Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.117 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
407 Richard Wijnen en Jacob Coets, der rechten Doctoren, als gemachtigden van de E.E. Gillis Everwijn, schepen, en Willem Muis, rentmeester dezer stad, tegenwoordig in "ostage" gedetineerd wegens dit kwartier en stad binnen Maastricht, vermogens procuratie, op 06-08-[1675] stijlo novo voor Lt. Stas en Dor. de Bruin, schepenen van beide hoge gerichte der voorzegde stad Maastricht gepasseerd, hebben ten behoeve van de Heren Gedeputeerden dezes kwartiers, alsook van de magistraat dezer stad, mitsgaders de Heren Peter Noijen, raad van den Hove van Gelderland, en Hermannus Coets, schepen dezer stad, verbonden nevens de personen van hun principalen alle derzelver goederen, zo in deze stad en schependom als in Over- en Nederbetuwe, Veluwe en Veluwzoom gelegen, om daaraan te verhalen zodane schade en interesse als dezelve in cas van ontwijking van hun vnd. principalen uit vnd. stad Maastricht gedurende de tijd van 2 maanden, waarin hun vrijheid door de heer intendant du Monceaux op de borgtocht van de Heer Heldevier van daaruit niet te zullen ontwijken is toegestaan om te logeren in vnd. stad, waar het hun zoude goeddunken [enz.];
Datering:
03-08-1675
Folio:
141r-141v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
 
 
 
 
 
Regest
333 Charl Wagre, gewezen weesvader van het Nieuwe weeshuis, sub et re ten behoeve van Anneken Janssen, huisvrouw van Christoffel du Mée, de helft van huis en hofstede, staande en gelegen op de oude Markt, waar het rat van avonturen uithangt, Aloff Michielsen Cruijmer ter eenre- en de weduwe van Jurrien Peters ter andere zijde;
Datering:
13-01-1672
Folio:
114r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
 
 
 
 
 
Regest
919 Idem hebben in die kwaliteit verkocht, opgedragen en met hun vrije wil vertegen aan en ten behoeve van Johan Janssen en Margareta van Dalen e.l. voor een somma van 300 gl., die zij bekennen ontvangen te hebben, een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part in den Hoeckamp in het Arnhemse broek, zoals hetzelve de overledene is aanbestorven uit de boedel van Warner Janssen en Jenneken van Berckhuijsen [enz.];
Datering:
04-03-1690
Folio:
451v-452r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
 
 
 
 
 
Regest
1084 Stephanus Beck en Alletta Engelen e.l. verklaren voor een zekere somme van penningen, waarvan zij e.l. voldaan en betaald zijn, te cederen en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Frederik Post en Anna Maria Colinx e.l. een rente van 40 gl. jaarlijks, losbaar met 800 gl. kapitaal, en dan nog een rente van 10 gl. jaarlijks, losbaar met 200 gl. kapitaal, voglens zegel en brieven, daarvan zijnde, d.d. 20-02-1658 en 20-03-1658, beide gevestigd in het huis van wijlen Frederik Hellebrants Post, op de Oude Markt staande en gelegen [enz.];
Datering:
23-08-1693
Folio:
515r in margine
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende