Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Leenkamer van Gelre en Zutphen

0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Geschiedenis van de archiefvormer
4. Lijst van leengriffiers
Inventaris
01. Reglementering
0.2 "Processus vanden leenrecht te dedingen", Geldersch Leenrecht, ongedateerd, ca. 1485. 1 katern
N.B. Overgedragen door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 19 juli 1888 no.1442, Afd. K.N., zie Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1888, blz. 68 sub 6o. (Aanwinst 1888 no.1)
Dit katern was, evenals het katern, waarin de ordonnantie van Karel V van 1547 (zie vorig no.) afgeschreven is, door mr. S. Muller Fz. "bij het ordenen eener partij losse stukken ontdekt" in het rijksarchiefdepot te Utrecht, naar uit de daarover gevoerde briefwisseling blijkt. Deze tekst stemt nagenoeg geheel overeen met den tekst in het cartularium, oud-archief Gem. Doesburg inv. no.413, fol.35 e.v. en is ouder dan de tekst, uitgegeven door Mr. J.J. Smits, Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, XXI, 1871, blz.367.
0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen
Inventaris
01. Reglementering
0.2
"Processus vanden leenrecht te dedingen", Geldersch Leenrecht, ongedateerd, ca. 1485. 1 katern
N.B. Overgedragen door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 19 juli 1888 no.1442, Afd. K.N., zie Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1888, blz. 68 sub 6o. (Aanwinst 1888 no.1)
Dit katern was, evenals het katern, waarin de ordonnantie van Karel V van 1547 (zie vorig no.) afgeschreven is, door mr. S. Muller Fz. "bij het ordenen eener partij losse stukken ontdekt" in het rijksarchiefdepot te Utrecht, naar uit de daarover gevoerde briefwisseling blijkt. Deze tekst stemt nagenoeg geheel overeen met den tekst in het cartularium, oud-archief Gem. Doesburg inv. no.413, fol.35 e.v. en is ouder dan de tekst, uitgegeven door Mr. J.J. Smits, Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, XXI, 1871, blz.367.
Datering:
ca. 1485
Omvang:
1 katern

Kenmerken

Datering:
1326-1811
Auteur:
H.L. Driessen, A.J. Maris, K.J.W. Peeneman
Categorie: