Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.966  regesten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.08. 1476-1500
Regest
652 Bernt van Wisch bastaard en Margareta van Kamphusen, zijn echtgenote, verkopen aan Styne, weduwe van Johan Koenynck, een erfjaarrente van 6 Rijnsguldens 's jaars en een lijfrente van 3 molders winterrogge 's jaars, gaande uit hun halve goed te Moelencamp in het kerspel Zelhem
Datering:
1486 april 3 (In den jare ons Heren dusent vyrhondert sessendetachtentich opten manendach na den sonnedach Quasimodo Geniti)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. Bethlehem bezat vóór 1430 (zie goederenlijst van 1379/1427, fol. 46) het Voerland met uitweg over de Molenkamp in Zelhem, vergelijk inv. Sloet, Oorkondenboek no. 662 (1491 juni 28).
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.08. 1476-1500
Regest
652a Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doetinchem, dat in hun stads gerichtsboek staat dat her Kirstken van Bocholt, koster Bethlehem, terecht gepeind heeft huis en hofstede te Doetinchem van Johan van Byngerden en kinderen Mette, Jutte en Elisabeth gelegen aan de muur tussen de Homburgerstraat en de Hesepoort en een have buiten de stadspoort op de stadsgracht, gerechtigd krachtens de schepenovereenkomst van 1375 St. Gregorius en dat hij de panden gesleten en uitvervolgd heeft zover Kirstken ten behoeve van kosterij in huis en hof ingeleid en daar dan angheheert en toegeëigend had. De erfgenamen van Esken then Oever, aangezien Esken bij leven het huis bezat, dat naar gerichte van de bode de panding behoorlijk op behoorlijke tijd was gedaan
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.06. 1426-1450
Regest
477xxx Harman die Boeze, richter in het ambt van Doisborch, oorkondt, dat Johan Philipps zoon en Aliid, zijn echtgenote, en Griete, Aliids zuster, verkocht en overgedragen hebben aan Henric van Trier een veldslag in Angerlo velde in het kerspel Angerlo, leenroerig aan jonkvrouw Alyde Gruters
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.06. 1426-1450
Regest
476xxx Johan van Bingerden, tynsheer van het hierna beschreven goed, oorkondt, dat Henrick van Trier en Aliit, Henrix echtgenote, verkocht en overgedragen hebben aan de pastoor en de gezamenlijke vicarissen van de kerk te Alden Keppell een rente van 2½ oud schild 's jaars, gaande uit het halve veldslag in het kerspel Angerloe, hetwelk door hen van genoemde geestelijken gekocht was
Datering:
1442 mei 5 (Int jair ons Heren dusent vierhondert twee ende viertich des saterdages nae Sunte Philips ende Jacob apostolorum)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. In dorso staat: "De veltslegen Henrici de Trier".
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal