Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen

Landdagrecessen

De Gelderse landdagen waren de vergaderingen van de Gelderse Staten, de afgevaardigden van de steden en de edelen (ridderschappen en bannerheren) van het gewest. De landdagsrecessen zijn de weergave van de besluiten en handdelingen van de landdagen. Ze vormen een belangrijke bron voor de kennis van en over de Gelderse geschiedenis.
In deze toegang zijn korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592, te vinden.

Hoe zoekt u door de landdagrecessen?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Hoe kunt u de originele recessen inzien?

De originele recessen zitten in verschillende archieven. Om deze in te zien noteert u het volgende:
  • Bloknummer (het nummer van het archief waar het reces zich in bevind)
  • Inventarisnummer (het nummer van het stuk waar het reces zich in bevind)
  • Folionummer
Vul vervolgens in de algemene zoekbalk van de website het bloknummer en inventarisnummer in. Bij de zoekresultaten verschijnt het archief met het betreffende bloknummer. Als u hierop klikt, kunt u naar het inventarisnummer in dit archief. Om dit in te zien doet u het volgende:
Met het folionummer kunt u het betreffende reces in het inventarisnummer vinden.

Wilt u meer informatie over de landdagrecessen? 

In de Onderzoeksgids Landdagrecessen vindt u onder andere meer informatie over:
  • Belangrijke zoektips bij het zoeken door handelsregisters
  • Welke standplaatsen u online kunt doorzoeken.
  • Welke informatie u in de handelsdossiers kunt vinden.
  • Hoe u bedrijfsinformatie van vóór 1921 kunt achterhalen.
Landdagsrecessen
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

11.678 landdagsrecessen
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Landdagreces031 Comparanten, vervolg:

Kwartier van Zutphen:
Bannerheer:
Herman graaf van den Bergh

Ridderschap:
Henrick van Munster, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen

Steden:
Doetinchem:
Afwezig; heeft de Landdag brieven gezonden

Kwartier van Veluwe:
Ridderschap:
Hermen (Harman) van der Hell (Hill, Hille)
Henrick van Brienen de Jonge
Wilhem (Willem) Bentinck Zanderszoon (Sanders) de Jonge, richter van Oldebroek
Johan van Arnhem

stad Arnhem:
Caerl (Carel, Carell) van Gelder (Gelre), oud-burgemeester van Arnhem en landrentmeester-generaal van Gelderland (1581-1601)
Johan Engelen

Harderwijk:
Gerrijt (Gerrit, Gerit, Gerhardt, Godart) van Cranenborch (Kranenburch, Cranenburch), raad in de stadsregering

Wageningen:
Naam van de stad genoemd; geen opgave van comparanten

Hattem:
Naam van de stad genoemd; geen opgave van comparanten

Elburg:
Ernst Revischen (Reuwschen)
Datering:
1584 april 14
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
57 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces090 Comparanten ter Landdag:

Kwartier van Nijmegen:
Ridderschap:
Derck (Derk) van Brakell (Brakel), drost van Lede
Heijmerick van Bemmel
Cornelis van Gendt (Gent), heer tot Meinerswijck
Oliphier van Wely
Lodowick van Brakell
Johan van Brakell

Steden:
Nijmegen:
Ott(o) Valckenborch
Wynandt van Eck

Tiel:
Roeloff (Roedolff) van Ommeren, burgemeester
Merten (Marten) van Buchel (Buchelen, Buchellen)
Goesen van Ingen, landschrijver van Nederbetuwe

Overkwartier:
Ridderschap:
Johan van Holthuyzen, drost van Kriekenbeek
Derck (Derick, Dederick, Diederick) van Westerum (Westrum, Westrom, Westeren), heer tot Langendonck, in 1581 burgemeester van Geldern, in 1581, 1582 en 1583 ook in de Staten-Generaal; van 10-06-1583 tm. 9-12-1584 raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen

David van Wissum (Wishem, Udesum, Wdesum), ook in het College van Gedeputeerde Staten

Steden:
Geldern:
Caerl Caets (Kaets), rentmeester van Geldern
David van Wissum (Wishem, Udesum, Wdesum), die tevens namens de Ridderschap en Wachtendonck compareert

Wachtendonck:
David van Wissum (Wishem, Udesum, Wdesum), die tevens namens de Ridderschap en Geldern compareert
Caerl Caets (Kaets), rentmeester van Geldern, die tevens namens Geldern compareert

Kwartier van Zutphen:
Ridderschap: geen opgave

Steden:
Doesburg:
Johan Giginck (Gieginck, Gyginck), burgemeester
Roedolff Schaep

Doetinchem:
Heeft de afgevaardigden van Doesburg gemachtigd namens haar op te treden

Kwartier van Veluwe:
Ridderschap:
Wilhelm (Wilhem) van Boeckholt (Boeickholt), drost te Wageningen
Johan van Arnhem
Evert van Delen (Deelen) van Laer
Hessel van der Lauwick
Roedolff (Roedolph) van Lennep
Aernt die Cock (de Kock) van Delwynen, richter te Wageningen
Datering:
1584 mei 14
Notabene:
a. Derck van Brakell, drost van Lede, stond in dienst van de graaf van Culemborg. Culemborg behoorde, als zelfstandige heerlijkheid, destijds niet tot Gelderland, maar de graaf van Culemborg was in deze periode tevens heer van Lijnden (Lienden), Lede en Oudewaard, en liet zich als zodanig op verscheidene Landdagen vertegenwoordigen door Derck van Brakell. In 1720 zou het graafschap Culemborg door de Gelderse Staten worden aangekocht, en in 1748 ten geschenke gegeven aan stadhouder Willem IV. Vgl. onder meer de regesten 133 (1591), 001 (1592) en 005 (1592).

b. Bij de stedelijke afgevaardigden die geen burgemeester zijn, is steeds de omschrijving "Raedtzfrundt" (raadslid) of "Raedtzfrunden" toegevoegd, uitgezonderd bij Caerl Caetz.

c. Bij Merten van Buchel staat als bijzonderheid opgemerkt: "Raedtzfrundt en[de] mede als Riddermatich".

d. De lastgevingen van zowel Geldern als Wachtendonck aan David van Wissum (Wishem) en Carl Caetz als afgevaardigden van deze twee steden blijkt niet uit de comparantenlijst, maar pas bij het voorlezen van de geloofsbrieven, zie regest 104 (1584) en 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 86 v.

e. Het afvaardigen van Jacob van Ommeren door de stad Arnhem blijkt niet uit de comparantenlijst, maar pas bij het voorlezen van de geloofsbrieven, zie regest 104 (1584) en 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 87 r.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
82 v. - 83 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces173 Behandeling rapport van de commissie van overleg met de stadhouder: Goedkeuring van een schrijven van de kanselier aan de Staten-Generaal over het dreigend verloop van de troepen op de Veluwe en in verscheidene steden bij gebrek aan soldij.
Datering:
1584 september 13
Notabene:
a. Deze commissie van vijf: Bartholdt van Gendt, Johan Kelffken, Johan Gyginck, Wilhelm van Boeckholt en Rutger Tulleken; zie regest 169 (1584).

b. Voor de door de stadhouder aangedragen punten punten, vergelijk met de regesten 166 (1584) en 167 (1584); en zie verder regesten 172 (1584) en 174 (1584) tm. 177 (1584).

c. De Landdag laat aan dit schrijven toevoegen dat, indien de Staten-Generaal niet per direct voor meer soldij zorgen, verscheidene steden vanwege het verlopen en ontbreken van een Staats garnizoen in opstand dreigen te komen en zich dreigen af te scheiden van de Unie.

d. Voor de ontevredenheid onder de troepen wegens het uitblijven van betaling, zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818, brief van Christoffel Quendt namens de ruiterij aan Herman van der Hell, 16 april 1584 stilo veteri, en het antwoord namens de Landdag van 17 april stilo veteri.

e. Stilo veteri: zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
131 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Landdagreces036 Comparanten op deze vergadering (voor Veluwe: tot en met 18 april 's morgens):

Kwartier van Nijmegen:
Caerell (Carel) van Lienden (Lynden), ambtman van Overbetuwe
Jelis (Giellis) Pieck, heer tot Enspijk, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Henrick van Mekeren (Meeckeren)
Jan (Johan) van Mekeren (Meeckeren), compareert in de Landdag van juni-juli 1582 namens de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen

Overkwartier:
Udesum: wellicht is dit David van Wishem (Wissum)
Kaetz: bedoeld is Carll (Carl) Caets (Caetz), rentmeester van het ambt Geldern (periode 1579 - 1609)

Kwartier van Veluwe:
Ridderschap:
Johan van Arnhem
Henrick van Brynen (Brienen)

Steden:
stad Arnhem:
Carel(l) van Gelder (Gelre), oud-burgemeester van Arnhem en landrentmeester-generaal van Gelderland (1581-1601)

Vervreemde gebieden en steden:
Zaltbommel:
Lodowick (Lodowich, Lodewijck) Jansz (Janssen), schepen
Guerdt (Goert, Guert, Gaert) Rochus, burgemeester

Tiel:
Steegh
Goessen van Ingen

secretaris van het College van Gedeputeerde Staten: Everhardt van Rheydt (Reid), leengriffier en tweede secretaris van de Kanselarij. Zie Nota bene.
Datering:
1584 april 17
Notabene:
a. Met "Henrick van Brienen" (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 60 r.) is waarschijnlijk bedoeld Henrick van Brynen (Brienen) toe (tot) Bissel (Byssel), lid van de Ridderschap van Veluwe. Zijn naamgenoot dr. Henrick van Brynen (Brienen) de Jonge (die Junghen, Jonghen), eveneens beschreven in de Veluwse Ridderschap, was sinds 10 december 1583 geen lid meer van het College van Gedeputeerde Staten, zie zijn akte van eervolle d├ęcharge uit dit College, regest 271 (1583). Wel wordt hij expliciet vermeld onder de Veluwse comparanten die vanaf 18 april 's middags aanwezig zijn bij de hervatting van de op 14 april vastgelopen Landdag te Nijmegen (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 68 v.; zie hieronder).

b. De gedeputeerden uit de stad Tiel arriveren op 17 april, lezen een verklaring voor en vertrekken nog dezelfde dag; zie regest 038 (1584).

c. De identiteit van de secretaris van het College van Gedeputeerde Staten blijkt uit een bevelschrift van het College, d.d. 17 januari 1584 (stilo veteri), door hem ondertekend met "E. van Reid S[ecretari]s"; zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4818.

d. Voor "stilo veteri": zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
60 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
telephone  Telefoon
email  Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement