Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Archief en inventarisatie
4. Verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven
5. Genealogisch overzicht
Inventaris
7. Stukken die niet bewaard zijn gebleven
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Inventaris
7.
Stukken die niet bewaard zijn gebleven
In de loop van tijd zijn zeer veel archiefbescheiden uit de Gelderse landsheerlijke archieven verloren gegaan, deels al tijdens de landsheerlijke periode, deels daarna, tot aan het begin van het moderne archiefwezen in de negentiende eeuw en zelfs ook nog tijdens die periode.
In de door G. van Hasselt, I.A. Nijhoff en hun opvolgers vervaardigde beschrijving van de Charterverzameling (bekend onder nr. 0243, zie inv.nrs. 5296 e.v.), is een aantal nummers opgenomen behorend tot het archief van de graven en hertogen dat tegenwoordig ontbreekt. Dit betreft vooral charters die ter hand gesteld waren aan P. Bondam, maar niet zijn teruggekeerd.
Specificatie van de bescheiden die verloren zijn gegaan aan de hand van genoemde beschrijving:
- Tussen nr. 163 en 164 doorgehaald nummer 164 in de hand van Van Hasselt:
1338.1.09
Henrik van Saffenberg, ridder, verklaart voor 150 mark Brabants leenman van Gelre geworden te zijn.
- 220
1326.09.21
Gelijktijdig afschrift van twee akten:
1. Reinoud (II), zoon van Gelre, verklaart als richter van Zutphen dat het derde deel van de gruit aldaar door de heer van Bylandt aan de stad Zutphen is verkocht;
2. Reinoud (II), zoon van Gelre, verlengt de verpanding aan de stad Zutphen van de accijnzen aldaar met 10 jaar.
- 377
Register van afschriften van privileges der stad Zutphen, 1190, 1271, 1316, 1316, 1316, 1318, 1324, 1330, 1343, 1348, 1359, 1423, 1359, 1372, 1423, 1432, 1372, 1375, 1375, 1420, 1420, 1410, 1420, 1432, 1441, 1465, 1465, 1465, 1465, 1468. Einde 15e eeuw. 1 katern.
- 490
1386.06.25
Criminele sententie tegen heer Bruisten van Herwijnen, ridder, door schepenen van Zaltbommel.
NB In Nijhoffs tijd verloren geraakt, zie GldA, 1185 I.A. en P. Nijhoff, inv.nr. 17, nr. 490. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 114.
- 738
1465.09.17
Akte van verpanding, door de pandhouders van de korenrenten van Veluwe overgelegd bij de lossing in 1549. Gecancelleerd.
NB Leeg nummer; beschrijving van A.H. Martens van Sevenhoven met de aantekening dat het stuk aan Bondam was uitgeleend en niet terug werd ontvangen. Afschrift in GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 745
1403.04.11
Kwitantie van Johan van Dune (waarschijnlijk) ten behoeve van de hertog.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 755
1461.02.24
Akte waarbij Hendrik van Baex(en) hertog (Arnold) trouw belooft.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 767
1444.03.09
Akte (papier) betreffende het ambt van Maas en Waal, aan de hertog gegeven.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 768
1461.07.20
Brief van de hertogin van Kleef aan hertog Arnold bij haar uitspraak in het geschil tussen de hertog en zijn gemalin.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 770
1450.05.27
Akte waarbij Brand de Roever de voorwaarden aanvaardt waarop de hertog hem heeft vergund om zijn tienden te Brede te verpanden.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 789
1468.05.28
Akte van verpanding door Willem van Egmond van twee waarden aan de Waal. Afschrift (papier).
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 792
1476.06.14
Akte waarbij Karel, hertog van Bourgondië aan Alphert Schimmelpenninck uitstel van zekere betalingen verleent. Afschrift.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 807
1442.03.11
Akte waarbij hertog Arnold onder zekere nadere bepalingen, het verbond tussen ridderschappen en steden der vier kwartieren (van 1436) goedkeurt en daartoe toetreedt, onder bevestiging door gedeputeerden der ridderschappen en door de vier hoofdsteden.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43. Transfix bij een verloren gegane verbondsakte. Vgl. inv.nr. 1263 en Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 198.
- 814
1417.05.05
Notariële akte waarin enkele keizerlijke privileges zijn opgenomen betreffende de bevoegdheid van de hertog om privileges te verlenen.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 841
1461.08.22
Kwitantie van Scheiffart van Nie voor hertog Arnold.
NB - 814
1417.05.05
Notariële akte waarin enkele keizerlijke privileges zijn opgenomen betreffende de bevoegdheid van de hertog om privileges te verlenen.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 851
1425.05.15
Kwitantie van Floris van Dalem voor hertog Arnold.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43, zie inv.nr. 2458 en noot bij Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 33.
- 869
1413.10.17
Kwitantie van Willem van Loon, graaf van Blankenheim, voor hertog Reinoud IV.
- 872
1419.01.27
Bevestigingsbrief van de koper van de gruit, waarschijnlijk te Wenerinck.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 891
1463.03.13
Kwitantie van Johan en Dirk van Gymnich voor hertog Arnold.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 896
(1449).09.27
Brief van de stad Nijmegen aan hertog Arnold inzake een verleend vrijgeleide.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 897
1446.04.22
Akte van verzoening ten overstaan van hertog Arnold, tussen heer Evert van Wilp, ridder, en Walraven van Haeften.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 903
1481.02.28
Akte van bevestiging door hertog Maximiliaan van Oostenrijk en hertogin Maria van Bourgondië van de verpandingen van ambten door Dirk van der Horst van hertog Arnold verkregen.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 965
1425.10.01
Schuldbekentenis van Jan van Arkel voor Willem van Gendt.
NB Afschrift GldA, 0648 P. Bondam, inv.nr. 43.
- 977
1455.09.27
Akte van verpanding van de smaltienden onder Ede, Bennekom en de Aanstoot (Otterlo). Gecancelleerd.
NB Zie NB bij 738.
- 995
1509.02.10
Akte waarbij een uitgang uit een hofstede onder Bemmel wordt opgedragen aan Gerard ter Stege.
NB Zie NB bij 738.
- 1119
Leeg nummer.
- 1135
Leeg nummer.
- 2085
Leeg nummer.
- 2416
1444.10.01 Akte van verpanding door hertog Arnold van de Bysseler en Nunspeter tienden aan Hendrik van Brienen. Ongeveer gelijktijdig afschrift (papier).
NB 2005.09 niet aangetroffen. Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 218.
- 2943
1523.05.14 Akte van verpanding door hertog Karel van het richterambt van het Oldebroek aan Lubbert van Keppel.
NB Ten tijde van A.H. Martens van Sevenhoven nog aanwezig maar ca. 1975 al verloren (vgl. aantekening in 5298).
Kenmerken
Datering:
(969) 1107-1543 (2020)
Auteur:
I.A. Nijhoff, A.H. Martens van Sevenhoven, P.J. Meij, A.H. Jenniskens, J. den Draak, M. van Driel, red. F.J.W. van Kan
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS