Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Hof van Gelre en Zutphen
x0124 Hof van Gelre en Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0124 Hof van Gelre en Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Verantwoording van de digitalisering
3. Inleiding A.J. Maris
4. Inleiding A.J. Maris als pdf-bestand
Erfgoedstuk
5. Gesproken toelichtingen
6. Bijlagen
6.1 Akten en zaken van vóór 1543, voorkomend in civiele procesdossiers
Erfgoedstuk
6.2 Album advocatorum Curiae Ducatus Gelriae et Comitatis Zutphaniae. Register van bij het Hof van Gelre en Zutphen toegelaten advocaten, 1610-1811. Frank Keverling Buisman, 2010.
1. Inleiding
1.1. Vaststelling van de ordonnantie
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inleiding
6. Bijlagen
6.2 Album advocatorum Curiae Ducatus Gelriae et Comitatis Zutphaniae. Register van bij het Hof van Gelre en Zutphen toegelaten advocaten, 1610-1811. Frank Keverling Buisman, 2010.
1. Inleiding
1.1.
Vaststelling van de ordonnantie
Op 30 maart 1610 stelde het Hof van Gelre en Zutphen een ordonnantie ‘raekende d’Advocaten dese Hoves en derselver salaris’ vast. Daarmee kwam een formele regeling tot stand voor degenen, die als procesvertegenwoordigers voor het Hof wilden optreden. Voordien was er alleen nog maar sprake van procureurs, hoewel die soms ook door het Hof als ‘advocaten’ aangeduid weren. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 10 juli 1600 toen het Hof besloot dat de advocaten ook een eed van trouw moesten afleggen. Dan wordt ook vastgesteld dat er een reglement op het ‘officie’ van de advocaten moet worden opgesteld *  .Het zal nog tien jaar duren, tot 30 maart 1610, voordat er daadwerkelijk zo’n ordonnantie komt *  .
In de preambule van deze ordonnantie wordt aangegeven dat hij tot stand is gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de advocaten zelf. Volgens die tekst was al langere tijd behoefte aan een goede regeling van de advocatuur bij en voor het Hof en de daarbij behorende emolumenten. In dat kader werd ook verwezen naar de reeds bestaande regelingen bij andere gerechtshoven. Alvorens hem vast te stellen was ook de momber, de procureur-generaal bij het Hof, nog om advies gevraagd. In een vijftal artikelen werd vervolgens geregeld waaraan iemand moest voldoen om als advocaat voor het Hof op te mogen treden, en waaraan hij zich te houden had.
De functie zou uitsluitend uitgeoefend mogen worden door iemand ‘hij en sij gegradueert in een bekende universiteyt ende hebbende genen eedt gedaen, die teghens den staet van desen Lande is strijdende’. Verder diende men een eed af te leggen, waarvan het formulier ook hierna nog zal worden weergegeven. De eenmaal toegelaten advocaten mochten als enigen (met uitsluiting van alle anderen) processen bij het Hof aanhangig maken (door middel van requesten om citatie en andere schrifturen) en daar pleidooien houden. Tenslotte werden het salaris voor de verschillende handelingen en het indienen van geschriften, alsmede de vacatiegelden voor de advocaten in het reglement vastgelegd.
1.2. De eed als advocaat en verdere voorwaarden
1.3. De admissie en registratie als advocaat
1.4. De tarieven voor het optreden als advocaat, en andere regelingen omtrent hun functioneren
1.5. Literatuur
2. Lijst van advocaten
Kenmerken
Datering:
(1425) 1543-1811 (1902)
Auteur:
A.J. Maris, H.L. Driessen/F. Keverling Buisman (Album advocatorum)/K.J.W. Peeneman
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS