Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
2.429 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
6. Bijlagen
5.2. Briefregesten
Regest
907 KARL, Romischer keizer enz., aan (de stad Arnhem). Schrijven over de verlating en overgifte door WILHALM, hertog tot Gulch, Cleve enz., van Geldern en Zutphen. Oorspr. op papier in Inv. no. 4683, fol. 211, met de onderteekening van den oorkonder
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlagen
5.2. Briefregesten
Regest
107 FRIDERICH, Romisch keizer enz., aan de stad Arnheim. Dagvaarding op klachte van WILHELM, heer tot Buren en tot Bosingk, op een rechtsdag, wegens het in verbinding staan met ARNOLD VON EGMUND. Oorspr. op papier (Inv. no. 180)
Datering:
(14)57 Juli 2 [zu Villach am andern Tag des Monatz Julii anno Domini etc. septimo unsers Reichs im achtzehendem und des Kaiserthumbs im sechszten Jare]
Toegangsnummer:
2000 Oud archief Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlagen
5.2. Briefregesten
Regest
7 KARL, Romischer keizer enz., aan de stad Arnhem. Bericht, dat hij WILHELM, oudsten zoon van Gulich enz., met Gelre en Zutphen heeft beleend. Oorspr. (Inv. no. 155)
Datering:
1377 November 30 [zu Achen an Sante Andres' Tage unsrer Reiche in dem zwey dreissigisten und des Keisertums in dem drey und zwenzigisten Jaren]
NB:
Gedrukt: NIJHOFF, Gedenkwaardigheden III, no. 38.
Toegangsnummer:
2000 Oud archief Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlagen
5.1. Regesten
N.B. De aanwezige zegels zijn van groene was, voor zooverre niet bij de beschrijving is aangegeven, dat zij van witte of roode was zijn vervaardigd.
Regest
697 SIGMUND, Romischer koning enz., dagvaart voor de derde maal bannerheeren, ridderschap en steden van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutpfen, om zich op den eerstvolgenden rechtsdag te Nuremberg te komen verantwoorden over de klachten, welke vermeld staan in den brief d.d. 1430 December, 15 (Regest 694). Oorspr. (Inv. no. 5454), met het zegel van den oorkonder in roode was
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende