Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
3.131 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
4. Regesten
4.2.07. 601-700
Regest
663 Henric, heer van Homoet, ridder, als hoofdschuldenaar, Johan van OY, heer tot Ubberghen, Johan de Ruter en Willem Heuck Willemsz. als borgen, erkennen schuldig te zijn aan Floris van Kiifhoec een som van 500 kronen.
Datering:
1418 October 18 [op sunte Lucas' dach des heiligen ewangelisten ende apostels]
NB:
a. Oorspr. (Inv. no. 71), met de geschonden zegels van de 1ste, 3de en 4de oorkonders; het zegel van den 2den is verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 281.
Toegangsnummer:
0370 Heren en graven van Culemborg
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
4.2.28. 2701-2804
Regest
2760 Notaris Gerardus Beyer instrumenteert, dat de procurator van Jaspar, heer van Culenborch, zijn instantie neemt.
Datering:
1502 October 13 [Acta fuerunt hec Traiecti in sacristia ecclesie Traiectensis eidem ecclesie contigua]
NB:
Oorspr. (Inv. no. 5410), met het merk en het onderschrift van den notaris.
Niet bij de charters.
Toegangsnummer:
0370 Heren en graven van Culemborg
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
4.2.06. 501-600
Regest
512 A. Oorspr. (Inv. no. 63), met het geschonden zegel van den oorkonder, in roode was.
Datering:
1409 Mei 12 [Gegeven in den Hage].Willem, paltsgraaf, graaf van Hollant etc., belooft aan zijn bondgenoot heer Hubrecht, heer van Culenborch, een schadeloosstelling van 1000 engelsche nobels per kwartaal en nog 1000 engelsche nobels per jaar voor het gemis van de renten ten Weerde
NB:
Gedrukt: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, no. 296.
b. Afschrift in Inv. no. 2297, Antwoord, bijlage M4.
c. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 345.
Toegangsnummer:
0370 Heren en graven van Culemborg
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
4.2.25. 2401-2500
Regest
2424 Erkynger van Sanssyngen, heer zu Swartzenbergh, ridder, en zijn vrouw Appollonia van der Marck, dochter zu Arborch, erkennen ontvangen te hebben van Emont van Palant 500 rijnsche guldens, herkomstig als vermeld in den brief van 1484 Februari 16. Reg. no. 2351.
Datering:
1488 Februari 14 [up synte Valentiinssdach]
NB:
Oorspr. (Inv. no. 1416), met het geschonden zegel van de oorkondster, in roode was, en de onderteekening van den oorkonden.
Toegangsnummer:
0370 Heren en graven van Culemborg
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende