Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: P. Bondam

0648 P. Bondam

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Pieter Bondam en zijn werk
4. Bondam's manuscriptenverzameling
5. Concordantie
Inventaris
4. Afschriften van en studies betreffende archivalia die werden aangetroffen in Bondams wetenschappelijke nalatenschap
4.1. Betreffende het Kwartier van Nijmegen
0648 P. Bondam
Inventaris
4. Afschriften van en studies betreffende archivalia die werden aangetroffen in Bondams wetenschappelijke nalatenschap
4.1.
Betreffende het Kwartier van Nijmegen
103 "Verschillende Saamgebonden stukken betreffende de Regeering en de Rechten van Zaltbommel, Bommeler- en Tielerwaarden bevens het Insula Dei", samengesteld door J. de Bije, J. Cox "etc." (en anderen ?). 1 band
N.B. De stukken zijn gebonden na P. Bondams dood. Zie het eerste katern, door Bondam getiteld: "Constitutie van de Regeeringe der Stad Zaltboemel bij de Confirmatie van de Stadt gereghtigheeden anno 1316, ende veranderinge daer in zeedert voorgevallen tot 1752 uit authenticque stuckken getrockken". Met de volgende bijlagen A, B1, C, D, E, F, G, H, I, N.N., N.N.
In de tekst wordt onder K1 opgemerkt: "K en volgende manqueren" (in de tekst wordt naar bijlagen tot en met Q verwezen). Het katern apart heeft een oude signatuur van P. Bondam N 23 (identiek met inventaris R. Bondam nr. 39?).
Verdere inhoud van de band:
- "Het stadregt van Bommel ofte Regtspleginge binnen Bommel gebruykelyk anno 1658 183 Martii, anders: T Project van de hr. mr. Jan de Bije met eenige annotaties van Balduin Spieringh van Wel".
- Index van de hoofdstukken, voorafgaande aan de folio 1-53.
- "Receuil der Vorstelijke brieven vervattende de regten en privilegien van Z.Boemel, Tielre- en Boemelreweerden". Met aantekening van Bondam: "Dis is (een) kopie van het dadelijk volgende Stuk. De laatste drie punten zijn bijgevoegd".
- Overzicht Nijmeegsche Kwartiersrecessen (1602-1622).
- "Ondersoeck nae het oppidum de Insula Dei, alwaer scheepenen van Boemel oudstijds in twijfelagtige zaeken hun vonnis moesten haelen". Met aantekening van Bondam: "Kopie der Memorie van den Bommelschen advocaat J. Cox".
"Onderzoek nae het Oppidum de Insula Dei alwaer scheepenen ... hun vonnis moesten haelen tot elucidatie van het navolgende articul in de Eerste handfest door graaf Rijnald anno 1316 gegeven aan Boemel, Tielre- en Boemelreweerden". (mrs. J. Cox en J.A. Copes van Hasselt over Insula Dei)
Met aantekening van Bondam: "p. 1-11, kopie van het vlak hier voorafgaande stuk van J. Cox; p. 12-19, brief daarover van J.C. Copes van Hasselt; p. 19-28, antwoord van J. Cox". i

Kenmerken

Datering:
1745 - 1799
Auteur:
A.H. Jenniskens, W.G. Veenemans