Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Oral History; Leven op landgoederen

1606 Oral History; Leven op landgoederen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
Auteursrechten en andere rechten
Openbaarheid en citeren
Geschiedenis van de collectie
Inventaris
7.01 Interview met de heer E.
Erfgoedstuk
1606 Oral History; Leven op landgoederen
Inventaris
7.01
Interview met de heer E.
Erfgoedstuk
Titel:
Interview met de heer E.
Beschrijving:
Leven en werken op een landgoed. De heer E. (1940), voorheen directeur van het landgoed, vertelt over de periode dat zijn vader beheerder (in 1927) en vervolgens eigenaar (in 1953) van het landgoed was (oral history). Toen zijn vader in 1956 overleed, kregen de kinderen de leiding. Thema’s die aan de orde komen:
Zomerverblijf. Voor en na de oorlog kwam de oudtante van de heer E. ’s zomers in het ‘Grote Huis’ logeren. ’s Winters woonde de jachtopziener er. ’s Zomers woonde hij dan in ‘het kippenhok’ van de buurman. De jachtopziener was tevens onbezoldigd rijksveldwachter die als eerste zorgde voor alle wildaanrijdingen. Als de oudtante er was, dan zorgde de bosbaas voor de boodschappen en dat alle paden schoon en aangeharkt waren.
Oorlogstijd. In de oorlog werden alle arbeiders in loondienst gehouden om te voorkomen dat ze in Duitsland te werk werden gesteld. De vader van de heer E. liep het risico als gijzelaar opgepakt te worden.
Verhoudingen. Standsverschil, ontzag. Het landgoed stond in E. bekend als elitair en gesloten. Er was nauwelijks contact met de bevolking.
Beheer van het landgoed. De vader van de heer E. deed het landgoed ‘erbij’, naast zijn baan in Almelo. Het beleid werd jaarlijks samen met de rentmeester bepaald. De dagelijkse leiding lag bij de bosbaas die bepaalde wat de bosarbeiders elke dag moesten doen. De vader van de heer E. bekwaamde zich in de economische kant van de bosbouw die als enige inkomstenbron overbleef.
Moderne tijd. Kosten voor het beheer waren niet meer op te brengen en grond werd opgekocht door natuurbeschermingsorganisaties. De familie doet nog altijd het beheer en krijgt beheersubsidie. Naast een directeur is er één werknemer, de bosbaas die tevens bedrijfsleider is. Verder gebeurt alles via outsourcing. Vanaf 1980 werd marktwerking steeds belangrijker. Als lid van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters voert E. actie voor gelijke rechten van particuliere landeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties.
Datering:
01-09-2011
Interviewer:
Rita Steenwoerd
Auteursrechthebbende:
Gelders Archief
Uitleg auteursrechten:
Dit werk is vanwege auteursrechten alleen zichtbaar in de studiezaal van het Gelders Archief. Disclaimer

Kenmerken

Auteur:
Henny Oosterbaan, Wim van Bokhoven, Map Huiskamp