Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
964 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
953 Joffrouw Evermoeth van Essen, weduwe van wijlen Doctor Frederick van de Sande, en Judeth van de Sande, zich mede sterk makende voor haar broeder Doctor Johan van de Sande, Milika then Loe, weduwe van wijlen Johan van Reijde, [vervolgens ontbreekt een deel van de tekst der akte, waarna] dochter Clara van de Grave; Item Thomas van Bemmell, Peter Swem uit naam en zich sterk makende voor zijn huisvrouwen moeder Geesken Heuckenhorst, weduwe van wijlen Garrit Wyntges, en Reiner Everwijn hebben geconstitueerd en machtig gemaakt en constitueren en maken machtig bij dezen Johan van Reyde om nevens andere vrienden en crediteuren te Amsterdam, die gelijke volmacht hebben, te gaan voor hun resp. deugdelijk achterwezen op hun resp. zwager, oom en neef Henrick Wyntges Balthazarsen voor kooppenningen der aangekochte landerijen op Tessel en van een huis binnen Kampen, genaamd Cannenburch, door wijlen Everhardt van Reyde nagelaten, ook van opgeboerde penningen van deszelfs Reyds sterfhuis, mede van ter vriendschap voorgestrekt geld, alles vermogens klaar schijn en bescheid van custynghbrieven, rentverschrijving en van studentenhandschriften en anders, hun resp. zowel ter oorzake van hoofdsom als verlopen interesse, waarvoor zij deslang ter vriendschap tevergeefs gevordend hebben, en deszelve Henrick Wyntges landerijen op Tessel bij den Hoorn, in den buitenste buijttene Uijll gelegen, met recht te bespreken en te verwinnen naar stijl en gebruik van het gericht op het eiland Texel;
Datering:
18-08-1618
Folio:
368r-368v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
414
 
 
 
 
 
Regest
960 Meynte Willemss, huisvrouw van Willem van Reemst, haar echte man, heeft geconstitueerd en machtig gemaakt de voorzegde Willem van Reemst, haar eheman, om mede van harentwege voor gebeurlijke overheid of gerichte te cederen en op te dragen Aelbert Buecker, wonende te Brummen, een hofstedeken, genaamd Lutteken Brummen, gelegen in de kerspel Brummen, in aller gestalt hetzelve aldaar in zijn bepalingen gelegen is;
Datering:
09-11-1618
Folio:
371r-371v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
414
 
 
 
 
 
Regest
577 Geerlich Claessen en Heijle Pouls e.l. sub et re Zijn G. grave Ernst van Nassau alzulke getimmer van huis en schaapschot, mitgaders gepoot van bongard als zij comparanten hebben in de helft van de Mussenbergh, dewelke Zijne G. bij erfscheiding op 06-04-1615 toegevallen is, welke getimmer en gepoot als voorzegd comparanten van Derck Mindervoet als het recht hebbende van Derrisken de Roeij met haar kinderen aanbestorven is;
Datering:
20-04-1616
Folio:
214v-215r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
414
 
 
 
 
 
Regest
951 Johan Beerntsen hopman potentiavit de erentfeste en geleerde Hellebrant Hoppers, advocaat binnen de stad Groningen, in causa contra Boldewijn Peterssen et alios quoscumque ad lites ter causa van obligatie ter summe van 81 gl. 3 stuiver 12 penningen [enz.];
Datering:
08-08-1618
Folio:
367r-367v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
414
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende