Menu

De chat is beschikbaar op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00. Toch snel antwoord? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten
>
Zoektermen
82.500 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest796 SANDER SCHIMMELPENNINCK, rentmeester, maakt zekere regeling omtrent de erfopvolging in het hoorige goed tho Vendt in het kerspel Roerlo
In den jaere ons Heeren duysent viiffhondert ind dryenveertich, den zesthienden dach Augusti
Datering:
1543 Augustus 16
NB:
Afschrift in inv. no. 1120 (bijl. 95).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest791 WILHEM hertog tot Guylich verkoopt, met het beding van wederinlossing, aan HENRICH VAN WISSHEM, burger te Ruremunde, voor 900 goudgld. de inkomsten van den hof ten Breyenwege, een onder het huis Montfort behoorend leengoed, gelegen in het kerspel Lynne, ambt Montfort
Gegeven zu Duysseldorp in den jairen uns Heeren duysent viiffhondert und twe ende veertich, den thienden dach deses monatz Decembris
Datering:
1542 December 10
NB:
Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 21 van het register).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest792 WILHELM hertog tot Guylich verpandt op zekere voorwaarden den hof te Hynsbeck in het ambt Kreckenbeck voor 1500 goudgld. Aan GAEDERT VAN BOICKHOLT
Gegeven in unser stat Gladbach, den vierthienden deses maents Martini in den jaren unsers Hern 1543
Datering:
1543 Maart 14
NB:
Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 33 van het register).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest793 WYLHELM hertog tot Gulich vestigt een jaarrente van 60 rijdergld, ten behoeve van JOHAN VAN LYNDEN op den landtol ther Schuyren en verbindt bovendien de tiend Brenae in het ambt Barnefelt voor die rente
....Die gegeven is im jaer unsers Heren duysent vunffhondert drei und veirtich, dem viff und twintichsten dach des maentz Martii
Datering:
1543 Maart 25
NB:
a. Afschrift in inv. no. 405, fol. 40. In margine: "geëxhibeert desen Ven Februarii anno LI per JOHAN SLUYSKEN van wegen der weduwe JANS VAN LYNDEN"
b. Afschrift naar het voorgaande in inv. no. 406, fol. 18
c. Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 22 van het register)
d. Afschrift op papier in inv. no. 4096.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS