Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Landdagsrecessen

Landdagsrecessen

Landdagsrecessen

De Gelderse landdagen waren de vergaderingen van de Gelderse Staten, de afgevaardigden van de steden en de edelen (ridderschappen en bannerheren) van het gewest. De landdagsrecessen zijn de weergave van de besluiten en handdelingen van de landdagen. Ze vormen een belangrijke bron voor de kennis van en over de Gelderse geschiedenis.
In deze toegang zijn korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592, te vinden.

Hoe zoekt u door de landdagsrecessen?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Hoe kunt u de originele recessen inzien?

De originele recessen zitten in verschillende archieven. Om deze in te zien noteert u het volgende:
  • Bloknummer (het nummer van het archief waar het reces zich in bevind)
  • Inventarisnummer (het nummer van het stuk waar het reces zich in bevind)
  • Folionummer
Vul vervolgens in de algemene zoekbalk van de website het bloknummer en inventarisnummer in. Bij de zoekresultaten verschijnt het archief met het betreffende bloknummer. Als u hierop klikt, kunt u naar het inventarisnummer in dit archief. Om dit in te zien doet u het volgende:
Met het folionummer kunt u het betreffende reces in het inventarisnummer vinden.

Wilt u meer informatie over de landdagsrecessen? 

In de Onderzoeksgids Landdagsrecessen vindt u meer informatie over de landdagsrecessen. 
beacon
11.912  landdagsrecessen
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
1593
Landdag 17 maart - 30 maart 1593 te Zutphen
29 maart
Landdagreces
169 Benoeming van de leden van de commissie tot inspectie van de geestelijke goederen, delging van de oude schulden etc., zie Nota bene.
Datering:
1593 maart 29
Notabene:
a. Deze commissie moest niet alleen de toestand van de geestelijke goederen inspecteren, maar ook het reglement op die goederen herzien, een plan opstellen ter inventarisatie en vereffening van de oude schulden van het gewest, het concept van de herziene landrechten van Veluwe bestuderen alsmede enkele juridische punten, ingediend door de edelen van Neder-Betuwe. Zie de regesten 038, 041, 111, 147, 158 en 166 (alle 1593).

b. Commissieleden:

- Kwartier van Nijmegen: Ridderschap: Henrick van Beinhem (Beynhem, Beinum, Beinhum, Beinhom), heer tot Appelenburch (Appelenborch); stad Nijmegen: burgemeester Johan Kelffken.
De riddermatige edelen van Tielerwaard zullen hier nog iemand uit hun midden aan toevoegen, op basis van het met hen gesloten akkoord tussen de Landdag, Derick Vijgh, de Tieler- en Bommelerwaarden en de stad Tiel, zie de regesten 100 (1593) tot en met 110 (1593).

- Kwartier van Zutphen: stad Zutphen: Adam Caldenbach; kleine steden: Johan Gieginck.

- Kwartier van Veluwe: Ridderschap: Johan Goltstein; steden: Pouwel van Arnhem.

c. De commissie zal per 1 juni aan het werk gaan, bij oproeping door het Hof.

Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
373 r. - 373 v. (scan 725-726)
 
 
 
 
 
Inventaris
1593
Landdag 17 maart - 30 maart 1593 te Zutphen
26 maart
Landdagreces
111 De delegatie van Veluwe heeft een herziene versie van de landrechten van Veluwe opgesteld, verzoekt bevestiging van deze herziene landrechten door de Landdag zoals het behoort, en vraagt instelling van een onderzoekscommissie die op de eerstvolgende landdag verslag zou moeten uitbrengen. Verzoek goedgekeurd. Voor deze commissie, zie Nota bene.
Datering:
1593 maart 26
Notabene:
a. De steden en edelen van Veluwe vragen of dezelfde commissie die de toestand van de geestelijke goederen en de liquidatie van de oude schulden behandelt, in samenwerking met enkele raadsheren uit het Hof het concept van de herziene landrechten kan bestuderen. De Landdag stemt hiermee in.

b. Voor deze commissie, zie ook de regesten 038, 041, 147,158, 166 en 169 (alle 1593). Voor de leden van de commissie, zie regest 169 (1593).

c. "...fiat ut petitur": het gevraagde wordt goedgekeurd.

d. Voor 'landrechten' en 'costumen', zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
358 r. - 358 v. (scan 695-696)
 
 
 
 
 
Inventaris
1593
Landdag 17 maart - 30 maart 1593 te Zutphen
22 maart
Landdagreces
038 Besluit tot instelling van een commissie tot herziening van het uit 1581 daterende reglement voor de geconfiskeerde geestelijke goederen en, zoals verderop blijkt, tevens tot onderzoek van de toestand van die goederen; voor details, zie Nota bene.
Datering:
1593 maart 22
Notabene:
a. Deze commissie moet op de eerstvolgende landdag rapport uitbrengen.

b. Deze commissie blijkt ook een onderzoek naar de algehele staat van de geestelijke goederen tot taak te krijgen, zie regest 111 (1593). Weldra komen daar nog twee andere taken bij, zie de regesten 041 (1593), 111 (1593), 147 (1593), 158 (1593) en 166 (1593). Uit het reces van 27 maart blijkt dat op die datum nog geen commissieleden zijn benoemd en tevens dat men gehoopt had het onderzoek naar de toestand van de geestelijke goederen vóór de eerstvolgende landdag klaar te hebben, maar dat dit niet gaat lukken; zie regest 135 (1593). Voor de leden van de commissie, zie regest 169 (1593).

c. De commissie wordt uit de opbrengst van de geestelijke goederen betaald.

d. Tot de bespreking van de de voorstellen van deze commissie laat men het beheer over de geestelijke goederen zoals dat sinds 1581 geregeld is.

e. Voor het hier bedoelde oude reglement op de geestelijke goederen, zie de regesten 122 (1581) tot en met 128 (1581); regesten 130 (1581) tot en met 135 (1581); regest 153 (1581); en regesten 194 (1581) tot en met 204 (1581).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
333 v. (scan 646)
 
 
 
 
 
Inventaris
1593
Landdag 17 maart - 30 maart 1593 te Zutphen
22 maart
Landdagreces
041 Voorstel van de kwartieren van Nijmegen en Zutphen tot algehele inventarisatie en betaling van alle oude schulden, zoals die aan Engelbert van Brempt, drost van Geldern; voor details, zie Nota bene.
Datering:
1593 maart 22
Notabene:
a. De kwartieren van Nijmegen en Zutphen laten weten dat hun administratie van de oude oorlogsschulden van enkele jaren terug verspreid en vernietigd is geraakt doordat beide hoofdsteden door de Spaanse vijand veroverd zijn geweest. Daarom stellen zij voor de commissie voor het reglement op de geestelijke goederen tevens een plan te laten opstellen voor een algemene zoekactie door het gehele gewest naar gegevens over die oude schulden, met daarbij een schema voor de vereffening van die schulden. Alle ambtenaren in de kleine steden en op het platteland zouden naar relevante gegevens op zoek moeten gaan. Van de oude schulden moeten bovendien alle schadeposten afgetrokken worden die de troepen de bevolking gekost hebben door plunderingen, afpersingen en inlegeringen.

b. Een van de oude schuleisers is Engelbert van Brempt; hij komt in 1581 voor als drost van Geldern in het plan van oproeping voor het afleggen van een nieuwe eed, zie 0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen, inv. nr. 606, pp. 128-131, en regest 177 (1581); en in dezelfde functie ook in 1582, in 0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 2, fol. 558, zie regest 063 (1582). Uit laatstgenoemde bron blijkt dat Brempt kosten heeft gemaakt in verband met de oorlog, onder andere ter ondersteuning van Deventer en Kampen.

c. Over deze 'oude schulden', dat wil zeggen eerdere, door de Generaliteit gemaakte schulden ten behoeve van de Opstand, zie ook o.a. de regesten 029 (1582), 112 Nota bene (1583), 066 (1585), 081 Nota bene (1585), 093 (1587), 010 (1590), 011 (1590), 041 (1592), 042 (1593), 057 (1593), 076 (1593), 077 (1593) en 008 (1609).

d. Voor deze commissie en zijn vele andere taken, zie de regesten 038, 111, 147, 158, 166 en 169 (alle 1593). Vooir de leden van de commissie, zie regest 169 (1593).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
334 v. - 335 r. (scan 648-649)
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal