Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Kaarten van gedeelten van de ontworpen loop van de grift tus...

Kaarten

Kaarten

Een gedeelte van de kaartencollectie van het voormalige Rijksarchief in Gelderland is gedigitaliseerd beschikbaar op onze website. De oudste kaart stamt uit 1540. De kaarten van de voormalige gemeentearchieven Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal zijn in bewerking.

Hoe zoekt u door de kaarten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
U kunt het resultaat bekijken als galerie (door te klikken op het venstersymbool rechts bovenin) of met details (door te klikken op het vergrootglassymbool rechts bovenin).
 
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
I. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802, en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
E. Verbalen en informatien

"Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten
N.B. De volgorde waarin de stukken en dossiers in de banden zijn gezet, is niet streng chronologisch.
Kaart
1270-0007 Kaarten van gedeelten van de ontworpen loop van de grift tussen Arnhem en Nijmegen bij Elden en Elst, [ca. 1608]
Titel:
Kaarten van gedeelten van de ontworpen loop van de grift tussen Arnhem en Nijmegen bij Elden en Elst
Maker:
[Bernhard Kempinck]
Auteursrechthebbende:
Kempinck, B. - (Bernard (Berent))
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Overbetuwe
- Elst (+ Elden, Meinerswijk)
- Heteren (+ Driel, Indoornik, Lakemond, Randwiijk)
Datering:
[ca. 1608]
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Vorm:
3 kaarten
Afmeting:
21 x 35 cm + 22 x 58 cm + 22 x 35 cm
Annotatie:
Bladen zijn genummerd I-III. Op achterzijde blad II: 430. Op achterzijde blad III: 429
Aanv. materiaal:
Hoort bij 024 Hof, inv.nr. 1270 fol. 429, 430 en ongefolieerd. Voor toelichting bij deze kaarten zie folio 374 ev
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 1270