Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
968 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
887 Jr. Johan van Gent, heer tot Oyen en Dieden, constituit Mr. Wilhelm Sluijsken, griffier van den Hove, Peter Verstegen, secretaris, en Gielis Engelen, Peter Chous en Gerard Sluijsken in de zaak tussen in- en uitleiding, aangevangen door Claess Janss als gemachtigde van Dedrick van Holdinckhusen toe Bergen, Christiaen van Plettenburch tho Leenhuse en Lubbert van Brembt tot Wittem op des constituents goederen in Veluwezoom gelegen, et in omnibus causis en neffens diezelve Herman Corneliss, burger te Tiel, in de zaak, die comparant te doen mag hebben voor den Hove alhier of op andere plaatsen, rakende het gerezen different over geattentierde kribbinge van Altforst door de Maas op des comparants middelweert [enz.];
Datering:
17-06-1608
Folio:
353v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
412
 
 
 
 
 
Regest
55 Jonker Johan van Gent en Joffer Wilhelma van Wachtendonk e.l., heer en vrouw tot Oijen en Diden, verklaren, Alzo hun L. aan Dedrick van Dorth en Joffer Margrita tho Boecop e.l., heer en vrouw tho den Rosendael, verkocht en opgedragen hebben een vierdendeel van zekere bouwinge, genaamd den hoff tot Westringen, ten deel in de vrijheid en schependom van Wageningen en ten deel in de heerlijkheid van Indoornick gelegen, en bij de opdracht beloofd dat voorzegd vierdendeel de kopers te wachten en te waren, dat zij daarom de voorzegde heer en vrouw tot Oij voor alles wat op dat vnd. vierdendeel aan voorkommer en voorplicht zou mogen vallen of oprijzen, ter rechter waarschap gesteld hebben en mits dezen stellen hun behuizing, staande tegen de grote kerk alhier, met al zijn recht en toebehoren en ten tweeden de hoofdsom van 26000 gl. en de rente daarvan, zoals comparanten op de Egmontsche- en Aenholtsche tol jaarlijks sprekende hebben, om daaraan alle hinder en schade van voorplicht en voorkommer met peinding te kunnen verhalen;
Datering:
10-06-1603
Folio:
20r-20v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
412
 
 
 
 
 
Regest
547 Johan Cripsell heeft gerichtelijk geapprobeerd en gelaudeerd de koopcedul van de voorzegde huize, opgericht op 20-01-1606 en getekend door Cornelis Jurriens, merk [merkteken; zie manuscript], de hand van Jan Crispell, Evert Roloffs, Gerrit Hermssen en Henrick Wynen, belovende de alinge inhoud van dien aan Cornelis Jurriens op dagen en termijnen, daarin genoemd, te zullen voldoen [enz.];
Datering:
11-07-1606
Folio:
203v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
412
 
 
 
 
 
Regest
937 De Edele en Erentrijke Jonffrouw Elizabet van Doirninck genaamd Lattoirs, krankelijk aan den lijve, doch goedes verstands wezende, te kennen gevende dat zij ter harte genomen en overdacht heeft de zwakheid en vergangelijkheid des menselijken geslachts en dat er niet ongewissers is dan de ure des doods en derwege bedacht en voornemens van haar tijdelijke goederen, die haar God almachtig door zijn goede mildigheid verleend heeft, een testamentaire dispositie te maken [enz.]; - verklarende dienvolgens haar uiterste wil en begeren te zijn dat, zo wanneer God almachtig zijn godlijke wil over haar ter afscheid harer ziele van haar lichaam wil laten geschieden, dat haar arme ziel zijner godlijke genade en barmhartigheid bevolen mag zijn en dat haar lichaam eerlijk ter aarde gebracht en bestadet mag worden; - geeft en maakt daarna haar nicht Sophia van Doerninck alle hare meubelen en gerede goederen [enz.], tegenwoordig wezende en staande ten huize van Jonker Aernt van Ulfft; hiervan uitgezonderd alle deze nabeschreven gerede goederen, die zij aan verscheiden personen, hierna volgende, gelegateerd heeft als nl.: - geeft en maakt, testatrix, aan haar nicht Elizabeth van de Sande haar bedde met zijn toebehoren van laken, deken, kussen, pueluw en de bedstede, waar zij, testatrix, tegenwoordig op- en in ligt; - Item geeft en maakt zij nog verder Jonker Dederick van Eck, raadsvriend der stad Arnhem, 2 hoge clockpotten; - Item de Begijnen van Renkum, nl. zuster Derrisken Sebiss en zuster Gysbertgen, elk een pond groot; Item Jonker Ulfft 40 pond boter, die zijn L. van Renkum gebracht zullen worden; - nog geeft testatrix Joffer van Meeckeren de oude haar beste [rok]; - en zuster Aeltgen in Sint Agnietenklooster een pond groot, de priorinne van Bethanien van gelijke een pond groot en Grietijen Pastoirs te Embrick haar beste [?] [enz.];
Datering:
24-09-1608
Folio:
370r-370v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
412
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende