Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.002 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
288 Jan Hermanss genaamd Stavast voor hem zelf en als vader en momber van zijn onmundige dochter Anna Catharina, ehelijk geprocreeerd bij Aeltgen Alberts zal., sub et re Jan van Osenbrugge en Tobbe Janss e.l. huis en hofstede, staande en gelegen in de Kromme elleboog, Anna Bartolts ab uno en Evert Becker ab alio latere [enz.];
Datering:
10-05-1650
Folio:
122r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
419
 
 
 
 
 
Regest
1002 Jan van den Berch, Agniet Michiels, weduwe en boedelhouderse van zal. Cornelis van den Berch, voor haar zelf en zich sterk makende voor haar kinderen, door de vnd. Cornelis van den Berch geprocreeerd, en derzelver ehemannen, Item Jan van den Berch den olden voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn huisvrouw Lijsbet Caris, Item als gemachtigde van Anthonis Hermss en Engel van den Berch e.l. volgens volmacht, op 03-06-1664 gepasseerd voor schepenen te Alden Calcar, sampt als gemachtigde van Johan Krechting en Sibilla van den Berch, zijn huisvrouw, in conformité van volmacht, op 03-06-1664 voor burgemeesters en schepenen der stad Emmerik gepasseerd, en laatstelijk als gemachtigde van Wolter Nijentap en Jannetjen van Stroebeeck, zijn huisvrouw, en Johan Kerckenraet en Anneken van Stroebeeck e.l. volgens volmacht, op 02-06-1664 voor richter en schepenen der stad Zutphen gepasseerd, sub et re Horatius van de Velde en Maria Harleus e.l. huis en hofstad, gelegen in de Kerkstraat [enz.];
Datering:
09-06-1664
Folio:
378r-378v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
419
 
 
 
 
 
Regest
1001 Steven Schut en zijn huisvrouw Hendrina Noot sub et re hun, comparanten, moeder en schoonmoeder Ida van de Water voor een summa van 1095 gl., 13 stuiver wegens verschoten penningen alle hun comparanten, goederen, geen uitgezonderd [enz.], en in specie die in de stad en schependom gelegen zijn, alsmede hetgeen door hun, comparanten, moeder in huwelijks voorwaarden aan dezelve is beloofd, zijnde 29 gl. jaarlijks voor huishuur, mitsgaders nog der comparanten pretensien wegens zal. Balthasar Noot van vaders en schoonvaders versterf, die dezelve nog zijn competerende [enz.];
Datering:
19-10-1664
Folio:
378r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
419
 
 
 
 
 
Regest
1000 Johan van Reemst en Anneken Alertss e.l. sub et re Arnt van Schevickhaven en Naeleken Verstegen e.l. huis en hof, staande en gelegen op de kleine Oort op de hoek van de Weverstraat, Willem Janss van Barnevelt ter eenre- en de Weverstraat ter andere zijde;
Datering:
04-08-1664
Folio:
337v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
419
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende