Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten

0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
02. Grondgebied en wapens
N.B. Zie ook de rubrieken 6, 8, 18 en 19.
02.3. Gemeenten
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
02. Grondgebied en wapens
02.3.
Gemeenten
Wijzigingen van gemeentegrenzen, inclusief splitsingen en samenvoegingen van gemeenten, werden aanvankelijk vastgesteld door de koning, later bij wet. De minister van Binnenlandse Zaken won daarvoor advies in van GS, die op hun beurt advies vroegen bij Provinciale Waterstaat en de betreffende gemeenten. Vaak werd het initiatief tot deze gemeentegrenswijzigingen genomen door lokaal betrokkenen, door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de Koning(in) of de minister van Binnenlandse Zaken. Een lid van GS (aangewezen door de gouverneur) was voorzitter van de vergadering betreffende de grenswijziging. Het procesverbaal ging met advies van GS naar de minister, waarop bij KB en later bij wet de grenswijziging vaststelde. Voor de uitvoering van de werkzaamheden na vaststelling van de nieuwe grenzen was de Gouverneur/CdK verantwoordelijk. De kosten voor plaatsing van de grenspalen werden betaald door GS (S. 1821 nr. 13 en nr. 15 en S. 1848 nr.2).

Kenmerken

Datering:
(1723) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland