Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
1.014 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.08. 1476-1500
Regest
642 Johan van Baer, begerende als een kloosterbroeder van Bethlehem door het kapittel begraven te worden, onder voorwaarde dat hij binnen twee mijlen wegs van Bethlehem kwam te sterven, belooft daarvoor 25 Rijnsche gulden na zijnen dood te betalen, hetgeen mede bezegeld wordt door zijnen broeder Frederik van Baer
Datering:
1483 maart 8 (In den jaeren ons Heren dusent vierhondert ende drieentachtentich des saterdages voir mydvasten)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.11. 1576-1595
Regest
881.01 Brief door verontwaardigde huisluiden van Garner aan hen die hun hout gekapt hebben, hun andere (tenderes) en zaad afgenomen buiten alle wetten, wil, consent en hun goeden en klooster naar uw (geadresseerde) wil hebben gebruikt, neergehaald en afgebroken en weggevoerd
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.04. 1376-1400
Regest
285.01 Gheryt van Berentfelde en Alard van der Hape, huwelijkslieden van wege de heer van Vorst, verklaren, dat in de kamer van de proost te Belheym de huwelijksvoorwaarden zijn vastgesteld tussen Angnese, dochter van de heer van Vorst, en Stheven, oudste zoon van de heer van Wissche
Datering:
1381 juni 23 (up Sunte Johannes'avent tho mydensomer)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. Oorspr. De zegels van de uitvaardigers zijn verloren.
Dit stuk heeft waarschijnlijk berust onder de proost van Bethlehem. Van de huwelijksvoorwaarden zelf waren twee oorkonden opgemaakt, welke bestemd waren om te worden bewaard, onderscheidenlijk op het huis Keppel en op het huis ter Borch. Dit stuk dateert van veel latere tijd dan het huwelijk. Het behoort niet tot het archief van de heren van Wisch.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.01. 1200-1300
Regest
16 Frederik van Rheden, broeder van het Duitse huis te Dieren, bericht de pastoor van Ede, het huis Doesburg in de parochie Ede te hebben gegeven aan het klooster Bethlehem (bij Doetinchem) en laat weten waaraan een pachter van dat huis zich heeft te houden inzake levering en betaling van de pacht
Datering:
1231-1232 of iets later (Datum apud Didern in domo nostra)
NB:
Zie Oorkondenboek van Gelre en Zutphen IV, nr. 1232.12.31 en De Geer, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, 464. Zie Cartularium (inv.nr, 976) 11v en 44.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende