Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.210 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
90 Gerrit Peterman en Johanna Heijsink e.l. verklaren wegens opgenomen en welontvangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Juffrouw Anna Barbara Zollikoffer een kapitale somma, groot 1700 gl. Hollands, belovende daarvan jaarlijks voor interessen te zullen betalen 3 gl. 10 stuiver van het honderd [enz.], tot securiteit van welk kapitaal, daarop te verlopen interessen en aan te wenden kosten comparanten verklaren te verbinden in het generaal hun personen en goederen en speciaal hunlieder huis en erve, staande en gelegen binnen deze stad in de Oeverstraat, ter eenre het huis van de slager Heijsinck en dat van de procureur G. vd Wall ter andere zijde [enz.];
Datering:
10-12-1768
Folio:
121r-121v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
430
 
 
 
 
 
Regest
48 De chirurgijn Gerret Peeterman pro se en mede namens zijn minderjarige kinderen Hendrik, Margarita, Catharina, Jan en Gerarda Peeterman genaamd, bij wijlen Johanna Heijsink in echt verwekt, verklaart pro se et q.q. verkocht te hebben en uit hoofde van dien te cederen, te transporteren en in een volle en vrije eigendom over te dragen aan en ten erfelijke behoeve van de heer Adriaan Bouricius en vrouwe Susanna Maria van Pabst e.l. een huis en erve, staande binnen deze stad in de Oeverstraat, met de 2 annexe woningen in de Langestraat uitkomende, waar naast geerfd zijn de procurator G. v.d. Wall ter eenre- en de slager Jan Eijssinck ter andere zijde, en zulks voor een somma van 2015 gl., waarvan hij, comparant, pro se et q.q. bekent voldaan en betaald te wezen [enz.];
Datering:
12-08-1776
Folio:
109r-110r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
433
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Registers
1677 “Dat alste register”. Oudste cartularium van de hertogen van Gelre, 1107-1415. Afschriften, ca. 1490 1 deel
N.B. Vermeld in inv.nr. 5090 en dus in het archief van hertog Karel aanwezig. Met voorin een 16e-eeuws alfabetisch register. Achterin enige losse stukken, die gezien dorsale notitie in dit register thuishoren. Afschriften van dit register: het volgende inv.nr. en GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 102. Voor de verhouding tot inv.nr. 1057 zie: Meij, 'Lotgevallen', 148-150.
De originelen die in dit deel zijn afgeschreven, zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en voor een aanzienlijk deel bekend uit gedetailleerde inventarissen die berusten in het Koninklijk Huisarchief (zie inv.nr. 5270 met de regesten daarbij). Waar dit het geval is, wordt bij de regesten behorend bij de betreffende inv.nrs. naar het afschrift in inv.nr. 1677 verwezen. De stukken die alleen bekend zijn uit inv.nr. 1677 zijn in onderstaande regestenlijst gespecificeerd (wordt nog aangevuld) met verwijzing naar Van Doorninck, Acten 1107-1415, die het gehele inv.nr. heeft uitgegeven.
Regest
1677.01-0043 Herman van Mekeren Gadertsz. verklaart dat hij zijnen neven Gadert van Mekeren en Herman van Mekeren Udenz. ieder 50 oude schilden per jaar verkocht heeft, zijnde samen de inkomsten uit de goederen te Maasbommel en Alphen en de molen te Wamel, die hertog (Reinoud IV) hem had verpand.
Datering:
1395 september 25
NB:
Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 79vo-80. Origineel: GldA, 0012 Gelderse Rekenkamer, inv.nr. 852.Druk: Van Doorninck, Acten 1107-1415, 264 (naar 1677). Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 203 (naar het origineel).
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Registers
1677 “Dat alste register”. Oudste cartularium van de hertogen van Gelre, 1107-1415. Afschriften, ca. 1490 1 deel
N.B. Vermeld in inv.nr. 5090 en dus in het archief van hertog Karel aanwezig. Met voorin een 16e-eeuws alfabetisch register. Achterin enige losse stukken, die gezien dorsale notitie in dit register thuishoren. Afschriften van dit register: het volgende inv.nr. en GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 102. Voor de verhouding tot inv.nr. 1057 zie: Meij, 'Lotgevallen', 148-150.
De originelen die in dit deel zijn afgeschreven, zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en voor een aanzienlijk deel bekend uit gedetailleerde inventarissen die berusten in het Koninklijk Huisarchief (zie inv.nr. 5270 met de regesten daarbij). Waar dit het geval is, wordt bij de regesten behorend bij de betreffende inv.nrs. naar het afschrift in inv.nr. 1677 verwezen. De stukken die alleen bekend zijn uit inv.nr. 1677 zijn in onderstaande regestenlijst gespecificeerd (wordt nog aangevuld) met verwijzing naar Van Doorninck, Acten 1107-1415, die het gehele inv.nr. heeft uitgegeven.
Regest
1677.01-0042 Herman van Mekeren Gerardsz. verklaart 500 oude schilden ontvangen te hebben, in mindering van de 1000 oude schilden, waarvoor hertog (Willem I) hem de inkomsten van Appeltern en Maasbommel en de molen te Wamel verpand had.
Datering:
1394 september 18
NB:
Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 79vo. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 194 en Van Doorninck, Acten 1107-1415, 263.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende