Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.215 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
1013 Johan Christensen Rosbeck als gemachtigde van zijn grootmoeder Aelken die Klocke, geboren te Winterswijk bij Brefoort, geassisteerd geweest met haar zwager Erick Christensen vermogens procuratie, op 07-02-1639 gepasseerd voor burgemeesters en raad der stad Druntheim in Noorwegen, sampt heren Oloff Parschbiergh zu Zernis, erbgeseten Ritter ambtman over het ambt en leen Druntheim, heeft in zodane kwaliteit opgedragen en vertegen ten behoeve van Tonis Janss en Fijke Cornelissen, zijn huisvoruw, het gerechte vierde part van huis en hofstede, gelegen in de Rijnstraat bij de Rijnpoort, erfenissen Evert Haeck ter ener- en Reijner Everwijn, chirurgijn, ter andere zijde, zijnde hetzelve vierde part zijns, comparants, principalinne aangeerfd door dode van Gaertge ter Klocke, [---] gelovende hetzelve vierde part daarop de e.l. cessionarissen en hun erven te wachten en te waren jaar en dag [enz.], en opdat e.l. cessionarissen in deze te zekerder en wel bewaard mochten, is gecompareerd Bernt Henricks en heeft daarvoor en voor de evictie van het vierde part des huizes voorzegd tot waarborg gesteld zijn huis en hofstede, gelegen in de Oeverstraat achter de put bij de Rijnpoort, erfenissen Jurrien Peters ter ener- en de toren van de stadsmuur ter andere zijde, en zulks ter summe van 100 gl. en een rijksdaler, die de voorzegde Johan Christensen Rosbeck voor zijn gedachte principalinne over het vierde part in de erfenis van Gaertge ter Clocke aangetogen alle schulden en lasten ontvangen heeft;
Datering:
29-10-1639
Folio:
400r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418
 
 
 
 
 
Regest
1087 Anneke Morleth, weduwe van Johan van den Have, heeft aan Gaert Cornelissen en Grietge Kosten, zijn huisvoruw, tot waarschap gesteld hun huis en hofstede, alhier in de Weverstraat gelegen tussen erfenissen van Hendersken Morleth ter ener- en van Claes ter Hoeven ter andere zijde, de tijd van 33 jaren en 4 maanden gedurende, en zulks voor zeker erf en goed als huis, hof en bongard, groot omtrent 1 morgen, nog 2 morgen bouwlands, genoemd Juttecamp, 3 morgen weiland, genaamd de Lentsche Mehn, 3 morgen bouwlands, geheten de hoge Voorst, 1 morgen bouwlands in het Valborger velt en 5 morgen en een half hont en 13 roeden weilands in het Valborgerbroeck aan Woltersdijck, tezamen in den ambte van Overbetuwe, kerspel Valborg, gelegen, Item voor 6 morgen bouwlands, genaamd de lege Worst en het Warrenhoofft, Item een stuk bouwlands, geheten den Altenae, en laatstelijk voor 3 morgen weilands, in de vnd. ambte, kerpel Elst en buurschap Eijmeren, liggende, alles nl. in dezer gestalt dat haar, comparantinne, huis en hofstede voor de gespecificeerde goederen zal te waar staan van dat dezelve goederen zijn vrije erven en goederen [enz.]; en heeft comparante de voorzegde waarschap alzo gesteld onder beding en reserve, indien zij dienthalve enige zwarigheid kwam te lijden of haar voorzegde huis en hofstede daarvoor met recht besproken wierden, dat haar gezamenlijke broeder, zusters en medeerfgenamen daarvan pro quota zullen afdracht doen en schadeloos houden, alzo de voorzegde goederen door haar ouders Johan van Morleth en Adriana van Harscamp zal., gewezen e.l. in hun leven, aan de bovengenoemde kopers met belofte van waarschap alle op 09-02-1632 verkocht zijn geweest;
Datering:
29-09-1641
Folio:
426r-426v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418
 
 
 
 
 
Regest
736 Johan Geerlichs als gemachtigde van Metgen Ridders, weduwe zal. Willem van Bommel, als bestemoeder en naaste momberse van de nagelaten onmundige kinderen van zal. Claes Olijslager en Beertge van Bommel, gewezen e.l., mede als gemachtigde van Govart Willems vermogens 2 procuraties, de ene gepasseerd op 27-02-1628 voor Diederick Smit, burgemeester, en Berent van Briell, schepen der stad Emmerik, en de ander, op 10-01-1628 voor Johan Adriaens van Warmenhuijsen, notaris publicq in 's Gravenhage bij den Hove van Holland geadmitteerd, en getuigen, mitsgaders Willem Willems voor hem zelf als erfgenamen van Henrick Olijslager, [---] hebben opgedragen en met hun vrije wil vertegen ten behoeve van Willem Everts het gerechte vierdepart van huis en hofstede, 't blauwe schaep genaamd, op den kleinen Oort gelegen, waarvan de andere drievierde parten de gemelde Willem Everts zelf toebehoren, erfenissen van Johan Dibbets, leengriffier, ter ener- en van Henrick Brouwer ter andere zijde;
Datering:
28-06-1628
Folio:
293r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418
 
 
 
 
 
Regest
735 Willem Cock en Swaentge Janss e.l. hebben verklaard deugdelijk schuldig te zijn aan Wolterken Oerincks, weduwe van zal. Peter Elberts, voor de ene helft en aan Elbert Peters, Kerst Rijcken en Jutgen Peters, Gaert Peters en Marriken Peters, resp. e.l., mitsgaders de onmundige kinderen van zal. Anneken en Fijken Peters voor de andere helft de summe van 900 gl., herkomende van resterende kooppenningen van huis en hofstede, gelegen in de Oeverstraat tegenover de Kortestraat, de gemene steeg ter ener- en de weduwe van zal. Dirck Driess ter andere zijde, belovende e.l. comparanten dezelve 900 gl. gedurende het leven van voorzegde Wolterken Oerincks en nog 2 jaren na haar dood te verrenten met 54 gl. jaarlijks, waarvan het eerste jaar verschijnen zal op Pasen 1629 en zo vervolgens [enz.], verbindende e.l. comparanten daarvoor hun huis en hofstede boven genoemd;
Datering:
18-06-1628
Folio:
292v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende