Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
993 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
855 Hooggeboren doorluchtige vorst, genedige lieve heer: Ons komen dagelijks zo veel gebreke en aangreep aan, die hier in en uit en ook uit Wageningen en anders geschieden in Veluwe over landzaten en uitheemse luiden dat wij ons voortaan ontzien hier van Uwen genade wege in bevel te reizen en te wezen en ook voortaan niemand geleide of gelove durven toe te zeggen van Uwen genade wege, ten waar anders daarmede bestalt en degene, die zulks op ons zelfs hand met Uw raad, wil en gewalt hun hantering bedrijven, geen ontstelen daarin voor ogen nemende, waar het Uwe genade eer of achterdeel of ons bevel of bericht aangaat of niet; en zonderling is gisteren omtrent 4 uur tegen de avond hier uit Arnhem getreden Ailbert van der Lawick met een deel knechten en hebben 3 eerbare mannen, als het scheen, bij de hals genomen vóór de Rijnpoort tussen de poort en de Kraan op de steenweg, waar zij gingen wanderen en rukten hen hun tassen van de zijd, namen hen hun geld en deelden het, als dat veel burgers zagen, waarbij die burgers zo veel verslagen zijn; en wij mede dat "wyss" niet genoeg kunnen bestrijden; Uwe genade en Wessell van de Loe, Uwe genade ambtman in Lymers, en Kristoffell van Wylaick weten wel wie die 3 mannen en wat luiden dat zij zijn, zo die in Cristoffell van Wylaken herberg, nu zijn L. zoon, geweest; Dit geven wij Uwen vorstelijke genade ootmoedelijk en in den besten te kennen, opdat Uwe genade zulke raads daarop wil doen geven zo dat die 3 eerbare mannen vrij, los, ledig weder hier te Arnhem - en ook [hun] beste goed - komen mogen en dat zulke en dergelijke baldadige [besteling] door Steven van Wylaick en Aelbert van der Lawiek en anderen afgesteld en voortaan [zuiver] mochten blijven of hier zal niemand voortaan op gelove of geleide komen of doch sus deze stad met komanschap of anders durven verzoeken;
Datering:
[ongedateerd]
Folio:
tussen 97v-98r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
378
 
 
 
 
 
Regest
274 Henrick van Monichusen en Aleit, zijn vrouw, hebben Franciscus, Henrick voorzegd zoon, bewijzing met consent van zijn magen en vrienden gedaan van het versterf en nagelaten goed van Sophye, echte wijf wilner Henrick voormeld, zijn moeder , die God benade, en hebben daarvoor opgedragen en met hun vrije wil vertegen Franciscus voorzegd 20 oude schilden 's jaars keizers of frankrijks als nl.: - in den eersten 3 morgen lands, in Arnhemmerbroek gelegen tussen wilner [Goessen Wirickss en Jan Gerdinck], die Henrick voorzegd door Gysbert van Deest ten onderpand gesat en overgedaan zijn voor 200 Rijnse gl., waar Gysbert voorzegd die weder aan zich lossen en vrijen mag; - 3 oude schilden 's jaars uit land en erfenis van Hubert Jacobss voortijds, geheten Kreyenmathe, gelegen te Velp, die Henrick voorzegd heeft van Meester Derick van Berck en staan voor de 78 Rijnse gl., waarmede dezelve Meester Derick die ook weder lossen mag op alle Sent Petersdag, ut assebant; welke 3 morgen lands en 3 oude schilden 's jaars zij Franciscus weder vestigen zullen zo dat hij daarmede ten landrechten en stadrechten bewaard is; - voorts 11 goede oude schilden 's jaars binnen de vrijheid van Arnhem bewijzen en vestigen, waarmede hij ook bewaard is; Idem sub et re Franciscus 3 schaarweiden, gelegen in de neeste Visscherweyde bij Arnhem en dat voor 3 oude schilden 's jaars; - Item nog 4 oude schilden 's jaars, die Henriek voorzegd door Borchart van den Nyenhuyss met andere jaargelden opgedragen zijn, als met name: - 1 oude schild 's jaars uit huis en hofstede voortijds van Beernt van Grese, gelegen in de Wilhackensteeg tussen huis en hofstede quondam van Gadert van den Gruythuyss ab una en Mechtelden van Grese ab alia; et ex 1 morgen in Palude; te betalen Johannes te midzomer; - 1 oude schild ['s jaars] uit huis en hofstede voortijds van Peter van der Kamer,
Datering:
feria 3a post Misericordias Dm. 1481
Folio:
31v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
378
 
 
 
 
 
Regest
56 Meester Beernt van der Weyden voor hem zelf en voor Magister Gysbert van der Weyden, zijn broeder, als van zijnentwege gemachtigd naar vermogen van een instrument, als hij zei, sub et re Dominus Gerardus van Zonsbeeck, presbyter, rector indertijd van het besloten nonnenklooster te Bethanien bij Arnhem, Reguliersordens, ad usum van dat klooster 8 oude schilden 's jaars, 4 oude schilden 's jaars uit huis en hofstede van Goessen van den Berge, gelegen tussen de gang teindens Sancte Johannis ab una en huis en hofstede van wilner Henricus then Oldenwyer ab alia, met zijn toebehoren in Palude, te betalen op Pasen, en 4 oude schilden 's jaars uit huis en hofstede quondam van Henrick van Aller, gelegen tussen huis en hofstede voortijds van Johannes van Ruwenhave nu Johannes van Amstell ab una en huis en hofstede van Zeger Haick ab alia, te betalen op Sent Geertrudendag in maart, naar vermogen van een schepenbrief, van deze 8 oude schilden 's jaars sprekende, alzo dat dat voorgemelde klooster die 8 oude schilden 's jaars gebruiken, manen en boeren zal zolang als zuster Ermgart van der Weyden, Meester Beernts en Meester Gysberts zuster, daarin begeven, leeft en niet langer en na dode van zuster Ermgart voorzegd zullen de voorgemelde 8 schilden 's jaars wederomkomen op Meester Beernt en Meester Gysbert of hun erven, met welke 8 oude schilden 's jaars gevrijt zijn zullen 8 oude schilden 's jaars als het voorzegde klooster had uit zal. Henrick van der Weyden, hun vader, kamp, geheten Aryen; et si defectus in warandaria, te peinden doer des kloosters gewaarde bode ad usum des kloosters aan huis en hofstede van Meester Beernt en Meester Gysbert quondam Derick Sondersorge,
Datering:
feria 3a post Luce ewangeliste 1478
Folio:
7r-7v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
378
 
 
 
 
 
Regest
993 Corneliss Kaick dixit se expandasse heri ex parte Jacob Ridder aan alle goederen quondam Byken Ryperscheits in parochia de Arnhem, roerende en onroerende, post mortem de[re]licta, en aan zulke schuld in brieven en buiten brieven als men haar schuldig is gebleven, voor 34 Rijnse gl. van bekende schuld naar vermogen des gerichtboeks met de schade;
Datering:
In festo Victoris 1483
Folio:
118r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
378
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende