Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
799 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Regesten
1531-1543
Regest
625 KAIRLE hertog van Gelre verpandt voor 1000 goudgld, aan SWEDER VAN MERWIICK den Kasterlerschen tiend in het kerspel Ray, land van Kessell
Gegeven in den jaer onss Heren duysent viiffhondert ind eyn ende dertich, opten thienden dach des maentz Junii
 
 
 
 
 
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Regesten
1531-1543
Regest
794 WYLHEM hertog tot Gulich verpandt den hof te Oxen in senter Claes' kerspel bij Deventer en de goederen Mullynck en Griet in het gericht van Steenre voor 600 rijdergld. aan SWEHER VAN VOIRST, bevelhebber, met het beding, dat hij zekere uitkeeringen zal doen aan de gebroeders VAN CAMPHUYSS en JOHAN VAN LYNDEN
Gegeven tot Duysseldorp am sess ind twintichsten Junii, anno etc. XLIII
 
 
 
 
 
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Regesten
1531-1543
Regest
793 WYLHELM hertog tot Gulich vestigt een jaarrente van 60 rijdergld, ten behoeve van JOHAN VAN LYNDEN op den landtol ther Schuyren en verbindt bovendien de tiend Brenae in het ambt Barnefelt voor die rente
....Die gegeven is im jaer unsers Heren duysent vunffhondert drei und veirtich, dem viff und twintichsten dach des maentz Martii
 
 
 
 
 
Inventaris
Bijlagen tot den inventaris
Regesten
1531-1543
Regest
792 WILHELM hertog tot Guylich verpandt op zekere voorwaarden den hof te Hynsbeck in het ambt Kreckenbeck voor 1500 goudgld. Aan GAEDERT VAN BOICKHOLT
Gegeven in unser stat Gladbach, den vierthienden deses maents Martini in den jaren unsers Hern 1543
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende