Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen

Landdagrecessen

De Gelderse landdagen waren de vergaderingen van de Gelderse Staten, de afgevaardigden van de steden en de edelen (ridderschappen en bannerheren) van het gewest. De landdagsrecessen zijn de weergave van de besluiten en handdelingen van de landdagen. Ze vormen een belangrijke bron voor de kennis van en over de Gelderse geschiedenis.
In deze toegang zijn korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592, te vinden.

Hoe zoekt u door de landdagrecessen?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Hoe kunt u de originele recessen inzien?

De originele recessen zitten in verschillende archieven. Om deze in te zien noteert u het volgende:
  • Bloknummer (het nummer van het archief waar het reces zich in bevind)
  • Inventarisnummer (het nummer van het stuk waar het reces zich in bevind)
  • Folionummer
Vul vervolgens in de algemene zoekbalk van de website het bloknummer en inventarisnummer in. Bij de zoekresultaten verschijnt het archief met het betreffende bloknummer. Als u hierop klikt, kunt u naar het inventarisnummer in dit archief. Om dit in te zien doet u het volgende:
Met het folionummer kunt u het betreffende reces in het inventarisnummer vinden.

Wilt u meer informatie over de landdagrecessen? 

In de Onderzoeksgids Landdagrecessen vindt u onder andere meer informatie over:
  • Belangrijke zoektips bij het zoeken door handelsregisters
  • Welke standplaatsen u online kunt doorzoeken.
  • Welke informatie u in de handelsdossiers kunt vinden.
  • Hoe u bedrijfsinformatie van vóór 1921 kunt achterhalen.
Landdagsrecessen
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

11.555 landdagsrecessen sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Landdagreces154 Op een bezwaarschrift van de stadsregering van Wageningen inzake de zware last die het ingelegerde garnizoen betekent, verzoekt de Landdag deze stadsregering nog enige tijd geduld te hebben.
Datering:
1584 mei 18
Notabene:
a. Wageningen klaagt over inbeslagname van de stadssleutels en het ontvreemden van enkele kelken door de hopman van het garnizoen, d.w.z. de kapitein van de aldaar gelegerde voetknechten.

b. In januari 1584 dreigde er een Spaanse aanval op Wageningen en werden er, op dringend verzoek van de stad, ruiters en voetknechten gelegerd. Dit garnizoen, aanvankelijk alleen ruiterij, bracht van meet af aan grote overlast en hoge kosten met zich mee. Sommigen in Wageningen waren kennelijk van plan deze ruiters de stad uit te jagen. Dit is blijkbaar voorkomen door onder andere het College van Gedeputeerde Staten; zie de minuut van een schrijven van Gedeputeerde Staten aan Carl van Arnhem en Jacob van Erkelenz, residerend te Wageningen, d.d. 10 januari 1584, berustend in 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818. Zie over het Wageningse garnizoen in 1584 en over de toestand in Wageningen, Bennekom, Ede en omgeving ook de verdere brieven in inv. nr. 4818.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
95 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces036 
Comparanten op deze vergadering (voor Veluwe: tot en met 18 april 's morgens):

Kwartier van Nijmegen:
Caerell (Carel) van Lienden (Lynden), ambtman van Overbetuwe
Jelis (Giellis) Pieck, heer tot Enspijk, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Henrick van Mekeren (Meeckeren)
Jan (Johan) van Mekeren (Meeckeren), compareert in de Landdag van juni-juli 1582 namens de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen

Overkwartier:
Udesum: wellicht is dit David van Wishem (Wissum)
Kaetz: bedoeld is Carll (Carl) Caets (Caetz), rentmeester van het ambt Geldern (periode 1579 - 1609)

Kwartier van Veluwe:
Ridderschap:
Johan van Arnhem
Henrick van Brynen (Brienen)

Steden:
stad Arnhem:
Carel(l) van Gelder (Gelre), oud-burgemeester van Arnhem en landrentmeester-generaal van Gelderland (1581-1601)

Vervreemde gebieden en steden:
Zaltbommel:
Lodowick (Lodowich, Lodewijck) Jansz (Janssen), schepen
Guerdt (Goert, Guert, Gaert) Rochus, burgemeester

Tiel:
Steegh
Goessen van Ingen

secretaris van het College van Gedeputeerde Staten: Everhardt van Rheydt (Reid), leengriffier en tweede secretaris van de Kanselarij. Zie Nota bene.
Datering:
1584 april 17
Notabene:
a. Met "Henrick van Brienen" (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 60 r.) is waarschijnlijk bedoeld Henrick van Brynen (Brienen) toe (tot) Bissel (Byssel), lid van de Ridderschap van Veluwe. Zijn naamgenoot dr. Henrick van Brynen (Brienen) de Jonge (die Junghen, Jonghen), eveneens beschreven in de Veluwse Ridderschap, was sinds 10 december 1583 geen lid meer van het College van Gedeputeerde Staten, zie zijn akte van eervolle décharge uit dit College, regest 271 (1583). Wel wordt hij expliciet vermeld onder de Veluwse comparanten die vanaf 18 april 's middags aanwezig zijn bij de hervatting van de op 14 april vastgelopen Landdag te Nijmegen (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 68 v.; zie hieronder).

b. De gedeputeerden uit de stad Tiel arriveren op 17 april, lezen een verklaring voor en vertrekken nog dezelfde dag; zie regest 038 (1584).

c. De identiteit van de secretaris van het College van Gedeputeerde Staten blijkt uit een bevelschrift van het College, d.d. 17 januari 1584 (stilo veteri), door hem ondertekend met "E. van Reid S[ecretari]s"; zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818.

d. Voor "stilo veteri": zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
60 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces005 punt 4 bijeenkomst: Besluit tot de stellingname dat voortaan alle convooigelden van Holland en Zeeland, evenals die van de andere gewesten, in de algemene krijgskas moeten vloeien.
Datering:
1584 maart 24
Notabene:
a. Tot nog toe, zo luidt de kritiek, hebben Holland en Zeeland de door hen geïnde convooien uitsluitend geïnvesteerd in de oorlogsschepen van hun eigen admiraliteiten. Die admiraliteiten zouden voortaan enkel nog mogen beschikken over de door hen buitgemaakte vijandelijke schepen en niet langer over de besteding van de convooigelden.

b. Over de convooien en licenten en de besprekingen daaromtrent, zie ook 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818, brief van Gerhardt Voeth, 18 jan. 1584 (stilo veteri).

c. Voor de termen 'Convooien', 'licenten', 'Prijsen' en 'stilo veteri', zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
50 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces229 Besluiten op het rapport uit de Staten-Generaal te Dordt: Artikel 5 over de Middelen van Consumptie: Dit voorstel tot eventuele verhoging van de tarieven voor de binnenlandse convooien wordt unaniem goedgekeurd, zij het dat nader onderzoek gewenst is (zie Nota bene).
Datering:
1583 december 4
Notabene:

a. Artikel 5 uit het rapport, Middelen van Consumptie: De tarieven, vermeld op de pas gedrukte lijsten voor de binnenlandse convooien, zijn te laag. Moet men mèt de andere gewesten instemmen met een tariefstijging ?

b. Men stemt met een eventuele verhoging in, mits deze voorzichtig, zonder al te groot nadeel voor de handel, wordt doorgevoerd. Men zal enige ter zake kundige kooplieden met de afgevaardigden naar de Staten-Generaal meezenden om hen, desgevraagd, van advies te dienen. De steden Nijmegen en Arnhem nemen de taak op zich deze kooplieden uit te kiezen en naar Den Haag te zenden.

d. Over de convooien en licenten en de besprekingen daaromtrent, zie ook 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818, brief van Gerhardt Voeth, 18 jan. 1584 (stilo veteri).

e. Voor 'Convooien', 'Licenten', 'Inlandtsche Convooyen' en 'stilo veteri', zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4694; 4735
Folionummer:
463 r. - 463 v.; 459 r. en 448 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement