Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
750 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
367 Wynant van Dornynck en Daem van Delen, schepenen, tuigende over hen zelf als overste huismeesters van Sunte Anthonis buiten Arnhem sub et re Jacop van Tuyl ad usum der kerk van Oosterbeek een hofstad, gelegen te Oosterbeek, een gemene straat ab una en een hofstad, waarop de koster woont, ab alia;
Datering:
6a in profesto Andree 1544
Folio:
72v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
391
 
 
 
 
 
Regest
627 Henrick die Groiff, erfvoogd tot Ercklenss, heer tot Lathem, heeft verlijd en bekend - Alzo Joffer Cristina, zijn huisvrouw zal. gedachten dochter, Joffer Aleydt Boschoff, van haar aldemoeder gegeven waren 1400 enkele gouden keurvorster overlenssche Rijnse gl., die zij van goede geleende gelde ten achteren was bij onze genedige lieve heer hertog Kaerll, hoog loffelijker gedachten, die de de erfvoogd voorzegd van zijn vorstelijke genade ontvangen en voorts gekeerd heeft in zijn eigen zaken en schulden en voorts in schulden zijner vorstelijke genade, waarvoor de erfvoogd beloofd heeft, zo bekent de erfvoogd dat hij of zijn erven Joffer Aleydt voorzegd of haar erven die 1400 enkele gouden keurvorster overlenssche rijnse gl. goedlijk en wel wederom uitrichten, vernoegen en betalen zullen zo dat zij bij de betaling geen hinder of schade hebben, krijgen noch lijden zullen; waar het zaak dat gebrek of hinder waar of kwam in de betaling erit sub expandatione en met recht to verhalen aan en uit 4 morgen lands, die de erfvoogd voorzegd liggende heeft in Arnhemmerbroek opt veerstadt te Malburgen, waar aan een zijde geerfd zijn de erfgenamen van zal. Roloff Wychmanss en Jan Fess de andere zijde; - nog aan en uit 1 morgen lands in Arnhemmerbroek, waar te Kolckx kinderen 2 morgen lands bij hebben; - nog uit 4 scharen in Haegensweyde, 5 scharen in het Aldemerckssche slach, 3 scharen in Lubbert Nennekenss slach, 2 scharen in de Rammelweyde, 5 scharen in de veerste Vysscherweyde en 3 scharen in de neeste Vysscherweyde en aan en uit des erfvoogds voorzegd erf en, goed, geheten den Durck, met alle het land, daartoe gehorende, gelegen in de kerspel van Velp en ambt van Veluwezoom, et ex omnibus bonis eius als hij in de stad en vrijheid van Arnhem heeft of namaals krijgen mag [enz.];
Datering:
Ipso Jacobi 1545
Folio:
119v-120v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
391
 
 
 
 
 
Regest
596 Comparuerunt Heymerick Derickss en Wilhelm Kuip[er] met recht gebaad om een kondschap der waarheid te geven en hebben door dwang des rechten getuigd: - In den eersten tuigt Heymerick Derickss dat Steven die Maeler zijn huisvrouw gebeden heeft of zij haar "[h]echte" deur op doen wilde dat hij een deel planken tot hun huis in zetten mocht, datwelke zij hem vergund heeft; en tuigt dat hij er één bij gezien heeft, die omtrent 2 voet breed was, en, wanneer hij die weer gehaald heeft, weet hij niet; - tuigt Wilhelm Kuip[er] voorzegd dat hij tot heer Henrick gezegd heeft dat Jacob die becker vóór zijn deur geklopt had, waarop heer Henrick geantwoord heeft: "Ick weet waill wat his will, want sy hebben den ander int veet voer dyve gescholden"; en onder andere gezegd dat het zich begeven heeft dat Steven die Maeler in Jacob van Tuyls huis staan verven heeft en gehoord dat hem Jacob van Tuyls huisvrouw liet danken voor zijn konijn, dat hij haar geboden had; en heeft daarna gekomen en tegen heer Henrick voorzegd gezegd dat hij 4 planken hebben zou, die hem Jacob van Tuyls vrouw gegeven had "tho litteyken" dat zij hem had laten danken voor het konijn en heer Henrick voorzegd heeft er hem 4 laten volgen; Daarna is hij met andere geveinsde woorden gekomen en gezegd dat de 4 voorzegd niet deugden en 4 andere gehaald, waarop heer Henrick voorzegd gezegd dat hij de 4 eerste eerst wederom brengen zou, waarop Steven geantwoord heeft dat hij zulks doen wilde zijne weg en waar nu niet van huis gevallen; en daarna weder gekomen en gezegd dat hij er nog 3 hebben zou, daar hij ieder stuk en [klamp] afmaken zou, en heer Henrick verder gezegd dat het zich een wijl daarna begeven heeft dat heer Henrick voorzegd in zijn venster gelegen heeft en gezien dat Steven die Maeler achter uit Heymerix huis gekomen is en met 2 of 3 planken over Sunt Johans kerkhof gelopen, waaruit heer Henrick merkte dat de dingen niet “unprechtich" waren;
Datering:
Op Sunt Pieters en Pauwelsdag 1545
Folio:
114r-114v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
391
 
 
 
 
 
Regest
475 Comparuerunt Jonker Herman van Bronckhorst, heer tot Batenborch en tot Steyn, en Walraeven van Gent, heer tot Oeyen, met recht besat om een getuig der waarheid te seven en hebben getuigd als nabeschreven: - In den eersten tuigt Jonker Herman voorzegd dat zijn genade niewerlts gehoord heeft dat die van Maastricht te Venlo verstapeld hebben dan nu bij tijden van hertog Wilhem van Cleve etc., des vorstendoms Gelre regerende vorst is geweest; dat die van Venlo toen metter ruwe hand de stapel aangevangen hebben; en tuigt vender dat hij nog bevindt in zijn leenbrieven van Batenborch, door keizer Frederick gegeven in het jaar 1442, en voorts in elle andere leenbrieven, daarna gegeven tot deze dage toe zoals die vermelden, dat allehave en goed uit de lande van Luydickdaar "verkyeren" was, in de "merckten" dubbele tol geeft en buiten "merckten" eenfoldigentol, van welke brieven een copie authentiek inhanden des griffiers overgeleverd is tegen de steden Tiel en Bommel; Tuigt Walraeven van Gent voorzegd dat hij de heerlijkheid Oeyen in het jaar 1523 aangevangen en bis tot deze huidige dag in gebruik heeft gehad en niewerlts gehoord noch geweten dat die van Maastricht te Venlo verstapeld hebben ter tijd toe die van Rueremunde en die van Venlo twistende zijn geworden en de stroom gesloten werd; woe de handel geschied is, is hem onbewust; en dat naderhand hertos Kaerll zal.de twist opgenomen had, hebben die van Maastricht en de"averlenderss" altijd gevaren onbezwaard des stapels en dat zijn Liefde de aide tolmeesters , die te Oyen de tol geboerd hebben, heeft horen zeggen dat dezelve ook niet wittig en kondig is dat die van Maastricht en de"averlenderss"verstapeld hebben te Venlo dan nu bij tijden des genedigen heren hertog van Cleve etc.die van Venlo de stapel metter ruwer hand aangevangen hebben, waarop de heer van Oeyen zijn dienaar Vaick te Venlo geschickt aan de burgemeesters, die hem ontbaden dat de gemeente oproerig waar,
Datering:
13-03-1545
Folio:
93r-93v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
391
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende