Menu

In de periode van 31 juli tot en met 17 augustus is de chatservice niet beschikbaar. Toch snel antwoord? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten
>
Zoektermen
83.027 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest794 WYLHEM hertog tot Gulich verpandt den hof te Oxen in senter Claes' kerspel bij Deventer en de goederen Mullynck en Griet in het gericht van Steenre voor 600 rijdergld. aan SWEHER VAN VOIRST, bevelhebber, met het beding, dat hij zekere uitkeeringen zal doen aan de gebroeders VAN CAMPHUYSS en JOHAN VAN LYNDEN
Gegeven tot Duysseldorp am sess ind twintichsten Junii, anno etc. XLIII
Datering:
1543 Juni 26
NB:
Afschriften in inv. no. 1707 (fol. 14, gecollationneerd door BELL, fol. 29, gecollationneerd door den notaris FRANCO VAN ZWETEN, en fol. 30).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest795 WILLEM THO VENDT, richter te Roe(r)loe, geeft kennis van zekere in het gericht aldaar gewezen uitspraak over het bezit van een tot het goed Haegenbeke aldaar behoorend stuk land, de Haegenbekesmaet genoemd
In den jaere uns Heeren doe men screeff dusent viiffhondert ind drye ind viertich, den twellefften dach Julii
Datering:
1543 Juli 12
NB:
Afschrift op papier in inv. no. 1120 (bijl. 105).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest796 SANDER SCHIMMELPENNINCK, rentmeester, maakt zekere regeling omtrent de erfopvolging in het hoorige goed tho Vendt in het kerspel Roerlo
In den jaere ons Heeren duysent viiffhondert ind dryenveertich, den zesthienden dach Augusti
Datering:
1543 Augustus 16
NB:
Afschrift in inv. no. 1120 (bijl. 95).
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest789 JOHAN VAN KEPPEL, landdrost, BERNDT VAN HAICKFORT namens den graaf van den Berghe en wegens het scholtambt Zutphen, alsmede burgemeesteren, schepenen en raad der stad Zutphen, stellen ENGELBERT VAN HENGEL op bepaalde voorwaarden aan tot scherprichter
Geschiet im jaer ons Heeren ende op dach als vurscr. (anno etc. XLII, opten Sondach jubilate)
Datering:
1542 April 30
NB:
Afschrift in inv. no. 297, fol. 113.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS