Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
x0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Archief en inventarisatie
4. Verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven
5. Genealogisch overzicht
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.
Pakket Karel van Egmond 2, houdend ingekomen en minuten van uitgaande stukken, plakkaten, bijlagen bij rekeningen en andere stukken, 1492-1538.
N.B. De samenhang van het pakket is aldoor min of meer bewaard gebleven en daarom intact gelaten, ook al zijn sommige stukken mogelijk geen hertogelijk archief. Het pakket is ten behoeve van de berging omstreeks 1940 in verschillende inv.nrs. opgedeeld.
De afzonderlijke stukken zijn in het verleden van een doorlopende nummering in rood voorzien. De daarmee corresponderende beschrijvingen zijn gespecificeerd per inv.nr.
Stukken van uiteenlopende aard, 1499-1538.
1709 Stukken betreffende afzonderlijke domeingoederen, 1501, 1515, 1517, 1527, 1501, 1515, 1517, 1527 1 omslag
N.B. Specificatie (rode nrs.):
1298
Akte waarbij Belie van Wylp, vrouwe van Middachten, verklaart het goed Mullynck te Steenderen met daarop rustende verplichtingen voor de duur van haar leven van hertog Karel te hebben ontvangen, 1501.01.31. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
NB In dorso melding dat ook Antonis van Middachten en zijn vrouw dit goed op deze wijze ontvingen.
1299. Akte waarbij hertog Karel de verpanding aan Gerard Nuest van Vasterickxwaard te Ingen en Eck in de Nederbetuwe gelegen, voor zes jaar verlengt. Mogelijk minuut. 1 stuk.
1300
Onderhandse akte waarbij Aleid van der Steghe van Peter Vonck een hofstad te Renkum koopt, 1517.10.07. 1 stuk.
1301
Akten waarbij hertog Karel aan Lambert van den Kerckhofft de Gelressche werdt (Gelderse Waard) onder Aerdt verpacht alsmede de daarbij behorende rijswaarden en de nabijgelegen Kloickenwerth, 1527.01.02 en 10. Minuten. 2 stukken. Geliasseerd geweest.
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Pakket Karel van Egmond 2, houdend ingekomen en minuten van uitgaande stukken, plakkaten, bijlagen bij rekeningen en andere stukken, 1492-1538.
N.B. De samenhang van het pakket is aldoor min of meer bewaard gebleven en daarom intact gelaten, ook al zijn sommige stukken mogelijk geen hertogelijk archief. Het pakket is ten behoeve van de berging omstreeks 1940 in verschillende inv.nrs. opgedeeld.
De afzonderlijke stukken zijn in het verleden van een doorlopende nummering in rood voorzien. De daarmee corresponderende beschrijvingen zijn gespecificeerd per inv.nr.

Stukken van uiteenlopende aard, 1499-1538.
1709
Stukken betreffende afzonderlijke domeingoederen, 1501, 1515, 1517, 1527, 1501, 1515, 1517, 1527 1 omslag
N.B. Specificatie (rode nrs.):
1298
Akte waarbij Belie van Wylp, vrouwe van Middachten, verklaart het goed Mullynck te Steenderen met daarop rustende verplichtingen voor de duur van haar leven van hertog Karel te hebben ontvangen, 1501.01.31. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
NB In dorso melding dat ook Antonis van Middachten en zijn vrouw dit goed op deze wijze ontvingen.
1299. Akte waarbij hertog Karel de verpanding aan Gerard Nuest van Vasterickxwaard te Ingen en Eck in de Nederbetuwe gelegen, voor zes jaar verlengt. Mogelijk minuut. 1 stuk.
1300
Onderhandse akte waarbij Aleid van der Steghe van Peter Vonck een hofstad te Renkum koopt, 1517.10.07. 1 stuk.
1301
Akten waarbij hertog Karel aan Lambert van den Kerckhofft de Gelressche werdt (Gelderse Waard) onder Aerdt verpacht alsmede de daarbij behorende rijswaarden en de nabijgelegen Kloickenwerth, 1527.01.02 en 10. Minuten. 2 stukken. Geliasseerd geweest.
Datering:
1501, 1515, 1517, 1527
Omvang:
1 omslag
1729 Stukken betreffende een gezamenlijk optreden van roomskoning Maximiliaan, vertegenwoordigd door Albrecht van Saksen en de hertogen van Gulik en Kleef tegen hertog Karel, 1497-1498 1 omslag
N.B. De stukken behoren naar hun aard waarschijnlijk tot het archief van de hertog van Kleef, vgl. inv.nr.5083, fo. 2: "Item eyn geboentzell van den genamen brieven ind scrifften tusschen den Ro.Ko., Cleve ind den Berge", zij zijn waarschijnlijk door hertog Karel buitgemaakt, dan wel in verband met de onderhandelingen onder Franse leiding in 1499/1500 hier terechtgekomen.
Specificatie (rode nrs.):
1725
Brief van Willem, hertog van Gulik aan Johan, hertog van Kleef waarin hij vraagt ten behoeve van een gemeenschappelijk antwoord op de voorstellen van aartshertog Philips (om tegen de Geldersen op te treden) alvast zijn mening aan hem te geven, 1497.12.04. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
NB Zie ook inv.nr. 1731, rode nr. 1830.
1726
Brief van Willem, hertog van Gulik aan Johan, hertog van Kleef waarin hij zijn bezwaren tegen de voorstellen van Philips (van Oostenrijk) (om samen tegen Gelre op te treden) toelicht, 1497.12.03. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
1727
Brief van de gezanten van de hertog van Gulik te Leuven aan Willem, hertog van Gulik betreffende een bestand waaraan de hertogen van Gulik en Kleef deelnemen, 1497.12.19. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
1728
Brief van Willem, hertog van Gulik en Johan, hertog van Kleef, aan Albrecht, hertog van Saksen met het verzoek hun gezanten toegang te verschaffen tot de keizer in Keulen om te spreken over diens beschikkingen ten aanzien van de behandeling van Gelre, 1498.04.30. 1 stuk.
1729
Brieven betreffende het standpunt van de hertogen van Gulik en Kleef over maatregelen van roomskoning Maximiliaan en diens zoon Philips tegen Gelre, 1497-1498, afschriften. 1 katern.
1730
Brief van Johan, hertog van Kleef aan Adolf van Nassau, aartsbisschop van Mainz en heer Caspar Inectauw waarin hij hen verzoekt hun mening te geven over het antwoord dat hij Philips van Oostenrijk wil doen toekomen op diens voorstellen aan hem en de hertog van Gulik om tegen de Geldersen op te treden. Minuut, 1498.03.01. 1 stuk. Geliasseerd geweest.
Kenmerken
Datering:
(969) 1107-1543 (2020)
Auteur:
I.A. Nijhoff, A.H. Martens van Sevenhoven, P.J. Meij, A.H. Jenniskens, J. den Draak, M. van Driel, red. F.J.W. van Kan
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS