Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Hof van Gelre en Zutphen
x0124 Hof van Gelre en Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0124 Hof van Gelre en Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Verantwoording van de digitalisering
3. Inleiding A.J. Maris
4. Inleiding A.J. Maris als pdf-bestand
Erfgoedstuk
5. Gesproken toelichtingen
6. Bijlagen
6.1 Akten en zaken van vóór 1543, voorkomend in civiele procesdossiers
Erfgoedstuk
6.2 Album advocatorum Curiae Ducatus Gelriae et Comitatis Zutphaniae. Register van bij het Hof van Gelre en Zutphen toegelaten advocaten, 1610-1811. Frank Keverling Buisman, 2010.
1. Inleiding
1.1. Vaststelling van de ordonnantie
1.2. De eed als advocaat en verdere voorwaarden
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inleiding
6. Bijlagen
6.2 Album advocatorum Curiae Ducatus Gelriae et Comitatis Zutphaniae. Register van bij het Hof van Gelre en Zutphen toegelaten advocaten, 1610-1811. Frank Keverling Buisman, 2010.
1. Inleiding
1.2.
De eed als advocaat en verdere voorwaarden
In de ordonnantie van 30 maart 1610 werden al direct de elementen die in de advocateneed voorkomen met zoveel woorden vermeld. Op basis daarvan werd een eedformulier opgesteld dat de vorm kende zoals hieronder wordt weergegeven. * 
Formulier van den eed der Advocaten voor den W.Ed. Hove des F.G. en Gr.Z. practiserende volgens ordonnantie in dato den 30 martii 1610.

- Dat ik de Hooge Overigheid ende in plaats van deselve de Heeren Raden des F.G. en Gr.Z. ten allen plaetsen eere, reverentie en weerdigheijd sal bewijsen
- Dat ik wetentlijk geene notoire onregtveerdige saken en sal aennemen of verdedigen
- Dat ik neerstelijk ende getrouwelijck mijne partijen sal voorstaan ende haarluider saken reverentelijk en sonder injurie sal bedingen
- Dat ik geene onbehoorelijke uijtwegen ende uijtstellen sal soecken
- Ende generalijk, dat ik mij in en over al dragen sal als een goed en getrouw advocaat schuldig is en behoort te doen
Deze eed is in deze vorm tot 1795 in gebruik gebleven, met dien verstande dat er in de literatuur melding van gemaakt wordt dat de advocaten in de loop van de achttiende eeuw in plaats van de eed een belofte bij handtasting deden. *  De bronnen bieden daarvoor echter geen steun.
Op 9 juli 1795 – kort na de Bataafse Revolutie - werd het eedformulier aangepast. Een nieuw toegelaten advocaat diende nu tevens de ‘Declaratie van de rechten van de mens en de burger’ te ondertekenen. *  De reeds eerder toegelaten advocaten waren op grond van een publicatie van de Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland reeds eerder verplicht geweest die declaratie ook te tekenen. *  In 1802 werd de tekst van de eed wederom aangevuld, bij besluit van 29 oktober, maar de strekking van die aanpassing heb ik nog niet kunnen achterhalen. Bij de eedsaflegging van mr. Willem Opten Noort op 7 december 1802 werd die eed voor het eerst gehanteerd. * 
1.3. De admissie en registratie als advocaat
1.4. De tarieven voor het optreden als advocaat, en andere regelingen omtrent hun functioneren
1.5. Literatuur
2. Lijst van advocaten
Kenmerken
Datering:
(1425) 1543-1811 (1902)
Auteur:
A.J. Maris, H.L. Driessen/F. Keverling Buisman (Album advocatorum)/K.J.W. Peeneman
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS