Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: GKN Kerncentrale Dodewaard 1
x1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Kernenergie in Nederland
3. Institutionele geschiedenis van N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)
4. Archiefvorming en inventarisatie
5. Gebruikte literatuur
6. Bijlagen
6.1. Organogram N.V. GKN vanaf juni 1971
6.2. Organogram N.V. GKN vanaf oktober 1979
6.3. Organogram N.V. GKN vanaf 1993
6.4. Historisch overzicht van N.V. GKN
6.5. Overzicht van commissies bij GKN
6.6. Overzicht van belangrijke externe relaties van GKN en hun taken
6.6.1. Overheidsinstanties
1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Inleiding
6. Bijlagen
6.6. Overzicht van belangrijke externe relaties van GKN en hun taken
6.6.1. Overheidsinstanties
Arbeidsinspectie
Onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, later ondergebracht bij VROM. Was belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Kernenergiewet en de uitvoeringsbesluiten. De Kernfysische Dienst was onderdeel van de Arbeidsinspectie.
Dienst voor het Stoomwezen/vervolgens: Stoomwezen B.V.
Betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan onderdelen door de relevante documenten te beoordelen en te waarmerken, en de resultaten van de afgesproken onderzoeken mede te evalueren.
Inspectie voor de Milieuhygiëne
Overheidsdienst, onderdeel van het Ministerie van VROM. Houdt zich bezig met toezicht, opsporing en dienstverlening op het gebied van de milieuhygiëne. De hiervoor noodzakelijke metingen en studies worden door het RIVM uitgevoerd.
Kernfysische Dienst (KFD)
Overheidsdienst die volgens de Kernenergiewet is belast met het toezicht op en de inspectie van kerntechnische installaties. Viel onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, later onder VROM. In opdracht van de overheid organiseerde de KFD regelmatig audits over het veilig functioneren van de KCD.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Betrokken bij de veiligheid; bewakingsaspecten en security in brede zin.
Ministerie van Economische Zaken
Onder meer belast met het beleidsterrein energievoorziening. Binnen het ministerie is het Directoraat Generaal voor Energie (vanaf 1956) belast met onder andere de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van kernenergie.
Ministerie van Sociale Zaken/vanaf 1981 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Heeft toezicht op de bedrijfsvoering en de staat waarin de installatie zich bevindt via de KFD.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Verantwoordelijk voor het vervoer van radioactieve stoffen en ertsen en voor de lozing van koel- afvalwater.
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ vanaf 1980 Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Verantwoordelijk voor het handhaven van de volksgezondheid en belast met de bescherming van mensen tegen stralingsgevaar en besmetting met radioactieve stralen. Belast met toezicht op de bedrijfsvoering en de staat waarin de installatie zich bevindt.
Rijkskeuringsdienst van Waren/Keuringsdienst van Waren
Instelling die zich bezighoudt met de administratie en meting van radioactieve stoffen.
De Inspectie voor de Milieuhygiëne en de Arbeidsinspectie adviseren bij de vergunningverlening.
6.6.2. Internationale contacten
6.6.3. Overige relaties
6.6.4. Bij de bouw van de kernenergiecentrale te Dodewaard betrokken belangrijkste aannemers, adviesbureau's, bedrijven en leveranciers
6.7. Overzicht van GKN-projecten
N.B. In chronologische volgorde. Projecten gestart in 1996, na de beëindiging van de elektriciteitsproductie van de centrale zijn niet opgenomen in de lijst.
Kenmerken
Datering:
1954-1996 (2000)
Auteur:
C. Boonstra, E.F.A. Pelzers, E.C. Straatsma
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres