Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.016 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
651 Wilhelm Kye bekent voor zich en voor Agnes, zijn vrouw, schuldig te zijn Walter van Weyen, zijn huisvrouwen vader, zo lang als Wolter voorzegd leeft en niet langer 25 Rijnse gl. 's jaars lijfrente uit al zijn goederen, roerende en onroerende, en dat voor versterf en nagelaten goed dezelve Wolter overmits dode van zal. Johan van Bunynck, zijn oom, pie memorie, aangekomen, hetwelk hij de voorgemelde Wilhem en Agnese, zijn vrouw, diens dochter, vanwege zijnszelfs en gemachtigd door Aleide, zijn huisvrouw, verkocht en opgedragen heeft naar vermogen van een schepenbrief, te betalen deze 25 Rijnse gl. 's jaars lijfrente voorzegd na dode van Evert, uxor quondam Johan van Bunyhck voorzegd en niet eer, zo zij aan de voorgemelde goed en versterf getuchtigd is, op 4 termijnen als op de 4 quater tempora des jaars in vrij zeker behalt, Wolter kommerloos te leveren in Arnhem, elke termijn en quater tempus een vierdedeel daarvan als 6 Rijnse gl. en 1 oort Rijns gl. en zolang Walter leeft en niet langer in rechter lijftocht; voorts heeft Wilhem voorzegd beloofd dat hij de voorgemelde Wolter een kamer doen en wijzen zal, waarin hij wonen en zijn verblijf hebben kan of hij zal Wolter daarvoor laten gebruiken zulke 2½ oude schild 's jaars als hij nu van dit versterf boert van Gysbert Kaelken te Westervoort; welke 2½ oude schild 's jaars Willem voorzegd zal inmanen en Wolter voorzegd voort uitrichten zal;
Datering:
Altera Remigii 1477
Folio:
74r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
377
 
 
 
 
 
Regest
526 Henrick van Doirnick bekent van ware wettelijke schuld schuldig te zijn dominus Theodericus de Molendino, presbyter, vicaris van de oude kerk, possessor pro tempore van de vicarie van Sent Andriess altaar in die kerk, waarvan de stad Arnhem collator is, ad usum van die vicarie 75 gouden bescheiden enkele keurvorster overlenssche Rijnse gel, welke somme gelds Henricï voorzegd opgeboerd en ontvangen heeft, herkomende, als hij zei, van der vicarie wege, in Sent Walburgen kerk te Arnhem gesticht, waarvan zal.heer Gadert Gademanss, priester die God genade, bezitter placht te wezen en nu heer Reyner van Ryssen, priester, als van een huis, dezelve vicarie voortijds toebehorende, dat verkocht werd, en zo heer Reyner voorzegd nu weder gekocht heeft tot zijn vicarie behoef van de voorgemelde heer Derick een huis, gelegen in de Koningstraat alrenaast de poort van Herman van Wye, waaruit gaan 2 oude schilden, die heer Derick voorzegd vrijen en lossen zal, als hij zei en bekende, welk huis dezelve heer Derick als een bezitter der vicarie van Sent Andriess altaar voorzegd weder aangeworven en verkregen heeft van de testamentors van zal. heer Wilhem Thoniss, zijn voorvader, als bezitter der vicarie van Sent Andriess altaar voorzegd, die ook god genade, als voor 3 oude schilden 's jaars, die heer Wilhem voorzegd dezelve vicarie afhandig gemaakt had om dan zulke 3 oude schilden 's jaars weder daaraan te komen en te blijven; zo heeft Henrick van Doirnick voorzdgd voor de voorgemelde aomme gelds, die hij kent ontvangen te hebben, als voorzegd staat, opgedragen en mede bekend schuldig te wezen heer Derick van der Moelen als een bezitter der vicarie van Sent Andriess altaar voorzegd 3 oude schilden 's jaars keizers of frankrijks erfelijke jaarrente uit zijn huizen en hofsteden, die hij nu bewoont, gelegen tussen de gang en erfenis en huis en hofstede quondam Dominus Franco Baroen,
Datering:
feria sexta post Martini hyernalis 1476
Folio:
59r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
377
 
 
 
 
 
Regest
198 Claess van Aller van Stoutenburg en Jonffr. Mechtelt, zijn vrouw, sub et re Goessen Jacobss van Manen de helft van 6 oude schilden 's jaars, die zij plachten te hebben uit huis en hofstede van Evert then Oldenwyer, gelegen in platea Cacabi tussen huis en hofstede quondam Peter van Mynen ab una en huis en hofstede van Henrick then Haige dat voortijds van Thomass Henrickss te wezen placht, ab alia, te betalen op Sente Walburgendag in de mei naar vermogen van een schepenbrief, sprekende van 6 oude schilden 's jaars uit dat huis en hofstede, bezegeld met de zegels van Roloff Momme en Wynant Ridder, van welke 6 oude schilden 's jaars 3 afgelost zijn, ut assebant; zoals hun en de erfgenamen van quondam Johan Engelbertss van Aller aangekomen zijn naar vermogen van een schepenbrief, bezegeld met de zegels van genoemde schepenen Rodolphus en Wynandus; Voorts beloven zij genoemde 3 schilden te waren. Si defect us in de waarschap expandare uit hun huis en hofstede gelegen achter de oude kerk tussen huis en hofstede van Johan van Broichusen ab una en huis en hofstede quondam van Johan Mynsschart ab alia, et ex omnibus eorum bonis mobilibus et im mobilibus [enz.]; Item is voorwaarde dat Goessen en diens erven deze 3 schilden op Walburgen toekomende in de mei over een jaar zullen kwijten; Item alzo Claess voorzegd aan de rechten nog hangt met Evert then Oldenwyer, herkomende van deze 3 schilden 's jaars als van de achterstedige pacht, daarvan verschenen, of het dan geviel dat de voormelde Claess de ene oude schild 's jaars van de 3 afgewezen werd met recht, zo zullen Claess en zijn erven die ene oude schild 's jaars weder aan de voorgemelde Goessen en diens erven vrijen en daarvoor betalen 18 Rijnse gl. van stonde aan; Voorts zijn voorwaarden alzo de schepenbrief, waarin de voormelde Claess deze 3 oude schilden 's jaars opgedragen en overgegeven zijn,
Datering:
feria 3a post Cantate ipso die Marci ewangeliste 1475
Folio:
23r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
377
 
 
 
 
 
Regest
1015 Bartken Momme bekent schuldig te zijn Jacob Jacobss brouwer 24 Rijnse gl., te betalen in 3 termijnen als 8 gl. Nativitatis Christi toekomende, nog 8 derzelve gl. Nativitatis Christi daarna naastvolgende en daartoe nog 8 Rijnse gl. op mei als Philippi et Jacobi apostolorum daarna naastvolgende zonder langer vertooch [enz.];
Datering:
Ipso die Mauricii et Sociorum 1472
Folio:
140v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
377
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende