze toezicht kon worden uitgeoefend op vakantieverblijven;
-ontwerpen van een recreatieplan voor de provincie of delen van de provincie;
-onderzoeken of er aanleiding bestond tot het verlenen van financiele steun door de overheid bij het stichten van recreatie-objecten;
-nagaan of het wenselijk was om subcommissies dan wel streekcommissies in te stellen.
De GRC heeft de volgende subcommissies en werkgroepen ingesteld:
-Werkgroep voor planologische vraagstukken; ingesteld in 1961; deze werkgroep bereidde de vergaderingen van de GRC voor en adviseerde GS aangaande ontgrondingen;
-Beraadsgroep coördinatie;
-Werkgroep Openluchtrecreatie Gelderland (WOG); ingesteld in 1972; de WOG had als taak om GS en met toestemming van GS ook andere instanties te adviseren over aangelegenheden op het terrein van de openluchtrecreatie voor zover deze niet door de GRC werden behandeld.
In juli 1979 werden de GRC en door de GRC ingestelde werkgroepen opgeheven omdat hun taken in de praktijk inmiddels door andere instanties waren overgenomen.

Kenmerken
Datering:
(1902) 1950-1979 (2006)
Auteur:
J. Prins (Provincie Gelderland), Doxis Informatiemanagers, J.H.G. Harder
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS