Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.826 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
1572 Evert van Wetten potentiavit Henrick then Haege om mede in zijn naam op te dragen en gerichtelijk vertichnisse te doen van huis en hofstede, gelegen in de Koningstraat, Henrick then Haegh ab una en Theus Nagelmaecker ab alia [enz.];
Datering:
22-06-1570
Folio:
238v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
400
 
 
 
 
 
Regest
1791 Gerrit van Holt juratus dixit se expandasse op de 14e juni vanwege heer Herman, pater tho Bethanien, aan huis en hofstede van Thonis Leijdeckers, genaamd den hondt, voor 2 gouden frankrijkse schilden 's jaars, 4 jaar achterstedig, ter goeder rekening cum damnis;
Datering:
26-06-1567
Folio:
311v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
400
 
 
 
 
 
Regest
1603 Ietgen, nagelaten weduwe van zal. Johan Nagell, met haar gekozen momber Henrick van de Poell heeft verlijd en bekend dat zij van haar 2 kinderen en dochters, die zij bij haar zal. man geworven, nl. Hilleken en Derisken, gescheiden is belangende hun zal. vaders versterf naar luid enes maaggescheids, tussen haar en gemelde haar kinderen door vrienden, magen en gescheidsvrienden ten beide zijden opgericht, luidend als hierna volgt: 04-06-1570: In voorwaarden en manieren hierna beschreven is op heden Ytgen van Daell, nagelaten weduwe van zal. Johan Nagel van de 2 hare kinderen, nl. Hilleken en Dericxken Naegels, alnog onmundig zijnde, in bijwezen der vrienden en magen, hieronder genoemd, gescheiden: - in den eerste dat Ytgen voorzegd zal blijven zitten in alle de goederen, hetzij huis, hof, land, zand, huisraad, schuld en wederschuld, haar leven lang gedurende met de voorbehoud dat Ytgen voorzegd haar 2 kinderen onderhouden zal in kost en klederen eerlijk en in tochte wie zij tot deze huidige dag toe gedaan, hen ter tijd toe en zo lang dat de voorzegde kinderen zich in de huwelijkse staat begeven zullen hebben en zal alsdan hun moeder een ieder uitreiken 400 Carolus gl. en, zo wanneer de kinderen tot hun munidge jaren gekomen zijn, zal Ietgen hun de rente van ieder 100 gl. uitreiken of alzo verzekeren, waar zij mede bewaard zijn mogen, wanneer het zaak waar dat zij met hun moeder of stiefvader niet omgaan konden en daarenboven nog een ieder mede te geven een bedde met al zijn toebehoor en een kist met klederen en linnewaard (wie zulks behoort) wel gevuld zijnde, en ook van elk huisraad wat; - nog zal een ieder hebben een zilveren kroes en een gouden ring, door hun zal vader Johan Nagell achtergelaten [enz.]; Geschied ten huize van Ytgen voorzegd in bijwezen van beiderzijds vrienden, die ditzelve ondertekend hebben; - vanwege Johan Nagel zal.: Tilman Nagell, heeft Ghisbert van Groll, pastoor, en Anthonis van Eck;
Datering:
04-06-1570
Folio:
244r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
400
 
 
 
 
 
Regest
1441 Alzo hierbevorens Jan Laurentss, getrouwd hebbende Jut Berntss dochter, met zusters en broeders van huis en hofstede, te Velp met zijn toebehoren gelegen, en van vaders en moeders versterf verdragen waren en zich nog enige [gespen] en misverstand van onthielden, zijn heden datum van dezen in de Observantenklooster binnen Arnhem verschenen Sam van Maestricht als man en momber zijn huisvrouw Joest Laurents dochter, ook tegenwoordig en zelf present zijnde, Ytken Laurenss, Bernts Laurenss en Cornelis Laurenss, nu tot zijn mondige jaren gekomen zijnde, en hebben met Jut Bernts voorgemeld, weduwe van zal. Johan Laurenss, alle hun twisten en misverstanden vergeleken en ontscheiden in volgender gestalt, te weten dat zijluiden op dat voorgemelde huis en hofstede met zijn toebehoren tot behoef van Jutt, weduwe voorzegd, vertijen en opgedragen hebben en vertijen en opdragen vermits dezen [enz.]; Des zo heeft Jut bekend Sam van Maestricht en zijn huisvrouw nog schuldig te wezen 15 daler, die Jutt beloofd heeft te betalen nu naastkomstige Victoris over ene jaar en niet later onder peen van peinding; - Item Ytken Laurenss 32 daler, waarvan zij te rent geven zal 2 daler jaarlijks, te mogen lossen in 2 termijnen als een daler met 16 daler, de rent van deze te betalen op Meidag, waarvan de eerste termijn zal zijn nu toekomstige Meidag over een jaar, en 2 daler in gerede; - Item Bernt Laurenss 19 rijder gl., waarvan zij jaarlijks zal geven een rijder gl. en dat op termijnen als voorzegd; - Item Cornelis Laurenss 6 daler en die te betalen nu toekomende Pasen de ene helft en Victoris daarnaastvolgende de andere helft, en dit alles onder peen van peinding; - Hierbeneffens heeft Jutte Bernts, weduwe voorzegd, in presentie van de omen en moeien van haar onmondige dochter, Johan genaamd, die zij behouden heeft van zal. Johan Laurentss, haar man, voor haar vaders versterf [assigneerd] en bewezen 12 Carolus gl., waarvoor zij dat kind tot haar mondige jaren
Datering:
16-09-1569
Folio:
tussen 222v-223r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
400
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende