Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
111.263 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
3. Regesten
Regest
15 Sweer van Hoeklum en Henrick van Brienen, de jonge, oorkonden, dat Margreta van Hoemen met haar echtgenoot Johan van Goltstein en haar zuster Arnolda van Hoemen met haar momber Cazijn van der Hell de erfenis hunner ouders gedeeld hebben, waarbij o.a. Margreta eenige goederen in Veluwe en Nederbetowe krijgt en Arnolda een huis in Harderwijck en eenige goederen in Hierde, Spoelerbosch en in de Arckemede.
Gegeven im den jahr unses Hernn duysent vijffhondert tachtentich acht opten twintichsten dach van Octobris stylo antiquo.
Oorspr. (Inv. no. 6); met de zegels van de oorkonders en van Johan van Goltstein en Cazijn van der Hell in groene was.
Datering:
1588 October 20/30
Toegangsnummer:
0478 Familie Van Lintelo
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Financieel beheer
4.1. Rekeningen
N.B. Eventuele bijlagen bij rekeningen zijn in beginsel geplaatst bij de betreffende rekening(en).
4.1.3. Rekeningen 1492-1543
4.1.3.8. Bijlagen waarvan niet bekend is bij of tot welke rekening zij behoren

Bevelschriften en andere stukken, door hertog Karel ondertekend, 1496-1538.
N.B. De afzonderlijke stukken binnen de hierna beschreven inv.nrs. zijn in het verleden van een doorlopende nummering in rood voorzien, volgend op de nummering gehanteerd voor inv.nr. 1699 e.v.. De daarmee corresponderende beschrijvingen zijn gespecificeerd per inv.nr.
5036 1496-1520, 1523, 1532, 1534 1 pak
N.B. Voor een specificatie zie de regesten hieronder. Met summiere inhoudsopgave door I.A. Nijhoff.
Regest
5036.1-0149 Hertog Karel schrijft Hendrik Collart van Lynden, bevelhebber en de stad Tiel aan om heer Steven van Zuylen van Nyvelt, commandeur aldaar, behulpzaam te zijn bij het vervullen van het commandeurschap aldaar, het terugkopen van verpande renten en het herstel van het huis.
Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI 2, 1023.
Datering:
1520 augustus 10
NB:
Origineel: inv.nr. 5036 rode nr. 2557.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Financieel beheer
4.1. Rekeningen
N.B. Eventuele bijlagen bij rekeningen zijn in beginsel geplaatst bij de betreffende rekening(en).
4.1.3. Rekeningen 1492-1543
4.1.3.8. Bijlagen waarvan niet bekend is bij of tot welke rekening zij behoren

Bevelschriften en andere stukken, door hertog Karel ondertekend, 1496-1538.
N.B. De afzonderlijke stukken binnen de hierna beschreven inv.nrs. zijn in het verleden van een doorlopende nummering in rood voorzien, volgend op de nummering gehanteerd voor inv.nr. 1699 e.v.. De daarmee corresponderende beschrijvingen zijn gespecificeerd per inv.nr.
5036 1496-1520, 1523, 1532, 1534 1 pak
N.B. Voor een specificatie zie de regesten hieronder. Met summiere inhoudsopgave door I.A. Nijhoff.
Regest
5036.1-0151 Hertog Karel beveelt Hendrik Collart van Lynden, bevelhebber te Tiel om te handelen naar hetgeen in het bijgevoegde afschrift staat, onder meer wat betreft de te hanteren munt en meteen antwoord te sturen.
Datering:
1520 oktober 17
NB:
Origineel: inv.nr. 5036 rode nr. 2559. Geliasseerd geweest.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Financieel beheer
4.1. Rekeningen
N.B. Eventuele bijlagen bij rekeningen zijn in beginsel geplaatst bij de betreffende rekening(en).
4.1.3. Rekeningen 1492-1543
4.1.3.8. Bijlagen waarvan niet bekend is bij of tot welke rekening zij behoren

Bevelschriften en andere stukken, door hertog Karel ondertekend, 1496-1538.
N.B. De afzonderlijke stukken binnen de hierna beschreven inv.nrs. zijn in het verleden van een doorlopende nummering in rood voorzien, volgend op de nummering gehanteerd voor inv.nr. 1699 e.v.. De daarmee corresponderende beschrijvingen zijn gespecificeerd per inv.nr.
5036 1496-1520, 1523, 1532, 1534 1 pak
N.B. Voor een specificatie zie de regesten hieronder. Met summiere inhoudsopgave door I.A. Nijhoff.
Regest
5036.1-0150 Hertog Karel beveelt Hendrik Collart van Lynden, bevelhebber te Tiel om van (Willem) van Muylickom, secretaris zijn mening te vernemen over de zaak die hem welbekend is.
Datering:
1520 oktober 12
NB:
Origineel: inv.nr. 5036 rode nr. 2558. Geliasseerd geweest.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende