Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: ORA Veluwe en Veluwezoom
x0203 ORA Veluwe en Veluwezoom

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0203 ORA Veluwe en Veluwezoom
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Het Landdrostambt Veluwe
3. De archieven van de Protocolhouders
0203 ORA Veluwe en Veluwezoom
Inleiding
3. De archieven van de Protocolhouders
Het protocolleeren in Veluwe is ingevoerd in 1675, nadat reeds in 1656 door den toenmaligen landschrijver van Veluwe Mr. Arnold Penninck een poging was gedaan om de toen in Over en Nederbetuwe en Tusschen Maas en Waal ingevoerde registrature ook in het kwartier van Arnhem in praktijk te brengen. Bij ordonnantie van de Staten van dit kwartier d.d. 3 September 1675, niet in druk gepubliceerd maar op dato in het kwartiersreces te vinden, is het protocolhouderschap ingesteld voor Veluwe en Veluwezoom. In alle ambten en heerlijkheden van het kwartier zouden krachtens dit reglement voortaan tot dienst en zekerheid der ingezetenen alle transporten van vaste goederen, mitsgaders de vestenissen en realisatien van renten en andere lasten daarop aan den houder van het protocol en (in de heerlijkheden en gerichten) de secretarissen vertoond en door dezen "in 't kort" aangetekend moeten worden in zeker boek of protocol, dat daarvan gemaakt en gehouden zou worden. Binnen 's jaars moesten de
inheemschen, binnen twee jaar de uitheemschen hun oude transporten en verbanden laten registreeren en in het eerste jaar zijner bediening moest daartoe de protocolhouder voor de 13 scholtambten in elk ambt 10 à 12 dagen zitdag houden ter voorkoming van extra kosten voor de ingezetenen.
De dientengevolge aangestelde protocolhouder moest voor het bijhouden der aldus voor elk ambt aangelegde protocollen spoedig locale hulp van de scholten of anderen inroepen en vroeg machtiging om daarover met de schouten te accordeeren. Dit mislukte, maar 7 Mei 1684 kreeg hij last om in Barneveld tevens voor Ede en Nijkerk, in Ermelo ook voor Putten en Doornspijk, in Apeldoorn tevens voor Heerde, en in Epe ook voor Voorst, bekwame personen tot waarneming van het protocol te stellen. Zelf hield hij blijkbaar de protocollen in Veluwezoom. Hierin is later weder verandering gebracht. Immers uit een besluit, genomen op 9 Februari 1733 na den dood van den laatsten protocolhouder blijkt, dat deze de protocollen voor Apeldoorn en Nijkerk, zoowel als die voor de 3 ambten in Veluwezoom, met behulp van een stadhouder zelf bijhield en de andere door gesubstitueerden liet houden.
Aan deze minder gewenschte toestanden werd een einde gemaakt door de invoering van het "Reglement op het Prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom", vastgelegd door de Staten van het Veluwsche kwartier op 3 April 1733. Hierbij werd bepaald, dat het protocolhouderschap zou worden bediend door den scholt van ieder ambt, die de transporten van vaste goederen, alsmede de vestenissen en realisatien van renten en andere lasten moest aantekenen "in 't geheel" in een boek of protocol, dat daarvan gemaakt en gehouden zou worden. Voorts werd den protocolhouders de verplichting opgelegd om ieder jaar op den eersten dag, dat het gericht de zitting in zijn ambt aanving, het protocol ter controle over te leveren, onder bedreiging met boete, wanneer het niet behoorlijk was bijgehouden. Een en ander is oorzaak, dat de nieuwe protocollen veel beter zijn dan die uit de periode 1675-1733. Deze laatste zijn op last van het kwartier bij Gedeputeerde Staten ingeleverd, die er een afschrift van moesten laten vervaardigen. Zie 0008 Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden, inv.nrs. 868-884. Nadat dit geschied was, zijn volgens resolutie van 14 Mei 1734 de origineele protocollen aan de respect. scholten ter verdere bewaring toegezonden ten einde de voorkomende royementen van bezwaren e.d. te kunnen aanbrengen. Al deze protocollen zijn in 1812 naar de griffie der rechtbank te Arnhem overgebracht en uiteindelijk naar het Rijksarchief in Gelderland.
4. Inventarisatie
5. Literatuur
6. Bijlage
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1418-1812
Auteur:
H.L. Driessen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres