Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: N. en I. van Geelkercken
x0498 N. en I. van Geelkercken

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0498 N. en I. van Geelkercken
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Openbaarheid en citeren
De archiefvormers
0498 N. en I. van Geelkercken
Inleiding
De archiefvormers
Tot de bekendste cartografen in Gelderland hebben behoord Nicolaes van Geelkercken (veelal Geelkerck of Geelkercken genoemd) en zijn oudste zoon Isaäc. Beiden zijn landmeters van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen geweest, als hoedanig zij voor het Hof en vooral voor de Rekenkamer geregeld werkzaam waren, doch zij hebben ook een groot aantal kaarten voor andere opdrachtgevers vervaardigd. Bernard Kempinck, die sinds 5 juni 1598 de officiële landmeter was, op een tractement van ƒ 150, dat later verhoogd is tot ƒ 200, moest in 1628 assistentie hebben wegens ouderdomsgebreken en dientengevolge is 28 juni van dat jaar aan Nicolaes van Geelkercken een voorlopige opdracht gegeven om Kempinck te vervangen. 19 januari 1630 kreeg deze van het Hof definitief zijn commissie als landmeter, op een tractement van ƒ 200, dat in 1633 verhoogd is tot ƒ 250, later tot ƒ 300. Zijn zoon Isaäc werd op 29 januari 1657 door het Hof als landmeter aangenomen in plaats van zijn vader en tegen het salaris, dat deze laatstelijk had genoten. Nicolaes van Geelkercken was namelijk 25 september 1656 te Arnhem overluid.
Isaäc van Geelkercken woonde blijkens een brief in deze verzameling in augustus 1657 in de Koningstraat te Arnhem. Hij is te Arnhem overluid 12 april 1672. In 1675 heeft de Rekenkamer met de curatoren van zijn nagelaten boedel onderhandeld over den aankoop van de zich daarin bevindende kaarten. Het gevolg is geweest, dat enige jaren later een partij kaarten is gekocht, waarbij zich echter geen schetsen bevonden (zie 0012 Gelderse Rekenkamer, inv.nrs. 1945 en 291).
Het is niet onwaarschijnlijk dat toen reeds de schetsen, die het hoofdbestanddeel van de hier beschreven verzameling vormen, in particuliere handen zijn geraakt. In het archief van de Rekenkamer bevindt zich nog altijd een groot aantal kaarten van Nicolaes, een kleiner getal van Isaäc van Geelkercken, doch het is zeker, dat er veel kaarten uit dit archief zijn weggeraakt. Ook het archief van het Hof bevat kaarten van de beide Geelkercken's, voornamelijk van Nicolaes. De meeste behoren tot procesdossiers. Het Rijksarchief heeft er veel meer, tot andere archieven behorende of wel van particuliere herkomst. Ook zijn er hier enkele bewaard van Jacob en Arnold van Geelkercken, broeders van Isaäc.
De thans verworven kaarten zijn niet uit archieven weggeraakt, maar moeten behoord hebben tot den boedel van Isaäc van Geelkercken. Het zijn voor het merendeel slechts schetsen, waarvan enkele voor aan de Rekenkamer of het Hof geleverde kaarten gediend hebben, doch de meeste zijn vervaardigd in opdracht van particulieren. Deze schetsen, met enige stukken van anderen aard, zijn gevonden onder de nagelaten papieren van F.A. Hoefer, die in 1938 te Zeist overleed. Hoe deze ze heeft verkregen, is niet bekend. Zijn erven hebben ze welwillend ter beschikking van den rijksarchivaris in Gelderland gesteld.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1598-1665
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres