Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
782 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
5 De Edel en Erentfeste Wilhem Zuijlen Bentinck als oom en momber van vaderszijde der nagelaten kinderen van wijlen Wilhem Bentinck de jonge Sanderss, in zijn leven gewezen richter in het Oldebroek, en zijn huisvrouw Juffer Geertruidt van Zuijlen van Nijvelt en Gerrit van Orlo als gemachtigde van de Edele en Erentfeste Amelis van Zuijlen van Nijevelt Corneliszoon, der rechten licentiaat, raad, en Splinter van Hamersvelt als ook oom en momber en resp. assistenten en gemachtigden van de voorzegde kinderen blijkende bij een procuratie, op 21-01-1598 voor schout, burgemeesters en regeerders der stad Utrecht gepasseerd, hebben in kwaliteit voorzegd en vanwege de voorzegde kinderen verklaard en vanwege mits dezen dat Joost van Reidt, griffier van de Lenen dezes vorstendoms Gelder en graafschaps Zutphen, en Jenneken van Bemmel e.l. tot behoef van de vnd. kinderen aan een alinge onverdeelde summe geteld en uitgericht hebben 400 keizers gl., waarvoor comparanten in kwaliteit voorzegd verkocht en opgedragen hebben en verkopen en opdragen in kracht dezes aan Joost van Reidt en Jenneken van Bemmel e.l. een rente van 25 keizers gl. jaarlijks uit der voorzegde kinderen huis en hofstede, gelegen in de Konignstraat aan de ene [hier ontbreekt een passage] en in Bentinkcsteeg aan de andere zijde uitgaande, te betalen op Kersmisse 1598 eerstaan en zo voort [enz.], naar wijdere inhoud eens contracts, op 09-08-1597 opgericht;
Datering:
[ongedateerd] [[tussen 16-02-1598 en 20-02-1598]]
Folio:
2r-2v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
 
 
 
 
 
Regest
95 Gerrit Cornelissen voor hem zelf en zich sterk makende voor Anna Annes, zijn huisvrouw, burger en burgerse te Staverden, voor dewelke zijn huisvrouw hij belooft binnen jaars als tegen Assumptionis Mariae 1599 uit te brengen behoorlijke brief van rectificatie, heeft in zulker kwaliteit opgedragen aan Jerephaes Janssen en Stijn Cleeffkens, zijn vrouw, hun gerechte aandeel, recht en gerechtigdheid, hem en zijn huisvrouw mits dode van Johan Remboldts, de zoon van Remboldt Annes, aanbestorven aan huis en hofstad, genaamd in den drie Vriessen, gaan de Sabelspoort gelegen, de gemene straat, gaande achter de muur, ter ener- en Johan van Enss ter andere zijde [enz.]; [in margine: deze retificatie gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Staverden op 25-07-1599 [enz.]];
Datering:
16-08-1598
Folio:
24v-25r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
 
 
 
 
 
Regest
727 Thonis Duijm en Aerndt van Berckhuysen als omen en bloedmombers van Jurrien die portiers nagelaten kinderen, Gerrit Jurriens en [niet ingevuld] e.l., Item Theleman Gerrits, wezevader, vanwege Evertyen Jurriens sub et re Derrick Janssen en Methyen Henricx e.l. huis en hofstad, gelgen aan het Landt van der Merck op de Beek tussen huis en hofstad van Johan van Lennich ab una en van Coenraet Gerritsen Haegen ab altera [enz.];
Datering:
14-01-1603
Folio:
226v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
 
 
 
 
 
Regest
782 Engell then Nyenhuiss roedrager dixit dat hij op 7 januari 1603 ter instantie van Anne, de weduwe van zal. Claess van Raettingen, en Henricxken Pelgrums, weduwe van zal. Goessen Aloffs, als gewezen pachters gepeind heeft aan alzulke 300 gl. als de semptlicke erfgenamen van zal. Hanss Biermans door de heren gedeputeerden des Arnhemsen kwartiers toegelegd zijn, onder de burgemeester en ontvanger Johan van Danss berustende, en dat voor de summe van 121 Carolus gl., herkomende van door zal. Hanss Biermans verschulde imposten van de wijnen, bij zijn leven ingeslagen en onder zijn tafelgasten uitgetapt en gesleten [enz.];
Datering:
11-01-1603
Folio:
263r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende