Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
683 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
2 Philips Croijs heeft zich voor de voorzegde Bussonnet te borge geconstitueerd gedurende de tijd van nog 3 jaren, ingegaan na verschrijving der vooraangetogene obligatie, te weten van meiavond 1608, gestalt dat iemand binnen de voorzegde tijd te voorschijn kwam die op de voorzegde halve bouwhof enig recht wilde pretenderen of zich nader tot de voorzegde obligatie van 300 gl. en de verschenen interesse van dien mocht onderstaan te qualificeren, dat Croijs in zulke geval beloofd en verzekerd heeft, belovende en verzekerende mits dezen, de vnd. Bussonnet daarvan met alle kosten, schaden en interesse, daarom gedaan en gelegen, volkomenlijk te guaranderen, te vrijen en te ontheffen onder verband van zijn persoon en alle zijn gerede en ongerede goederen, specialijk van zijn huis en hofstad, waarin hij tegenwoordig woont, genaamd den golden Arnt [enz.];
Datering:
02-01-1609
Folio:
1r-1v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
413
 
 
 
 
 
Regest
272 Andries van Ryssen becker constituit Jacob Velthoen, procurerende voor de gerichtsbanke te Zutphen, om ter vriendschap of met recht in te vorderen en te ontvangen alzulke pachtpenningen als Wessel van Santbergen hem, constituent, van gepacht land vermogens pachtcedul deugdelijk schuldig is [enz.];
Datering:
02-06-1610
Folio:
107r-107v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
413
 
 
 
 
 
Regest
582 Herman van Wijhe en Catharina van Aken [e.l.] sub et re Jr. Gijsbert van Wijhe een jaarlijkse lijfrente van 30 gl. uit e.l. behuizing in de Turfstraat, Evert van Wijer ab uno- en de weduwe van Jan Cloeck ab altero latere, en voorts uit alle andere e.l. goederen, in de stad en schependom van Arnhem gelegen, te betalen op Pinksteren 1613 eerstaan et sic deinceps, des is versproken en tussen partijen overeengekomen dat deze rente duren en betaald zal worden zolang als Gijsbert van Wijhe voorzegd in leven is en langer niet [enz.];
Datering:
19-06-1612
Folio:
236r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
413
 
 
 
 
 
Regest
581 Ermgardt Kreijenfenger, weduwe Bernt Pas, heeft verklaard dat de burgemeester Egbert van Wetten haar afgelost en ten enenmaal kwijtgekocht heeft zekere rente van vijftenhalve goudgl. sprekende op zijn L. behuizing in de Oeverstraat, hem daarvoor goeder uitrichting bedankende [enz.];
Datering:
19-06-1612
Folio:
235v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
413
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende