Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten
>
Zoektermen
83.027 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest919 Idem hebben in die kwaliteit verkocht, opgedragen en met hun vrije wil vertegen aan en ten behoeve van Johan Janssen en Margareta van Dalen e.l. voor een somma van 300 gl., die zij bekennen ontvangen te hebben, een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part in den Hoeckamp in het Arnhemse broek, zoals hetzelve de overledene is aanbestorven uit de boedel van Warner Janssen en Jenneken van Berckhuijsen [enz.];
Datering:
04-03-1690
Folio:
451v-452r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
 
 
 
 
 
Regest643 Jenneken van Aefferden, weduwe van zal. Evert Roeloffs, voor haar zelf en vanwege haar dochters Beertgen, Lizabeth en Hermken Everts, voor wie zij zich sterk maakt en de rato caveert, en met toedoen van Gerrit Roeloffs, Johan van Aefferden en Johan van de Velde, der voorzegde dochters bloedmombers, sub et re Stoffel Hille en Naleken Michiels, zijn vrouw, huis en hofstede, staande en gelegen in de Rijnstraat, Brant van der Haegen ab uno- en de weduwe Dirck van Hern ab altero latere [enz.];
Datering:
10-09-1624
Folio:
257r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Gelders Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:2003
Inventarisnummer:418
]
 
 
 
 
 
Regest796 SANDER SCHIMMELPENNINCK, rentmeester, maakt zekere regeling omtrent de erfopvolging in het hoorige goed tho Vendt in het kerspel Roerlo
In den jaere ons Heeren duysent viiffhondert ind dryenveertich, den zesthienden dach Augusti
Datering:
1543 Augustus 16
NB:
Afschrift in inv. no. 1120 (bijl. 95).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest792 WILHELM hertog tot Guylich verpandt op zekere voorwaarden den hof te Hynsbeck in het ambt Kreckenbeck voor 1500 goudgld. Aan GAEDERT VAN BOICKHOLT
Gegeven in unser stat Gladbach, den vierthienden deses maents Martini in den jaren unsers Hern 1543
Datering:
1543 Maart 14
NB:
Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 33 van het register).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS