Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: GKN Kerncentrale Dodewaard 1
x1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Kernenergie in Nederland
3. Institutionele geschiedenis van N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)
4. Archiefvorming en inventarisatie
5. Gebruikte literatuur
6. Bijlagen
6.1. Organogram N.V. GKN vanaf juni 1971
6.2. Organogram N.V. GKN vanaf oktober 1979
6.3. Organogram N.V. GKN vanaf 1993
6.4. Historisch overzicht van N.V. GKN
6.5. Overzicht van commissies bij GKN
6.6. Overzicht van belangrijke externe relaties van GKN en hun taken
6.7. Overzicht van GKN-projecten
N.B. In chronologische volgorde. Projecten gestart in 1996, na de beëindiging van de elektriciteitsproductie van de centrale zijn niet opgenomen in de lijst.
1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Inleiding
6. Bijlagen
6.7. Overzicht van GKN-projecten
N.B. In chronologische volgorde. Projecten gestart in 1996, na de beëindiging van de elektriciteitsproductie van de centrale zijn niet opgenomen in de lijst.
Vibrasol ontwikkelingsproject
1969-1971. In samenwerking met KEMA en RCN. Doelstelling: het vervaardigen van vibrasol splijtstofelementen.
Staal Onderzoek Programma (SOP)
1970-1974. Onderzoek van proefstukken aangebracht in de reactor, die periodiek verwijderd en beproefd werden, teneinde de verandering van de mechanische eigenschappen van het reactorvatmateriaal als gevolg van bestraling te leren kennen. Staalmonsters van het materiaal van het reactorvat werden in het reactorvat aangebracht om representatieve destructieve proeven uit te voeren ter bepaling van de brosheid van de monsters. Ook wel Staalbewakingsprogramma genoemd.
Afvalwaterbehandelingssysteemproject
1976 en 1984-1986. Onderzoeks- en modificatieprogramma ter verbetering van het functioneren van de afvalwaterbehandelingssystemen. Doel: optimaliseren van de systemen en minimaliseren van lozingen van vaste stoffen op de Waal.
Dodewaard Simulatorproject
1980-1989. In samenwerking met een onderzoeksinstituut in Halden. Project ter verwezenlijking van een simulator als ondersteuning voor de opleiding en voor het op peil houden van de kennis van het bedieningspersoneel met betrekking tot het gedrag van de centrale onder normale en abnormale condities.
Project Symptoomgeoriënteerde noodbedieningsprocedures
1987-1990. Samenwerking tussen GKN, GE en KEMA met als doel de totstandkoming en invoering van specifiek voor de KCD ontworpen noodbedieningsprocedures.
Dodewaard Mixed Oxyde (DOMO)
1987-1992. Onderzoeksproject inzake bestraling van plutoniumhoudende splijtstofstaafjes.
Programma onderwaterlastechnieken
1989-1991. In samenwerking met KEMA. Doelstelling: het ontwikkelen van een nieuwe nucleaire techniek voor het aanbrengen van de afsteunconstructie voor de N8-plug aan de reactorvatwand.
Continuering Bedrijfsvoering (ConBed)
1990. Doelstelling: bepalen in hoeverre de eigen bedrijfsinstallatie voldoet aan de (in 1990) geldende internationale normen en hoe de bedrijfsvoering van de KCD verder gecontinueerd kon worden.
Probabilistische veiligheids- en risicoanalyses (projecten PRA/PSA)
1990-1994. Veiligheidsstudies en risico-analyses in samenwerking met KEMA en SAIC uitgevoerd in het kader van het project "Herbezinning Kernenergie" , een serie rapporten van de Kernfysische dienst naar aanleiding van het reactorongeval in Tsjernobyl.
GKN Upgrade Project (GUP)
1992-1996. Doelstelling: het technische voorbereiden, aanbrengen en testen van de modificaties van de centrale en het afstemmen van de organisatie hierop zodat de centrale zou kunnen worden bedreven in overeenstemming met de nieuw te verlenen vergunning en het daaraan ten grondslag liggende Veiligheidsrapport.
Project Vervanging Simulator
1994-1996. Doelstelling: ontwikkeling en opbouw van een compleet nieuwe simulatorconfiguratie, inclusief een operationeel en getest trendsysteem, een alarmsysteem en een instructeurssysteem.
Kenmerken
Datering:
1954-1996 (2000)
Auteur:
C. Boonstra, E.F.A. Pelzers, E.C. Straatsma
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres