Menu
ingeklapt

Maandag 26 september is er de hele middag geen chatservice beschikbaar. Dinsdag 27 september zitten we vanaf 13:00 weer voor u klaar!

----

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten

Kaarten

Een gedeelte van de kaartencollectie van het voormalige Rijksarchief in Gelderland is gedigitaliseerd beschikbaar op onze website. De oudste kaart stamt uit 1540. De kaarten van de voormalige gemeentearchieven Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal zijn in bewerking.

Hoe zoekt u door de kaarten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
U kunt het resultaat bekijken als galerie (door te klikken op het venstersymbool rechts bovenin) of met details (door te klikken op het vergrootglassymbool rechts bovenin).
 
beacon
20.195 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. 1935-1970
1.2. Gedeponeerde archieven
1.2.4. N.V. Wm.H. Müller en Co's Algemeene Exploitatie Maatschappij, landgoed de Hooge Veluwe (ook: landgoed Hoenderloo)
N.B. De N.V. Wm.H. Müller en Co's Algemeene Exploitatie Maatschappij werd opgericht op 28 december 1909. De aandelen van de Exploitatiemaatschappij waren in handen van de firma Wm.H. Müller en Co, een commanditaire vennootschap. A.G. Kröller en zijn vrouw H. Kröller-Müller waren de beherende vennoten van deze firma. Begin jaren dertig voerde de N.V. Wm.H. Müller en Co, gevestigd in Rotterdam en een dochteronderneming van de eerdergenoemde firma, de directie over de Exploitatiemaatschappij. De Exploitatiemaatschappij kocht en beheerde onroerende goederen. Ze kocht vanaf 1909 gronden op de Veluwe, die het landgoed Hoenderloo (landgoed de Hooge Veluwe) zouden gaan vormen. Het landgoed de Hooge Veluwe werd op 26 april 1935 verkocht aan de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vermoedelijk is er archief van de Exploitatiemaatschappij verloren gegaan in 1940 bij het bombardement van Rotterdam.
1.2.4.4. Diversen
Kaart
347 Landgoed 'Harscamp', 1937
Titel:
Landgoed 'Harscamp'
Beschrijving:
Kaart van het landgoed De Harskamp met grondgebruik en bewoners
Maker:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Datering:
1937
Math. gegevens:
Schaal 1:7500
Signatuur:
0909 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe 347
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
E. Subalterne rentambten
XVIII. Rentambt Steenwaard
N.B. De Steenwaard vormde een tusschen Gelderland en Kleef betwist gebied bij Elten (thans gemeente Herwen & Aerdt), dat veelal het Erfkamerlingschap werd genoemd, omdat de titel erfkamerling van Gelre en Zutphen er aan was verbonden. Bovendien behoorde er de hooge jurisdictie toe. Na den aankoop van dit gebied door de Landschap, in 1792, is het als een afzonderlijk rentambt onder het beheer van den secretaris der Rekenkamer gesteld.
De hier beschreven stukken zijn grootendeels archivalia, die door de verkoopster in 1792 zijn overgedragen. Die van vóór 1773 vormen een onvolledige verzameling. Een charter van 1401, dat wel van een der eigenaars afkomstig was, doch niet op de Steenwaard betrekking had, is er uit verwijderd. Het geheel is, op een paar stukken na, uitgeleend geweest aan den directeur van de registratie te Arnhem G. VAN RIEMSDIJK en in 1893 eerst van den Alg. Rijksarchivaris terug ontvangen. NIJHOFF heeft dientengevolge de stukken niet in zijn inventaris opgenomen. De in 1792 overgedragen retroacta waren geborgen in portefeuilles, gemerkt A, B, C en D, en in omslagen, waarop de rentmeester van de eigenaresse vóór de Rekenkamer opschriften in het Duitsch had geplaatst. Daar die ordening niet dienstig bleek te zijn voor een duidelijk overzicht, is er niet aan vastgehouden. Een inventaris bestond er trouwens niet van. Waar mogelijk zijn echter de oude omslagen behouden.
Stukken afkomstig van A. A. H. L. vrijheer VAN DANCKELMANN als eigenaar van de Steenwaard c.a.

Stukken betreffende den aankoop van de Steenwaard en aanhoorige goederen, 1773-1774.
N.B. Charter voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 3030.
Kaart
1600.03 Geometrischen Plan von der Erbcammerlingschafft un den Steinward..., november 1773
Titel:
Geometrischen Plan von der Erbcammerlingschafft un den Steinward...
Maker:
H. van Heys
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Herwen en Aerdt (+ Lobith, limieten en Elten)
Datering:
november 1773
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:1900]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
72 x 138 cm op blad 75 x 142 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal 70 Rijnl. roeden= 142 mm. Rechtsonder legenda. H. van Heys is Kleefs landmeter. De kaart is gemaakt in opdracht van Freiherr Von Danckelmann, Regierungs President. Op achterzijde: Steenweerd
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 1600
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Stukken van zakelijke aard
2.02. Goederencomplex Verwolde
2.02.3. Goederenbeheer
2.02.3.1. Landgoed in zijn geheel
2.02.3.1.2. Omvang en waarde
1029 Kadastrale plans van de gemeenten Verwolde en Laren, met bijlagen, 1827-1835, 1887, 1918 en z.j. Deels kopieën. 1 pak
Kaart
1029-0002 [Percelen in de gemeente Laren, [1827-1835, 1887, z.d], 1918
Titel:
[Percelen in de gemeente Laren
Maker:
N.N.]
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Laren (+ Verwolde, Dochteren, Exel, Barchem, Boschheurne, Zwiep)
zie ook Lochem
Datering:
[1827-1835, 1887, z.d], 1918
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[diverse schalen]
Vorm:
6 kaarten
Afmeting:
diverse maten
Annotatie:
Uittreksels en kopieën van Kadastrale plans. Met bijbehorende bijlagen. Boerderij op de kaart is boerderij Nijland, huidig adres: Bieldersteeg 15. De hut rechtsonder Toshutte, nu gelegen tegenover huidige Bieldersteeg 13.
Signatuur:
0556 Verwolde 1029
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
E. Subalterne rentambten
XIII. Rentambt Veluwe
N.B. Dit rentambt omvatte alle domeinen op de Veluwe en in Veluwezoom voor zoover het beheer daarvan niet tot bijzondere rentambten of tot dat van den landrentmeester-generaal was gebracht. De laatstgenoemde beheerde verschillende gebouwen te Arnhem. Het rentambt Hattem en het z.g. korenambt van Veluwe zijn resp. in 1548 en 1549 bij dit rentambt gevoegd. In 1550 is een gedeelte van het beheer van den boschmeester er aan toegevoegd. Van 1550-1557 is het keurambt er mee vereenigd geweest. De Batenburgsche pandgoederen op de Veluwe behoorden er toe tot 1558, toen ze aan de pandhouders zijn teruggegeven. Na de lossing in 1683 is er een afzonderlijk rentambt van gemaakt, dat evenwel sinds 1701 door de rentmeesters van Veluwe is beheerd. Voor tynsen en erfpachten is een afzonderlijke afdeeling ingericht, omdat het beheer daarvan een bijzonder en zeer omvangrijk gedeelte van de taak van den rentmeester vormde. Over de domeinen onder dit rentambt raadplege men voorts de rapporten onder nos. 280 en 281.
Verschillende domeinen

Stukken betreffende den aankoop van de Vlieger-of Abtstiend onder Barneveld in 1719, Met enkele stukken rakende geschillen met den verkooper, die door den koop zijn beëindigd, 1715-1718, een brief betreffende een transport van die tiend in 1649 en een kaart, 1719, 1649-1719.
N.B. Het charter behoorde voorheen tot 0243 Charterverzameling, inv.nr. 3186. Omtrent de herkomst van de kaart geldt het in de noot bij no. 1506 opgemerkte.
Kaart
1425.03 Caarte der Vlieger ofte Abtstiende, 1719
Titel:
Caarte der Vlieger ofte Abtstiende
Maker:
I. van den Heuvel
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Barneveld
Datering:
1719
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:4000]
Drager:
Perkament
Vorm:
4 kaarten op 1 blad
Afmeting:
205 x 80 cm op blad 108 x 83 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. 110 Rijnlandse roeden= 108 mm; moderne schaal naar Donkersloot-de Vrij. Betreft tienden behorende tot de Batenburgse pandgoederen op de Veluwe en de in 1711 aangekochte Bisschopstiend. Gebouwen in opstand. Barneveld is zeer fraai in vogelvluchtperspectief weergegeven. Met uitgebreide verklaring van de percelen. Op achterzijde: No. 12[.] Gemerkt F. Met 3 inzetten; 1. Caart van dat gene 't werd getrocken uijt Schaffelaer en Schonnderbeeck leggende...ten westen van Barneveld in den Glinder Booyhoeck, op formaat 29 x 34 cm met de orientatie op het oosten. 2. Caarte van dat geene werd getrocken uijt Kleijn en Groot Malkenhorsyt en uijt den Tweel gelegen omtrent 5/4 uers bewesten van Barneveld in de Callenbroecke Booyhoeck op formaat 50 x 34 cm met de oriëntatie op het zuidoosten. 3. De Klettersteeg op formaat 29 x 34 cm met als schaal 100 roeden= 75 mm
Literatuur:
M. Donkersloot-de Vrij...400h, blw 11; Deys, Gelderse Vallei...257
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 1425
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende