Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Hof van Gelre en Zutphen
x0124 Hof van Gelre en Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0124 Hof van Gelre en Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Verantwoording van de digitalisering
3. Inleiding A.J. Maris
4. Inleiding A.J. Maris als pdf-bestand
Erfgoedstuk
5. Gesproken toelichtingen
6. Bijlagen
Inventaris
Deposita
A. Momber en substituut-momber
N.B. Zie voor de taak van de momber en van de substituut-momber en de lotgevallen van hun archief de Inleiding, Een gedeelte van het archief van de momber en de sub s tituut-momber berust bij het archief van de Gelderse Rekenkamer, zie Jhr. mr. A.H. Martens van Sevenhoven, Het archief der Geldersche Rekenkamer, I, 1925, bijlage A, inv. nos. 7313, 7314 en 73l8a-7371. Van 1747-1762; in 1803 t/m 1811 heette de subst.-momber “Tweede momber”, terwijl in 1702 twee subst. mombers werden aangesteld voor de vervolging in plooierij zaken.
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventaris
Deposita
A.
Momber en substituut-momber
N.B. Zie voor de taak van de momber en van de substituut-momber en de lotgevallen van hun archief de Inleiding, Een gedeelte van het archief van de momber en de sub s tituut-momber berust bij het archief van de Gelderse Rekenkamer, zie Jhr. mr. A.H. Martens van Sevenhoven, Het archief der Geldersche Rekenkamer, I, 1925, bijlage A, inv. nos. 7313, 7314 en 73l8a-7371. Van 1747-1762; in 1803 t/m 1811 heette de subst.-momber “Tweede momber”, terwijl in 1702 twee subst. mombers werden aangesteld voor de vervolging in plooierij zaken.
6873 Stukken, afkomstig van de substituut-momber dr. Gijsbert Opten Noorth, 1721-1738. 1 pak
N.B. Dr. Gijsbert Opten Noorth, zoon van Reynder en Helena van Brienen, werd tot substituut-momber benoemd 21 october 1720. Hij bleef in functie tot zijn overlijden 26 april 1740. Het pak bevat:
1. Stukken betreffende kwesties over novale tienden, 1721-1738 en z.j., voorafgegaan door een overzicht van oude tiendzaken, getiteld "De Novalibus".
2. Stukken inzake de substituut-momber contra Arnold Tengbergen, rentmeester van het rentambt Schuylenburg, over aanzuivering van tekorten, 1719-1721.
3. "Extract uit de proceduren van Fred. Baron van Heyden, Heer van Lichtenvoorde en Wildenborg, aanlegger, c(ontra) De Magistraat van Groenlo, voor haarselven, als representanten van hare Borgerye, verweerderen", over het jachtrecht in de heerlijkheid Lichtenvoorde, c. 1723.
4. Stukken betreffende de weigering van dienst door landbouwers te Gendringen, o.m. om hout te halen voor de roeden van de Gendringse molen, op welke dienst de graaf van den Bergh aanspraak maakt, 1725.
Door de Gelderse Rekenkamer aan de substituut-momber ter hand gesteld om advies.
5. Kondschap inzake hout- en plaggendelingen in de Lierder- en Spelder mark onder Apeldoorn, 1726.
6. Stukken inzake Hendrik Otters, verwalter-rentmeester der domeinen van Veluwe, met de substituut- momber als gevoegde contra Jan van Soll, brouwer, wegens het niet betalen van de ketelaccijns, 1733.
7. Door de Gelderse Rekenkamer om advies ter hand gestelde verzoekschriften, 1735, 1736.
8. Klad-reçu wegens van de Gelderse Rekenkamer geleende boeken en enige ingekomen brieven, 1730 en 1738.
6876 Stukken, afkomstig van de momber dr. Arent Anthonis Roukens. Dr. A.A. Roukens werd tot momber benoemd 23 mei 1795, Vergel. zijn dagboekaantekeningen in Bijdragen en Meded. van "Gelre", VI, 1903, blz. 383. 1 pak
N.B. Het pak bevat:
1. Stukken inzake de momber contra de in ondertrouw opgenomen Gerrit Schuurman en Aaltje Oede wegens weigering hun huwelijk te laten voltrekken, 1795, 1796., 1795-1810
2. Stukken inzake de momber contra P. Kannemans, tamboer te Arnhem, en Elisabeth Beeldhouwer, en contra Jan van Es, grenadier aldaar, en Johanna Maria Frederiks Hendriks, wegens onvoltrokken huwelijken, 1796.
3. Stukken inzake de momber contra J. Amelong, tweede mombersdienaar, die een meid van het tuchthuis bezwangerd had, 1798.
4. Stukken betreffende geëmigreerde personen, vallende in de termen van art. 35 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798, 1799-1803.
5. Stukken inzake tolfraude, gepleegd door Johanna Buesing weduwe J.D. van Wijhe, 1800.
6. Stukken inzake Dillis Jansen, die in 1795 een gevangene had laten ontvluchten, 1800.
7. Stukken inzake de momber contra A. Overbosch, kerkmeester te Epe, 1801.
8. Bericht van de momber
aan de rentmeester der" Schuylenburgse domeinen over kondschappen inzake de Roderlose tiend, 1801. Minuut.
9. Stukken inzake Beertje Peters, pandeiseres, contra Jacob Slaap of Slap, muntgezel te Harderwijk, 1803.
De nummers 9 t/m 15 zijn een aanw. van 1921.
10. Stukken betreffende de ontvluchting van Gerrit Lanters uit de bewaring te Didam, 1803, 1804.
11. Stukken betreffende de ontvluchting van Jan Willemse uit de bewaring te Oldebroek, 1804.
12. Stukken inzake overspel van Dina Klikken, huisvrouw van Hendrik Brouwer, soldaat, 1804.
13. Stukken betreffende het overreden dochtertje van Hendrik van Hien te Echteld, 1804.
14. Stukken betreffende de ontvluchting van Gerrit Trilbeek uit de bewaring te Didam, 1805.
15. Stukken betreffende het verzoek om vrijstelling van de impost op zachte zeep en turf, ingediend door Jan van Renes en Gerrit van Kessel, 1806. i
Kenmerken
Datering:
(1425) 1543-1811 (1902)
Auteur:
A.J. Maris, H.L. Driessen/F. Keverling Buisman (Album advocatorum)/K.J.W. Peeneman
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS