Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Huis Vanenburg

0539 Huis Vanenburg

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. De geschiedenis van de archieven die berust hebben op de huizen Vanenburg en Oldenaller
0539 Huis Vanenburg
Inleiding
2.
De geschiedenis van de archieven die berust hebben op de huizen Vanenburg en Oldenaller
Door huwelijk en aankoop zijn leden van het geslacht Van Goltstein, dat tot het begin van de 20e eeuw de kastelen Vanenburg en Oldenaller bezat en bewoonde, in het bezit gekomen van verschillende andere archieven. Behoudens het tijdelijk bezit in de 17de eeuw van het huis De Dam bij Gorssel, verwierf het geslacht in Gelderland in 1728 het huis Grunsvoort bij Wageningen uit de failliete boedel van Anthony van Lynden. Daarnaast was het sedert 1685 in het bezit van het huis Groot Appel bij Nijkerk, een abtsleen van Paderborn, kwam in de 19e eeuw door koop in bezit van diverse goederen in Nijkerk en Putten, en verkreeg in 1747 het goed de Aldenhof bij Drempt.
Het is aan te nemen, dat na de verwerving van Vanenburg in 1745 en na de verkoop van Grunsvoort in 1777 het familiearchief Goltstein en de archieven Vanenburg en Van Essen in huis Vanenburg terecht kwamen, evenals de archieven van Yrst en de Dam. Na de verwerving van Oldenaller in 1845 is een gedeelte van de op Vanenburg berustende archieven overgebracht naar Oldenaller, en verenigd met het daar reeds aanwezige archief van dit huis. De daar aanwezige archieven zijn in 1959 door de eigenaar aan het Rijksarchief in Gelderland werd overgedragen.
Het archief van de Dam, voorzover het toen teruggevonden kon worden op Oldenaller, is door mevrouw Van Goltstein-Boreel in 1902 vermaakt aan generaal Van der Capellen, het hoofd van de laatst overgebleven tak (van de Marsch) van zijn geslacht. Bij het ordenen van het archief Oldenaller is gebleken, dat lang niet alle Dam-stukken waren overgedragen, en bij de huidige inventarisatie is dit overgeslagen gedeelte van de Dam-stukken verenigd met het eveneens op het Rijksarchief berustende familiearchief Van der Capellen.
In het archief Oldenaller werd eveneens aangetroffen een belangrijk deel van de archieven Yrst, Vanenburg en Van Essen.
Met het op Vanenburg achtergebleven archief is het anders gelopen. Van de Goltsteins vererfde Vanenburg op H.H. Baron van Pallandt, en na diens déconfiture (1938) raakte het archief in de verstrooiing. Zie verder O. Schutte, Familiepapieren Van Essen afkomstig van het huis Vanenburg. ’s-Gravenhage, 1968.
Het conglomeraat is verdeeld over de volgende archiefblokken:
0420 Huis Oldenaller
Het archief van het huis Oldenaller bevat de archivalia, afkomstig van de bezitters van dit huis van vóór de aankoop door Van Goltstein (1848). Hierbij gevoegd het grootste gedeelte van de "Collectie Albert van Delen", in 1883 door baron van Zuylen van de Schaffelaer aan het Rijksarchief in Gelderland geschonken. Deze stukken zijn op de Schaffelaer blijven berusten, en hadden eigenlijk overgedragen dienen te worden bij de verkoop van Oldenaller. Voor meerder gemak van de gebruiker is deze overdracht alsnog geschied.
0445 Huis Yrst
bij Hattem (welk huis reeds in 1805 was vervreemd), dat met de verdere nalatenschap van mevrouw Bentinck-van Haersolte, de laatste van haar tak, in 1834 vererfde op haar neef H.R.W. van Goltstein. De archivalia zijn teruggevonden in het archief Oldenaller en ten dele in de restanten van het archief Vanenburg.
0457 Familie Van Essen
De vroegere bezitters van Vanenburg.
0467 Familie Van der Capellen
De stukken betreffende de havezate De Dam bij Gorssel, na het uitsterven van de tak Van der Capellen van den Dam in 1847 vererfd op H.R.W. van Goltstein, zijn overgebracht naar het archief van de familie Van der Capellen.
0539 Huis Vanenburg
Door het huwelijk van Philip Hendrik van Goltstein met Judith Margareta van Essen (1745), erfdochter van dit goed, aan de Goltsteins gekomen.
De archivalia van de bezitters van het huis Vanenburg zijn maar zeer gedeeltelijk beschreven kunnen worden, omdat na 1938 veel dezer stukken in andere handen zijn gekomen. Zij konden vermeerderd worden met een aantal stukken betreffende de familie Van Essen en hun bezittingen, die door het Rijksarchief in Gelderland overgenomen konden worden van de abdij Berne bij Heeswijk. Ook zijn in deze inventaris vermeld een aantal tot dit archief behorende stukken, thans berustende als Familiepapieren Van Essen in het Historisch Centrum Overijssel.
0568 Familie van Goltstein
Aangetroffen in het archief Oldenaller en vermeerderd met een aantal stukken, gevonden in het archief Vanenburg. Toegevoegd is het archief van H.R.W. van Goltstein en zijn familie.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1491-1824
Auteur:
A.P. van Schilfgaarde
Categorie: