Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten

0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
05. Personeel en organisatie
N.B. Zie voor benoemingen van burgemeesters, wethouders, dijkgraven en heemraden rubriek 4.
05.1. Rijk
N.B. De Gouverneur/CdK had het toezicht op de ambtsbetrachting van alle in de provincie aanwezige rijksambtenaren, en volgens de instructie van 1820 een belangrijk aandeel in de benoemingen van de rijksambtenaren. Tussen 1824-1844 had de gouverneur de supervisie op de inning van de rijksbelastingen in de provincie.
1810 Register van rijks- en provinciaal personeel, [1810-1829].
N.B. Betreft gouverneurs, leden van GS, griffiers en personeel van de provinciale griffie, de bureaus der directe en indirecte belastingen, het bureau registratie, rechtbanken, gevangenissen en tuchthuizen. Zie ook inventarisnummer 1827.
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
05. Personeel en organisatie
05.1. Rijk
1810
Register van rijks- en provinciaal personeel, [1810-1829].
N.B. Betreft gouverneurs, leden van GS, griffiers en personeel van de provinciale griffie, de bureaus der directe en indirecte belastingen, het bureau registratie, rechtbanken, gevangenissen en tuchthuizen. Zie ook inventarisnummer 1827.
Datering:
[1810-1829]

Kenmerken

Datering:
(1723) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland