Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.487 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
554 Corneliss Wolkert van Amersfoort potentiavit Meester Jan Dorp, Meester Cornelis van der Borch en Jacob Botter alzodane zaak als hij te doen heeft met de weduwe en erfgenamen van zal. Meynart van Hamme, met recht daarom te spreken;
Datering:
21-04-1553
Folio:
128v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
396
 
 
 
 
 
Regest
246 Comparuerunt Jenneken, echte huisvrouw van Meester Johan die Cock, bij de 70 jaar oud, en Lyssken, weduwe van zal. Derick van Besell, over de 70 jaar oud wezende, met recht gebaad om een kondschap en getuig der waarheid te geven en hebben door dwang des rechten getuigd en gezegd dat hun wittig en kondig is dat Derick van Doesborch en Else van Gronyngen binnen de stad Zutphen bij malkander te huis en te have gezeten en tezamen kinderen gewonnen hebben als echteluiden en dat alle de naburen diezelve Derick en Else voorzegd voor echteluiden gehouden hebben en, zo Derick voorzegd haastelijk aan pestilentie krank geworden en gestorven is, heeft Else voorzegd Derick van Doesborch, haar echte man, dood te kerke gelegd, hun beider kinderen bij haar in de kerk hebbende; - heeft Jenneken verder getuigd en gezegd dat Derick voorzegd haar duk en vaak toegezegd heeft dat hij Else voorzegd getrouwd had eer hij haar van Groningen te Zutphen bracht; - datzelve woe voorzegd staat hebben Jenneken en Lyssken voorzegd, hun handen op hun borsten leggende, bij hun vrouwenwaarheid gehouden;
Datering:
Ipso Andree apostoli 1551
Folio:
65v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
396
 
 
 
 
 
Regest
1469 Arnt van Amstell juratus dixit se expandasse vanwege Wynant Hackfort aan huis en hofstede van Jacob Brouwer zal., gelegen opter Beken bij Jan van Wagenyngen, voor 3 gouden schild 's jaars, 4 jaar achterstedig, alles tot goeder rekening;
Datering:
Op dinsdag post Invocavit 1554
Folio:
342r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
396
 
 
 
 
 
Regest
1484 Wij, Steven Ploich en Gelis Ingen Nuwelant, schepenen te Arnhem, tuigen met deze open brief dat in onzer tegenwoordigheid en in schependom gekomen zijn: Herman, Gerit Maeszoon, Johan Drost, huwelijksluiden vanwege Gerit, Gerit Maeszoon zoon, Hermans voorzegd broeder, aan de ene zijde, en Maes Morre en Johan van den Walle, huwelijksluiden vanwege Grieten, echte wijf wilner Henrick Gentken, Maes voorzegd zuster, op de andere zijde, en hebben in tegenwoordigheid en bijwezen onzer schepenen voorzegd een wettelijk huwelijk overdragen, gededingd en gemaakt tussen Gerit en Grieten voorgemeld ter goeder tijd eer zij tezamen kwamen en in manieren en voorwaarden als hierna beschreven staat, te weten: - in den eersten dat Gerit voorzegd hebben zal Grieten voormeld tot een echte wijve en rechte bedgenoot met alzulk goed als zij heeft naar de bewijzing, die zij Henrick Gentken in schrift gedaan heeft; - Voorts zo zal Griet hebben voor haar moeders versterf, als zij langer leeft dan haar moeder, 16 goede oude schilden 's jaars keizers of frankrijks, die haar Maes voorzegd opgedragen en gevestigd heeft in een schepenbrief, bezegeld met zegels van Arnt Thomaes en Steven Ploich, schepenen te Arnhem, uit zijn huizing en hofstede en uit al zijn goederen, die hij nu heeft en namaals te krijgen mag; vanaf de sterfdag van Grieten voorzegd moeder over een jaar eerstaan te betalen en zo voort en te lossen met 400 goede gouden enkele keurvorster overlensche Rijnse gl.; en hiervoor heeft Griet voorzegd van dezer tijd Maes, haar broeder, opgedragen en overgegeven in een schepenbrief van Arnhem, bezegeld met zegels van Arnt Thomaes en Steven Ploich, schepenen in Arnhem, alle alzulke versterf als haar aanbesterven en aanbeerven mag van dode harer moeder, beheltlick Grieten voorzegd haar aandeel van enig goed dat haar moeder van deze dag datum des briefs verder aangeerfd mag worden; - Voorts zo zal Gerit voorzegd hebben en brengen en genieten die 22 oude schilden 's jaars keizers of frankrijks
Datering:
Des dinsdags na Sente Martensdag in de winter 1452
Folio:
348r-348v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
396
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende