Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
734 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Bijlagen
6. Regesten
N.B. Bij de datering van de regesten is, in de gevallen dat het probleem zich had kunnen voordoen, geen rekening gehouden met een mogelijk gebruik van de in Arnhem wel toegepaste Kerststijl (reg.nos. 29, 41, 88, 108, 109, 129, 273, 305). Aanwijzingen dat deze stijl door de Broederschap zou zijn gebezigd, zijn overigens ook niet voorhanden.
Regest
318 Johann van den Berghe en Gijsbert van der Hoeven, huismeesters van de Broederschap, verklaren dat zij aan Henrick in de Clock en zijn vrouw Geertruidt voor een bedrag van 200 Carolusguldens ad 20 stuiver hebben verkocht een rente van 12 Carolusguldens 's jaars, gaande uit de gasthuiswaard in het ambt van Overbetuwe, kerspel Elden, op de Praest langs de Rijn, aan de ene zijde begrensd door het land van Thomas Roest, aan de andere zijde door de weg naar Nijmegen, en in het westen eveneens door een openbare straat
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Beheer der financiën en goederen
2.1. Stukken van algemene aard
102 Register bevattende afschriften, voornamelijk van akten betreffende renten, eigendomsoverdrachten en schulden, over de periode 1336-1422. Opgemaakt in de 15e eeuw, 1336-1422; opgemaakt in de 15e eeuw. 1 band
N.B. Zie reg.nos. 2-6, 10, 13-20, 22-32, 35-42, 45-48, 50-57, 59-60, 63-69, 71, 73, 75, 77-78, 80, 82-92, 94-96, 98-109, 111, 115, 120, 124-125, 127, 129, 133-134, 136-140, 143-144, 146, 148-149, 151-156, 159, 161, 163-164.
Deze band - reeds voor Nijhoff's inventarisatie (1866/1867) op onbekende wijze van het archief van de Broederschap afgedwaald en daarin in juni 1963, na aankoop via het Amsterdamse antiquariaat Hertzberger & Co, weer teruggekeerd - omvat 39 perkamenten bladen en heeft grotendeels het karakter van een cartularium, Nochtans is, hier zowel als ten aanzien van de inv.nos. 103-106, gekozen voor de ruimere (zij het evenmin geheel bevredigende) term "register", omdat ook elementen van een "legger" of "blaffaard" zijn te onderkennen.
Voorin (folio 1-6) bevindt zich een staat van vervaldata van diverse renten, pachten en tijnsen ("Dit sijn die tijnse ende reynten des gadeshuys des goeden Sunte Nycolaus tot Arnhem dat ghetimmert ende ghesticht wert in 't jaer ons heren (sic!) dusent driehondert een end vijftich") en vervolgens (folio 6 verso) de tekst van de eed van de Broederschap.
Regest
50 Ghisebert van den Gruuthuus en Herman van Duren, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Jutte, vrouw van wijlen Gosen van den Gruuthuus, en haar zoon Garselys, hebben overgedragen aan Evert van Apeltern een rente van 2 pond 's jaars, gaande uit hun huis en erf, welke rente losbaar is met 11 pond voor elk pond
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
930 Akte waarbij Herman Janssoen 1/3 deel van een huis en erf aan de Nieuwe Markt en de stadswal overdraagt aan Aelbert Janssoen, 1556. 1 charter
N.B. Zie reg.no. 316.
Regest
316 Johan van Ryngenbergh en Derick Heymerick, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Herman Janssoen overgedragen heeft aan Aelbert Janssoen een derde deel van een huis en erf aan de Nyhe Marckt aan de stadswal, gelegen tussen huis en erf van Luytgen Kortmaicker en dat van Thonys die Becker
Datering:
1556 juni 23
NB:
Oorspr. (inv.no. 930); met het zegel van de eerste oorkonder; dat van de tweede is verloren gegaan.
Toegangsnummer:
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
 
 
 
 
 
Inventaris
Bijlagen
6. Regesten
N.B. Bij de datering van de regesten is, in de gevallen dat het probleem zich had kunnen voordoen, geen rekening gehouden met een mogelijk gebruik van de in Arnhem wel toegepaste Kerststijl (reg.nos. 29, 41, 88, 108, 109, 129, 273, 305). Aanwijzingen dat deze stijl door de Broederschap zou zijn gebezigd, zijn overigens ook niet voorhanden.
Regest
316 Johan van Ryngenbergh en Derick Heymerick, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Herman Janssoen overgedragen heeft aan Aelbert Janssoen een derde deel van een huis en erf aan de Nyhe Marckt aan de stadswal, gelegen tussen huis en erf van Luytgen Kortmaicker en dat van Thonys die Becker
Datering:
1556 juni 23
NB:
Oorspr. (inv.no. 930); met het zegel van de eerste oorkonder; dat van de tweede is verloren gegaan.
Toegangsnummer:
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende