Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Sint-Jacobuskerk te Winterswijk

0869 Sint-Jacobuskerk te Winterswijk

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Algemeen
3. De vicarie van de H. Maagd Maria en de H. Catherina in de Sint-Jacobuskerk te Winterswijk
Inventaris
1 Henricus Romer, deken der oude kerk van St.-Paulus, zegelbewaarder en vicaris-generaal in spiritualibus van heer Henricus de Swartzenborch, bisschop van Monasterium, keurt goed, dat heer Hermannus Drehuys en eenige andere geestelijken als executeurs-testamentair van wijlen heer Reynerus Huisschenn, vicaris der kerk te Monasterium, een vicarie stichten ter eere van de H. Maagd Maria en de H. Katherina, maagd en martelares, te Wenterswick, waarvan de pastoor ter plaatse collator zal zijn en waartoe de hoeven Hagedorn en Tyedinck geschonken worden, en staat toe, dat de tot het rectoraat voorgedragen heer Reynerus Huissche bij het bereiken zijner jaren het ambt zal aanvaarden, 1471 [datum anno Domini]. 1 charter
N.B. De zegels van den oorkonder en van heer Bruno ten Thoerne, pastoor te Winterswijk, zijn verloren.
Het stuk is zeer geschonden; de datum en eenige gedeelten van den text zijn onleesbaar.
Blijkens B. Stegeman, "Het oude Kerspel Winterswijk", 1927, blz. 176, berust in het furstlich Salm-Salmsche Archiv te Anholt een acte, welker inhoud gelijk is aan het bovenstaande (waarschijnlijk een afschrift), d.d. 1471. De namen van den erflater en van den voorgedragen vicaris luiden aldaar beide Reinir Huische.
De datering luidt volgens een afschrift, hetwelk werd aangetroffen in het Archief van Gedeputeerde Staten van Zutphen, aanwinst 1930, portefeuille nr. 49, "Datum anno Domini millesimo quadragen tesimo septargesimo forimo", terwijl de erflater Reinerus Huisschenn en de voorgedragen vicaris eveneens Reynerus Huissche heet.
i
0869 Sint-Jacobuskerk te Winterswijk
Inventaris
1
Henricus Romer, deken der oude kerk van St.-Paulus, zegelbewaarder en vicaris-generaal in spiritualibus van heer Henricus de Swartzenborch, bisschop van Monasterium, keurt goed, dat heer Hermannus Drehuys en eenige andere geestelijken als executeurs-testamentair van wijlen heer Reynerus Huisschenn, vicaris der kerk te Monasterium, een vicarie stichten ter eere van de H. Maagd Maria en de H. Katherina, maagd en martelares, te Wenterswick, waarvan de pastoor ter plaatse collator zal zijn en waartoe de hoeven Hagedorn en Tyedinck geschonken worden, en staat toe, dat de tot het rectoraat voorgedragen heer Reynerus Huissche bij het bereiken zijner jaren het ambt zal aanvaarden, 1471 [datum anno Domini]. 1 charter
N.B. De zegels van den oorkonder en van heer Bruno ten Thoerne, pastoor te Winterswijk, zijn verloren.
Het stuk is zeer geschonden; de datum en eenige gedeelten van den text zijn onleesbaar.
Blijkens B. Stegeman, "Het oude Kerspel Winterswijk", 1927, blz. 176, berust in het furstlich Salm-Salmsche Archiv te Anholt een acte, welker inhoud gelijk is aan het bovenstaande (waarschijnlijk een afschrift), d.d. 1471. De namen van den erflater en van den voorgedragen vicaris luiden aldaar beide Reinir Huische.
De datering luidt volgens een afschrift, hetwelk werd aangetroffen in het Archief van Gedeputeerde Staten van Zutphen, aanwinst 1930, portefeuille nr. 49, "Datum anno Domini millesimo quadragen tesimo septargesimo forimo", terwijl de erflater Reinerus Huisschenn en de voorgedragen vicaris eveneens Reynerus Huissche heet.
Datering:
1471 [datum anno Domini]
Omvang:
1 charter

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1471
Auteur:
A.J. Maris